Låneskydd eller livförsäkring – vad ska jag välja? 

Är du förberedd om du skulle råka ut för en olycka? Tyvärr är tragedier en del av många livsöden, och det är sällan något som drabbar en när man är beredd på det. Därför gäller det att planera i förväg. Genom medvetna val kan du vara säker på att din familj har ett bra skydd ifall du plötsligt går bort. I den här guiden går vi igenom skillnaderna mellan de vanligaste skyddslösningarna - låneskydd och livförsäkring.

 

Låneskydd – vad innebär det?

Banken brukar ofta erbjuda ett låneskydd som en trygghet för ditt bolån. Låneskyddet brukar bestå av ett betalskydd och ett livsskydd. Betalskyddet ser till att du får hjälp om du plötsligt skulle förlora hela, eller delar, av din inkomst. Livsskyddet, å andra sidan, ger en ekonomisk trygghet för din familj ifall du skulle gå bort. De gör det möjligt för dem att bo kvar i bostaden eftersom de kan lösa hela eller delar av lånet med försäkringsbeloppet.

Vad är låneskydd?

Vårt låneskydd består av Betalskydd och Livskydd. Se vad som passar dig!

Läs mer om låneskydd

När kan ett låneskydd vara ett bra val?

Ett låneskydd ger dig bättre möjligheter att klara av ditt bolån om någonting oförutsägbart skulle hända. Det kan vara ett bra alternativ:

 • Om du vill ha en mer täckande försäkring
 •  Om du vill ha hjälp att täcka löpande kostnader för ditt lån vid t.ex. vid sjukskrivning, ofrivillig arbetslöshet eller sjukhusvistelse
 • Om du vill att din familj ska få ett belopp som hjälper dem lösa delar av lånet.

 

Bra att tänka på gällande låneskydd

 • Du behöver ofta uppfylla vissa kriterier för att kunna teckna ett låneskydd
 •  Ibland omfattas enbart äkta makar av försäkringen
 • Låneskyddet är oftast kopplat till ditt banklån.

Vad är en livförsäkring?

En livförsäkring är i regel mer omfattande än ett låneskydd i termer av vem som kan bli förmånstagare. Genom att teckna en livförsäkring ser du till att din partner får en större summa pengar om du avlider. Den här klumpsumman kan sedan användas till att lösa delar av bolånet, täcka boendekostnader eller att lösa ut särkullbarn eftersom de har arvsrätt.

 

När kan en livförsäkring vara ett bra val?

Det finns olika tillfällen då en livförsäkring kan vara ett bättre val än ett låneskydd. Dessa situationer innefattar bland annat:

 • Om ni har höga bostadslån
 •  Om det finns särkullbarn med i bilden
 • Om ni inte är gifta.

Med en livförsäkring kan du nämligen välja vem som ska vara förmånstagare själv. Ett låneskydd å andra sidan omfattar i regel enbart äkta makar. För att göra din sambo till förmånstagare fyller du något som kallas för ett förmånstagarförordnande.

 

Fördelar med en livförsäkring

 • Ett skattefritt engångsbelopp betalas ut
 •  Din partner kan själv bestämma hur pengarna ska disponeras
 • Du får en bättre ekonomisk lösning om ni exempelvis är sambo eller har särkullbarn.

 

Ska jag välja ett låneskydd eller en livförsäkring?

Huruvida du ska välja ett låneskydd eller en livförsäkring beror på din situation och dina behov. Några frågor som kan vara bra att ställa sig är:

 • Vad omfattas av försäkringen?
 •  Uppfyller jag de krav som ställs för att teckna försäkringen?
 • Kommer mina närstående få ett fullgott skydd av försäkringen?
 • Vad är kostnaden för försäkringen?

I regel ger båda alternativen ett bra skydd. Låneskyddet täcker vanligtvis in fler situationer än vad livförsäkringen gör som enbart gäller vid dödsfall. Men om du har barn från tidigare relationer, eller inte har ingått äktenskap, passar en livförsäkring förmodligen era behov bättre.

 

Därför är livförsäkringen bättre när det finns särkullbarn

Det är viktigt att komma ihåg att eventuella särkullbarn har rätt till sin andel av dödsboet direkt. Detta innebär att din partner kan hamna i en sådan situation att hen måste sälja bostaden för att kunna betala ut arvslotterna. Därför är livförsäkringen en mycket smidigare ekonomisk lösning. Den gör det möjligt för din partner att betala ut arvet med hjälp av försäkringsbeloppet. På så vis har din partner bättre förutsättningar att kunna bo kvar i ert hem.

Teckna Låneskydd

Vårt Låneskydd består av två försäkringar - Betalskydd och Livskydd - som kan tecknas tillsammans eller var för sig. 

Läs mer om låneskydd

Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.