63 vanliga begrepp inom bolån

Bankspråk kan ibland låta krångligare än vad det är. Låt oss en gång för alla reda ut vanliga begrepp som du kan tänkas komma i kontakt med när det är dags att ansöka om bolån. Här är över 60 vanliga begrepp samlade på temat bolån!

A B D E F G H I J K L M P R S T U V Å Ä Ö

A

Acceptpris - det lägsta priset som säljaren kan tänka sig att sälja sin bostad för.

Amortering - avbetalning på skuld. Amorteringen avser summan man ska betala varje månad på sitt lån.

Amorteringskrav - 1 juni 2016 infördes ett krav som innebär att du som tagit ett bolån måste amortera på det lånet varje månad, eller kvartal, om du lånat mer än 50% av marknadsvärdet på bostaden.

Amorteringsplan - upplägget för hur avbetalningen av bolånet ska ske.

Annuitetslån - låneform där låntagaren betalar en lika stor summa pengar (amortering och ränta) vid varje betalningstillfälle tills dess lånet är återbetalat.B

Belåningsgrad - hur stort bostadslån du har i relation till marknadsvärdet av bostaden. Belåningsgraden räknar du ut genom att dela lånets storlek med priset på bostaden (marknadsvärdet). Högsta belåningsgraden är 85% av bostadens marknadsvärde.

Bindningstid - om man binder ett bolån under en viss tid kallas det för bindningstid.

Blancolån - ett lån där långivaren inte ställer några krav på säkerhet. Jämfört med bolån där bostaden vanligtvis används som säkerhet för lånet. Kravet brukar istället vara en högre ränta på lånet.

Bolånekalkyl - uträkning av hur mycket ett bolån kommer kosta låntagaren per månad baserat på bostadens pris, driftkostnad, kontantinsats, avbetalningstid, ränta och eventuellt amorteringskrav.

Bolånetak - innebär att banken inte beviljar lån som överstiger 85% av värdet på bostaden.

Bolåneränta - kostnaden som betalas till banken för att få låna pengar till en bostad.

Borgen - ett avtal där en privatperson eller juridisk person åtar sig ekonomiskt ansvar för någon annan.

Bunden ränta - när räntesatsen är konstant under hela bindningstiden, oberoende om räntan går upp eller ner under lånets gång.

Besiktningsprotokoll - med en fastighetsbesiktning får du koll på fastighetens skick och förslag på eventuella åtgärder som kan vara bra att känna till i samband med förvärvet av en fastighet. Det finns inga krav på att du måste göra en besiktning, men däremot har du som köpare undersökningsplikt av bostaden inför köpet. Därför kan det vara bra att anlita en auktoriserad besiktningsman som kan gå igenom fastighetens skick tillsammans med dig för att upplysa om eventuell fel och brister.

Bostadsförening - är en boendeform som finns kvar sedan tiden innan lagen om bostadsrättsföreningar uppkom. Skillnaden mellan en bostadsförening och en bostadsrättsförening är att en bostadsförening lyder under Lagen om ekonomiska föreningar och en bostadsrättsförening under Bostadsrättslagen.D

Driftkostnad - totala summan av kostnader för driften av en bostad. Till exempel el, vatten och värme.

Dröjsmålsränta - ränta som låntagaren måste betala om hen inte betalar skulden i tid.E

Effektiv ränta - visar hur stor den totala kostnaden för lånet är, inklusive avgifter som uppläggnings- och aviseringsavgifter.

Ekonomisk plan - en beskrivning av hur en bostadsrättsförening ska finansiera sin verksamhet. Föreningen måste upprätta och registrera en ekonomisk plan hos Bolagsverket innan de får upplåta lägenheter i föreningens fastigheter.F

Fast ränta - densamma som bunden ränta, men med fast ränta kan man välja att binda räntan vid enbart en viss period, vanligtvis 1-10 år, istället för att binda räntan hela lånetiden.

Förtidslösa lån - man betalar tillbaka hela skulden på en gång innan amorteringstiden är slut.G

Gäldenär - en person som står i skuld till någon annan. Till exempel en låntagare som står i skuld till banken.H

Handpenning - normalt 10% av köpeskillingen som betalas i förskott av köparen vid kontraktsskrivningen som säkerhet, resterande del betalas vid tillträde av bostaden.I

Inteckning - registrering av att man använder sin bostad som säkerhet för bostadslånet.J

Juridisk person - syftar till ett företag eller organisation. I vissa fall är det till exempel tillåtet att en juridisk person går in som ägare av en bostadsrätt.

Jämförelseränta - räntesatsen som används när banken ska räkna ut ränteskillnadsersättning för ett bundet lån. Jämförelseräntan brukar vanligtvis vara statsobligationer, statslåneräntan, skuldväxlar eller dylikt.K

Kapitalkostnad - den totala kostnaden för lånet under en viss tid, inkluderar till exempel uppläggnings- och aviseringsavgift.

Kontantinsats - den delen av bostaden som man själv måste betala och som banken därmed inte utfärdar lån till. Kontantinsatsen motsvarar minst 15% av köpeskillingen och inkluderar handpenningen.

Kreditgivare - den som ger ut en kredit. Det kan vara en bank eller företag. Kreditkort är ett exempel på när ett företag eller bank ger dig krediter att handla för med krav på återbetalning.

Kredittagare - en person som ansöker om en kredit och får den beviljad blir en kredittagare.

Kreditupplysning - en sammanställning av aktiva krediter, taxerad inkomst, fastighetsinnehav, eventuella etalningsanmärkningar eller skulder hos Kronofogden. En kreditupplysning genomförs alltid i samband med ansökan om lån eller kredit för att bedöma keditvärdigheten hos en person.

Kreditvärdighet - en uppskattning på en persons förmåga att betala sina skulder. En hög kreditvärdighet innebär låg risk att låntagaren inte kan betala av sina skulder, och en låg kreditvärdighet innebär en hög risk att låntagaren inte kan betala tillbaka på sina skulder.

Köpeskilling - slutpriset som köparen ska betala för bostaden.L

Låneansökan - en ansökan till en bank om önskan att få ta ett lån.

Låneförmedlare - fungerar som mellanhand i kontakten mellan bank och privatperson. Låneförmedlare ger inte själv ut lån.

Lånelöfte - ett löfte från banken som anger hur mycket du får låna för att köpa din bostad. Banken baserar löftet på din nuvarande ekonomiska situation och har rätt att dra tillbaka löftet om din situation ändras eller något annat uppstår som negativt påverkar din ekonomi eller kreditvärdighet.

Låneskydd - skydd som man tecknar för lånet om något oförutsett skulle hända med ekonomin, till exempel dödsfall eller lönebortfall.

Lägenhetsförteckning - ett register som bostadsrättsföreningar är skyldiga att upprätthålla som innehåller uppgifter om varje lägenhets betckning, storlek, årsavgifter, ägare och liknande.

Lägenhetsutdrag - är ett bevis för varje enskild lägenhet i en bostadsrättsförening som bland annat innehåller bostadsrättsföreningens namn, organisationsnummer, ägarnas namn och personnummer, lägenhetsnummer, bostadsyta, om lägenheten är pantsatt och årsavgift.M

Marknadsvärde - värdering av en bostad som antingen utfärdas av en mäklare/auktoriserad värderingsman eller via statistik på liknande boende som sålts i närområdet.

Mäklararvode - kostnad som mäklaren tar ut från säljaren efter att mäklaren hjälpt till att sälja bostaden.P

Pantbrev - när man tar ett lån behöver banken en säkerhet. Pantbrevet är ett bevis på att en inteckning av bostaden har gjorts. Det är Lantmäteriet som sköter registret.R

Reporänta - den ränta som banker själva kan låna eller placera pengar till hos Riksbanken.

Ränteavdrag - en typ av skattereduktion som innebär att du får betala mindre i ränta på lån, dock gäller det ej studielån.

Ränteskillnadsersättning - ersättning som låntagaren måste betala till långivaren om man vill återbetala ett lån med bunden ränta i förtid. Det ska framgå i avtalet om ränteskillnadsersättning ska utgå.S

Serielån - ett lån där amorteringen ökar i takt med lånets gång. Ökningen fastställs alltid innan amorteringen börjar.

Skuldebrev - låntagaren skriver på ett skuldebrev i samband med att lånet tas, som blir ett kvitto för banken.

Stadgar - bostadsföreningens regler som medlemmar ska förhålla sig till.

Samfällighet - är den egendom som gemensamt tillhör flera fastigheter. Exempelvis vägar, parkeringsplatser och lekplatser. Detta är vanligt förekommande vid radhus- och fritidshusområden. Till samfälligheten betalar alla anslutna fastigheter en årsavgift som ska täcka kostnaderna för att underhålla egendomen.

Servitut - syftar till rätten för en fastighet att använda någon annans fastighet. Exempelvis vattenledningar eller rätten att köra på en väg tillhörande en annan fastighet för att komma åt din egen fastighet. Det finns två olika typer av servitut, officialservitut och avtalsservitut.T

Tillträdesdag - dagen man får nycklarna och tillträde till bostaden.

Tomträtt - är en besittningsrätt till en fastighet som regleras i jordabalken. Det innebär att du har rätt att nyttja fastigheten utan att äga marken. Ägaren, oftast en kommun, upplåter fastigheten under en lång tid (oftast obestämd, ibland en förutbestämd tid) i utbyte mot en hyra som kallas för tomträttsavgäld.U

Undersökningsplikt - köparen har som ansvar att undersöka bostaden innan köp.

Uppläggningsavgift - engångsavgift som kreditgivaren kan ta ut i samband med att ett lån tecknas.

Utmätning - när Kronofogden tar gäldenärens fasta eller lösa egendom för att betala av skulder. Det kan vara alltifrån lön till bil eller TV.V

Värdering av hus/lägenhet - en värdering på bostadens värde.Å

Årsavgift - en avgift som betalas till bostadsrättsföreningen varje år. I regel delas den upp och betalas varje månad istället.

Återbetalningsförmåga - din ekonomiska styrka, det vill säga, hur stor din inkomst är och om du kommer kunna betala tillbaka lånet. Det kommer avgöra om banken beviljar ett lån eller inte.

Årsredovisning – en sammanställning över exempelvis en bostadsrättsförenings ekonomiska situation.Ä

Ägarlägenhet - boendeform som innebär att man äger sin egen lägenhet i ett flerbostadshus.Ö

Överlåtelseavgift - avgift som tillfaller köparen i samband med ägarbyte av bostadsrätt för att täcka föreningens administrativa kostnader.

Överskuldsätta - när man skuldsätter sig så att man saknar återbetalningsförmåga för sina skulder, helt eller delvis.

Överbryggningslån – är ett tillfälligt lån som bankerna kan tillhandahålla under tiden när du har dubbla bostäder. Lånet betalas ut i samband med att du flyttar in i din nya bostad och löses sedan bort när du frånträder din gamla bostad.

Redo för bolån?

Letar du efter boende? Här kan du räkna på ditt bolån och hitta all information du behöver för ditt bostadsköp.

Läs mer om bolån

Relaterade sidor


Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.