HSB Depå för fondsparande

Alla har olika drömmar och mål i livet. Oavsett om du drömmer om ett eget boende, hjälpa dina barn med körkortet eller få mer i pension så måste de flesta av oss spara pengar till det.  Ett sätt att spara till det är genom att månadsspara i fonder i HSB Depå samtidigt som du samlar bosparpoäng. Du som öppnar eller redan har ett HSB Bosparkonto kan öppna en HSB Depå.

HSB Depå erbjuds i samarbete med Danske Bank. Kontanta medel på HSB ISK skyddas enligt den danska insättningsgarantin som kallas Garantiformuen med kompletterande skydd från den svenska statliga insättningsgarantin upp till 1 050 000 kr per person och institut. 

HSB Depå erbjuds i samarbete med Danske Bank.

Kontanta medel på HSB Depå skyddas enligt den danska insättningsgarantin som kallas Garantiformuen med kompletterande skydd från den svenska statliga insättningsgarantin.

Kontohavare har enligt Garantiformuen rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i Danske Bank med ett belopp om högst 100 000 euro. Om motvärdet av 100 000 euro skulle understiga 1 050 000 kronor, som är det svenska garantibeloppet, kommer den svenska beloppsbegränsningen att gälla. Utöver detta belopp kan kontohavare under vissa förutsättningar få ersättning för vissa insättningar som hänförs till särskilt angivna händelser.

Värdepapper skyddas i första hand genom att hållas åtskilda från bankens tillgångar, och du har rätt att få ut dina värdepapper i händelse av bankens konkurs. Det danska investerarskyddet ersätter dock värden upp till 20 000 euro om det på grund av sammanblandning inte skulle gå att särskilja vilka värdepapper som tillhör dig. Mer information om vad som händer med dina värdepapper vid en eventuell konkurs finns på länken nedan under rubriken ”Värdepapper”.

Garantiformuen kommer att utbetala garantin genom att, senast inom sju arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller danska myndigheter beslutat att garantin ska träda in, skicka ett betalningsuppdrag till Riksgälden som därefter utför utbetalningen.

 För mer information om insättningsgarantin och investerarskyddet 


Kom igång med HSB Depå

Öppna HSB Bospar

Som medlem i HSB kan du öppna ett HSB Bosparkonto och börja spara till en framtida kontantinsats.

Börja bospara

 

Öppna HSB Depå

Logga in i Hembanken och öppna en HSB Depå för fondsparande.

Öppna HSB Depå

 

Månadsspara eller engångsköp

När du öppnat en HSB Depå kan du välja att börja månadsspara eller göra engångsköp för befintligt saldo på ditt bosparkonto.

Börja månadssparaFonder i HSB Bospar

Det finns 19 fonder i HSB Bospar som alla har olika investeringsstil, risknivå och pris.  

Viktig information: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Rådgör alltid med dina specialistrådgivare vad avser juridiska, skattemässiga, finansiella eller andra frågor för att bedöma om en investering är lämplig eller passande för dig.
Se fondutbud för HSB Bospar


Fördelarna med ett månatligt sparande

Därför är fonder bra för långsiktigt sparande

  • Högre risk än med ett sparkonto, men möjlighet till en högre avkastning
  • När du sparar i fonder erhåller du bosparpoäng oavsett hur ditt sparande utvecklas
  • Månadsspara i fonder och få en jämnare utveckling över tid
  • Välj fonder med olika hållbarhetsprofiler, investeringsstil och risknivåDu kan enkelt få en överblick över dina bosparprodukter och saldo i vår internetbank Hembanken eller i vår app Mobilbanken. För att se ditt fondsparande, välj Placera och Placeringsöversikt i Hembanken.  

Hur mycket vill du spara?

Belopp som du vill spara varje månad:
kr
Tryck enter för att uppdatera.
Eventuellt startbelopp som du börjar med:
kr
Tryck enter för att uppdatera.
Antal år du kan tänka dig att spara:
år
Tryck enter för att uppdatera.
Förväntad avkastning per år:
%
Tryck enter för att uppdatera.

Skatter, avgifter och inflation har ej tagits med i uträkningen.

Totalbelopp efter 5 år

173 536 kr


Börja bospara

Om du inte har BankID eller ska spara till minderårig, börja bospara här.HSB Bosparkonto: fn

HSB Fasträntekonto 3 år: fn

HSB Depå för fondsparande: 8,88 %

Utgår från den genomsnittliga årsavkastningen de senaste 15 åren för vår globala indexfond Danske Invest SRI Global som ingår i HSB Bospar.*3,47 % 1,30 %
*Observera att denna avkastning är baserad på historisk information och det finns inte någon garanti för att den framtida avkastningen kommer att motsvara den historiska. Den kan bli både högre och lägre och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Hur lång är din sparhorisont?


Jakob: sparhorisont tre år
Jakob bor med sina föräldrar och går andra året på gymnasiet. Om tre år vill han flytta till en egen lägenhet i en annan stad och studera på universitetet. Därför har han börjat bospara med HSB. Innan flytten planerar han att bo kvar hemma hos sina föräldrar och jobba för att spara ihop pengar till en resa framöver. Jakob kan tänka sig att ta en lite högre risk med sitt bosparande för att få möjlighet till en något högre avkastning än på ett sparkonto.

Fördelning mellan aktie- och räntefonder

Aktiefonder: 0%
Räntefonder: 100%

Så här kan du tänka kring val av fonder

Läs på om de fonder som vi erbjuder inom HSB Bospar. Det du generellt behöver tänka på när du väljer fond eller fonder är vilken risk du är villig att ta samt vilken tidshorisont du har på ditt sparande, dvs när du förväntar dig att använda pengarna. De olika fondernas risknivåer finns beskrivet i tabellen och i hembanken när du startar ditt månadssparande. Hållbarhet kan också vara en viktig aspekt att ta hänsyn till. För fondbolag och fondförvaltare finns det olika sätt att arbeta med hållbarhet. Du kan därför t.ex. välja att investera i en fond som exkludera vissa bolag som inte lever upp till bestämda hållbarhetskrav, eller så kan du välja att investera i en fond vars förvaltare för en aktiv dialog med bolag kring omställningen till ett hållbart samhälle.

För att underlätta valet av fondtyper har vi tagit fram några exempel på personer som befinner sig i olika stadier i livet och som har olika behov med sitt sparande. De har även olika sparhorisonter. Läs mer nedan och se vilken typ av sparhorisont som du kan relatera mest till.

Materialet har tagits fram i informationssyfte och ska inte ses som investeringsrådgivning.

Öppna HSB Depå för fondsparande 

Information om fonder

När du väljer fonder bör du ta hänsyn till vad för typ av fond  och vilken investeringsstil den har. Hållbarhetsprofil kan också vara en viktig aspekt att ta hänsyn till.

Aktiefond eller räntefond?

  • En aktiefond är en fond som till största del består av aktier och där avkastningen beror på de underliggande aktiernas utveckling. Aktiefonden kan antingen vara en indexfond eller en aktivt förvaltad fond. En aktiefond har generellt sätt en högre risk än en räntefond. 
  • En räntefond investerar i räntebärande papper så som statsskuldväxlar. Generellt sett har räntefonder lägre risk än aktiefonder.

Här ser du vilka fonder som är aktiefonder och räntefonder

Passiv eller aktiv förvaltning?

  • En passivt förvaltad fond följer ett index, t.ex. OMXS30 vilket är de 30 mest handlade aktierna på Stockholmsbörsen.
  • I en aktiv fond har en fondförvaltare som uppgift att försöka prestera bättre än ett index och väljer ut specifika aktier som de tror kommer prestera bättre än snittet. En aktiv fond kostar därmed oftast lite mer än en passiv fond. 

Här ser du vilka fonder som är passivt eller aktivt förvaltade

Ansvarsfulla investeringar

För oss är det inte bara viktigt att säkerställa att vi ger dig en konkurrenskraftig avkastning över tid, utan också att göra det inom ramarna för socialt ansvar och hållbarhet. Det innebär att vi går på djupet för att skaffa oss bättre beslutsunderlag. Vi identifierar de möjligheter och hanterar de risker som en given investeringsmöjlighet ger vid handeln. Vi drar oss inte för att ta i komplicerade frågor eller dilemman. Dessutom har vi en dialog direkt med bolagen för att på så sätt kunna påverka till förändring, förbättring och därmed bidra till en positiv utveckling. 

Läs mer om hur vi jobbar med hållbarhet

 Fonder i HSB Bospar

Det finns 19 fonder i HSB Bospar som alla har olika investeringsstil, risknivå och pris. Priset du betalar är den årliga avgiften som finns för varje fond (se länk nedan). I dokumentet Basfakta för investerare/KIID som finns för varje fond, redovisas vilka insättnings- och uttagsavgifter som fondbolagen generellt kan ta ut. För nedan fonder tas inga insättnings- eller uttagsavgifter ut via Danske Bank.

Viktig information: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.
De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Förhandsinformation om kostnader och avgifter HSB Bospar

Se vårt fondutbud för HSB Bospar

 

 


Guide: Så här gör du för att börja bospara i HSB
Svenska  |   English 

Relaterat innehåll


Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.