HSB Investeringssparkonto (HSB ISK)

Ett sparande på bosparkontot kan växa på sikt. Men vill du få en möjlighet till större utväxling på dina bosparpengar gör du klokt i att starta ett månadssparande i fonder. 

Ett HSB Investeringssparkonto, ISK, består av ett HSB ISK Likvidkonto och en HSB ISK Depå som ger dig möjlighet att spara i fonder. Du betalar inte någon skatt för de vinster du gör. I stället betalar du en årlig skatt som baseras på det sammanlagda värdet av dina tillgångar, oavsett om du gör vinst eller förlust. Du behöver således inte deklarera de vinster eller förluster du gör på ditt investeringssparkonto. Vi som bank hjälper dig att räkna ut din schablonintäkt och den är förifylld i din deklaration. Den skatt du ska betala är 30 procent av schablonintäkten.

HSB:s Investeringssparkonto erbjuds i samarbete med Danske Bank. Kontanta medel på HSB ISK skyddas enligt den danska insättningsgarantin som kallas Garantiformuen med kompletterande skydd från den svenska statliga insättningsgarantin upp till 1 050 000 kr per person och institut. 

HSB:s ISK erbjuds i samarbete med Danske Bank.

Kontanta medel på HSB ISK skyddas enligt den danska insättningsgarantin som kallas Garantiformuen med kompletterande skydd från den svenska statliga insättningsgarantin.

Kontohavare har enligt Garantiformuen rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i Danske Bank med ett belopp om högst 100 000 euro. Om motvärdet av 100 000 euro skulle understiga 1 050 000 kronor, som är det svenska garantibeloppet, kommer den svenska beloppsbegränsningen att gälla. Utöver detta belopp kan kontohavare under vissa förutsättningar få ersättning för vissa insättningar som hänförs till särskilt angivna händelser.

Värdepapper skyddas i första hand genom att hållas åtskilda från bankens tillgångar, och du har rätt att få ut dina värdepapper i händelse av bankens konkurs. Det danska investerarskyddet ersätter dock värden upp till 20 000 euro om det på grund av sammanblandning inte skulle gå att särskilja vilka värdepapper som tillhör dig. Mer information om vad som händer med dina värdepapper vid en eventuell konkurs finns på länken nedan under rubriken ”Värdepapper”.

Garantiformuen kommer att utbetala garantin genom att, senast inom sju arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller danska myndigheter beslutat att garantin ska träda in, skicka ett betalningsuppdrag till Riksgälden som därefter utför utbetalningen.

 För mer information om insättningsgarantin och investerarskyddet 


Kom igång med HSB ISK

Öppna HSB ISK i Hembanken


708ec718-012e-4206-b6ce-920f5f5551d2

Skapa stående överföring till HSB ISK


6834d8ba-b2e9-4cc6-a59a-8407ec3147d9

Öppna HSB Bospar

Som medlem i HSB kan du öppna ett HSB Bosparkonto och börja spara till en framtida kontantinsats.

Börja bospara

Öppna HSB ISK

Du som öppnar eller redan har ett HSB Bosparkonto kan öppna ett HSB ISK.

Öppna HSB ISK

Månadsspar eller engångsköp

När du har öppnat ett HSB ISK kan du välja att börja månadsspara i fonder eller göra engångsköp av fondandelar för befintligt saldo på ditt bosparkonto.

Börja månadssparaFonder i HSB Bospar

Det finns 19 fonder i HSB Bospar som alla har olika investeringsstil, risknivå och pris.  

Viktig information: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Rådgör alltid med dina specialistrådgivare vad avser juridiska, skattemässiga, finansiella eller andra frågor för att bedöma om en investering är lämplig eller passande för dig.


Se fondutbud för HSB Bospar

 


Så här kan du tänka kring val av fonder

Läs på om de fonder som vi erbjuder inom HSB Bospar. Det du generellt behöver tänka på när du väljer fond eller fonder är vilken risk du är villig att ta samt ilken tidshorisont du har på ditt sparande, dvs när du förväntar dig att använda pengarna. De olika fondernas risknivåer finns beskrivet i tabellen och i hembanken när du startar ditt månadssparande. Hållbarhet kan också vara en viktig aspekt att ta hänsyn till. För fondbolag och fondförvaltare finns det olika sätt att arbeta med hållbarhet. Du kan därför t.ex. välja att investera i en fond som exkludera vissa bolag som inte lever upp till bestämda hållbarhetskrav, eller så kan du välja att investera i en fond vars förvaltare för en aktiv dialog med bolag kring omställningen till ett hållbart samhälle.

Denna publikation är marknadsföringsmaterial och utgör inte investeringsrådgivning
Var uppmärksam på att historisk avkastning inte är en garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Rådgör alltid med dina specialistrådgivare vad avser juridiska, skattemässiga, finansiella eller andra frågor för att bedöma om en investering är lämplig eller passande för dig. Före ett investeringsbeslut bör du läsa prospekt och faktablad. En sammanfattning av dina rättigheter kan erhållas på svenska och det finns mer information om fondens hållbarhetsaspekter på (infoga hyperlänk danskeinvest.se). Beslutet att investera i fonden bör ta hänsyn till alla de egenskaper   i fonden som beskrivs i prospektet.

Danske Invest Management A/S kan besluta att säga upp de arrangemang som gjorts för marknadsföring av dess fonder.


Så fungerar ett
investeringssparkonto


8df41990-072f-4f1e-830b-446f6a441353

Fördelarna med ett månatligt sparande


51fb42df-00090251-b30630fe

Därför är fonder bra för långsiktigt sparande


8c44a9a8-00090251-520159bb

Valet av fondtyp

För att underlätta valet av fondtyper har vi tagit fram några exempel på personer som befinner sig i olika stadier i livet och som har olika behov med sitt sparande. De har även olika sparhorisonter. Läs mer nedan och se vilken typ av sparhorisont som du kan relatera mest till.

Öppna HSB ISK

Hur lång är din sparhorisont?

Materialet har tagits fram i informationssyfte och ska inte ses som investeringsrådgivning.

Jakob: sparhorisont tre år
Jakob bor med sina föräldrar och går andra året på gymnasiet. Om tre år vill han flytta till en egen lägenhet i en annan stad och studera på universitetet. Därför har han börjat bospara med HSB. Innan flytten planerar han att bo kvar hemma hos sina föräldrar och jobba för att spara ihop pengar till en resa framöver. Jakob kan tänka sig att ta en lite högre risk med sitt bosparande för att få möjlighet till en något högre avkastning än på ett sparkonto.

Fördelning mellan aktie- och räntefonder
Aktiefonder: 0%
Räntefonder: 100%

Fonder i HSB Bospar

Det finns 19 fonder i HSB Bospar som alla har olika investeringsstil, risknivå och pris. Priset du betalar är den årliga avgiften som finns för varje fond (se länk nedan). I dokumentet Basfakta för investerare/KIID som finns för varje fond, redovisas vilka insättnings- och uttagsavgifter som fondbolagen generellt kan ta ut. För nedan fonder tas inga insättnings- eller uttagsavgifter ut via Danske Bank.

Viktig information: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.
De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.
Förhandsinformation om kostnader och avgifter HSB Bospar

Se vårt fondutbud för HSB Bospar

Frågor och svar om ISK

Relaterat


Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.