Amortera eller spara – vad är smartast?

Är du i en situation där du kan välja mellan att spara dina pengar eller amortera på ditt bolån och undrar vad som egentligen är bäst? I den här guiden går vi igenom alla faktorer som du behöver ta hänsyn till för att kunna fatta ett beslut som gynnar din privatekonomi både lång- och kortsiktigt.

Boka Onlinemöte


Ska man amortera eller spara?

I ett scenario där du inte behöver förhålla dig till amorteringskravet, din privatekonomi eller den samhällsekonomiska utvecklingen hade vår rekommendation varit att både spara och amortera. I själva verket är amortering ett slags långsiktigt sparande om lånet har använts till att finansiera något vars värde bibehålls eller ökar med tiden, såsom en bostad. Skillnaden är att du inte får tillgång till pengarna du sparat i bostaden förrän du säljer den.

Amorteringskrav – i dessa fall måste du amortera

Amorteringskravet innebär att du enligt lag måste amortera på ditt bolån om det överstiger 50 procent av bostadens värde. Bolån med en belåningsgrad över 70 procent måste amorteras med minst 2 procent varje år tills belåningsgraden är lägre än så, och bolån med en belåningsgrad över 50 procent med minst 1 procent. Därutöver ska bolån som överstiger 4,5 gånger låntagarens bruttoinkomst amorteras med ytterligare 1 procent varje år. Syftet med amorteringskravet är att minska de svenska låntagarnas skuldsättning, vilket får positiva konsekvenser i form av lägre lånekostnader och minskad sårbarhet för räntehöjningar.

Amortering vid bunden ränta

Om du har bundit ditt bolån till en fast ränta innebär en amortering utanför amorteringsplanen att du kan behöva ränteskillnadsersättning. Det är en avgift som långivaren har rätt att kräva om låntagaren löser hela eller delar av sitt bundna lån i förtid. Ersättningen syftar till att täcka den förlust som uppstår när låntagaren inte betalar ränta fram tills bindningstidens slut. Om du vill amortera mer än vad du och din bank har kommit överens om bör du därför först kontrollera vilken ränteskillnadsersättning som blir aktuell. I de flesta fall är det bättre att spara pengarna fram till dess att bindningstiden löpt ut.

Motsatsförhållandet mellan börsen och reporäntan

Utöver om du måste amortera på grund av din skuldkvot eller belåningsgrad, finns det en annan aspekt som avgör om det är mer fördelaktigt att spara eller amortera – den samhällsekonomiska utvecklingen. I tider av hög inflation höjs reporäntan för att minska trycket på ekonomin, vilket leder till att bolåneräntorna höjs och att aktiepriserna sjunker. Under sådana perioder är det mer lönsamt att amortera eftersom börsen går trögt och lånen är dyrare.

I en motsatt situation där Riksbanken behöver stimulera ekonomin sänker de reporäntan för att privatpersoner och företag ska kunna låna och spendera mer. Detta gör att bolåneräntorna sjunker samtidigt som aktiepriserna stiger, vilket gör att fler väljer att investera istället för att amortera. Vad som är rätt för dig just nu avgörs alltså inte bara av din personliga situation, utan också av det ekonomiska läget.

Sparmål spelar roll

Innan du bestämmer dig för om du ska spara eller amortera behöver du fundera på vad sparandet syftar till – så länge det går till konsumtion kommer det ur ett privatekonomiskt perspektiv nämligen alltid vara bättre att amortera. Det beror på att sparande till konsumtion kan likställas med all annan konsumtion, och förbättrar därmed inte din framtida levnadsstandard så som till exempel ett pensionssparande skulle göra. Det innebär att om det står mellan att amortera på ditt bolån och att spara till en solsemester är amorteringen det ekonomiskt rätta valet. Men med det sagt behöver det inte alltid vara ekonomin som styr alla val i livet.

För- och nackdelar med att spara och amortera

Därför ska du spara istället för att amortera

1. Kapitalet är lättillgängligt

När du sparar i aktier, fonder eller på ett vanligt sparkonto behöver du aldrig oroa dig för att du inte ska få loss dina pengar när du behöver dem. Det kan däremot hända om pengarna är bundna i bostaden.

2. Skapar mental trygghet

Att ha sparat ihop till en buffert så att du klarar oförutsedda utgifter är ett effektivt sätt att förbättra din egen livskvalitet. Förutom att bufferten rent praktiskt ger dig fler valmöjligheter minskar den ekonomiska stressen i ditt liv.

3. Bättre avkastning

Historiskt sett har börsens utveckling varit högre än bolåneräntorna, vilket betyder att börsen har genererat högre avkastning än vad du kan tjäna genom att amortera på ditt bolån.

 

Därför ska du amortera istället för att spara

1. Skuldkvot och löpande lånekostnader sänks

Genom att amortera regelbundet sänker du både din skuldkvot och dina räntekostnader. På så sätt förbättras din privatekonomi samtidigt som lånet utgör en allt mindre del av dina månatliga utgifter.

2. Större vinst vid försäljning

Ju mer du amorterar på ditt bolån, desto större del av försäljningssumman går direkt till dig den dag du säljer bostaden.

3. Bättre lånevillkor vid omförhandling

Om du har amorterat på lånet är chansen större att du får bättre lånevillkor vid en omförhandling, eftersom villkoren både baseras på din aktuella skuldkvot och betalningshistorik.

Tips: ta höjd för stigande räntor

Vi vill även tipsa om att tidigt ta höjd för stigande räntor och avsätta en del till sparande när räntan är låg. Genom att spara mellanskillnaden mellan låg och högre räntekostnad vet man att man klarar ett stigande ränteläge.Vanliga frågor om att amortera eller spara

När lönar det sig att spara istället för att amortera?

Vid låga räntenivåer är det ofta mer fördelaktigt att spara på börsen än att amortera och vice versa.

Hur vet man om man behöver betala ränteskillnadsersättning?

Om du har ett bundet lån är sannolikheten stor att du behöver betala ränteskillnadsersättning, men dubbelkolla med din långivare för att vara helt säker.

Måste man amortera enligt lag?

Ja, om ditt bolån överstiger 50 procent av bostadens värde måste du amortera med minst 1 procent per år.

När ska man amortera extra?

Det är ofta mer gynnsamt att amortera mer om du tror att räntenivåerna är på väg upp eller om de redan ligger på en högre nivå.

Vad är skuldkvot?

Skuldkvoten visar förhållandet mellan storleken på dina lån och dina inkomster, det vill säga hur skuldsatt du är.

Boka ett Onlinemöte

Vill du prata bolån och få hjälp med att byta bank? Eller prata med en våra rådgivare som hjälper dig att se över ditt sparande så att du kan komma igång?

Då kan du boka ett miljösmart digitalt möte med oss.

Boka Onlinemöte


Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.