HSB Fasträntekonto

HSB bosparare har möjlighet att spara på HSB Fasträntekonto och kan välja mellan bindningstiden ett år eller tre år. Med HSB Fasträntekonto kan du få ut mer av ditt sparande då du har ett fast påslag på listräntan. Ett bättre erbjudande för dig som bosparar helt enkelt.

Dina pengar på HSB Fasträntekonto skyddas av den danska insättningsgarantin (Garantiformuen) med ett kompletterande skydd från den svenska statliga insättningsgarantin upp till 1050 000kr per person och institut.
Dina pengar på HSB Fasträntekonto skyddas av den danska insättningsgarantin (Garantiformuen) med ett kompletterande skydd från den svenska statliga insättningsgarantin.
Dina pengar skyddas av den danska insättningsgarantin (Garantiformuen) med ett kompletterande skydd från den svenska statliga insättningsgarantin.

Vad betyder insättningsgarantin i detalj?
Insättningsgarantin innebär att du har rätt till ersättning upp till 100 000 euro om banken skulle gå i konkurs. Om motvärdet av 100 000 euro understiger 1 050 000 kronor, som är det svenska garantibeloppet, kommer den svenska beloppsgränsningen att gälla. Utöver detta belopp kan du under vissa förutsättningar få ersättning för insättningar kopplade till särskilda händelser, till exempel försäljning av en bostad.
Garantiformuen kommer att utbetala garantin genom att, senast inom sju arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller danska myndigheter beslutat att garantin ska träda in, skicka ett betalningsuppdrag till Riksgälden som därefter utför utbetalningen.
Läs mer om insättningsgarantin här


Kom igång med HSB Fasträntekonto

Öppna HSB Bospar

Som medlem i HSB kan du öppna ett HSB Bosparkonto och börja spara till en framtida kontantinsats.

Börja bospara

Öppna HSB Fasträntekonto

Öppna HSB Fasträntekonto i Hembanken och välj mellan ett eller tre års bindningstid. Överför minst 5000 kr från ditt HSB Bosparkonto till ett HSB Fasträntekonto.

Bra att veta

 • Bosparpoängen är kopplade till HSB Bosparkontot därför sätter du först in ett belopp på ditt HSB Bosparkonto. Överför sedan ett engångsbelopp från HSB Bosparkonto till HSB Fasträntekonto. 
 • Under bindningstiden är det inte möjligt att göra ytterligare insättningar. Uttag kan göras mot en avgift.
 • Du kan ha fler än ett fasträntekonto
 •  Med ett HSB Fasträntekonto sparar du tryggt till en fast ränta.
 • Du behåller dina bosparpoäng när du flyttar beloppet från HSB Bosparkonto till HSB Fasträntekonto.
 • Beloppet du sätter in på ett HSB Fasträntekonto är bundet på kontot till fast ränta under ett år eller tre år.
 • Minsta insättning 5000 kr.
 • Omfattas av insättningsgarantin.

 


Räntor för HSB Fasträntekonto

LöptiderRäntesats*Effektiv ränta
1 år3,50 %3,50 %
3 år3,00 %2,91 %

Räntorna är exempel på bindningstider. Räntorna är indikativa och kan förändras under dagen. Räntorna gäller endast privatkunder.

Om räntan betalas flera gånger per år blir den effektiva räntan högre än den nominella räntan. Om räntan istället betalas mer sällan än en gång per år blir den effektiva räntan lägre än den nominella (till exempel på en flerårig fastränteplacering).
*Räntan beräknas på verkligt antal dagar dividerat med verkligt antal dagar, vilket för ett helt år innebär 365/365, alt. 366/366.


Villkor:

 • Lägsta belopp är 5000 kr.
 • Bindningstid på 1 år och 3 år.
 • Storleken på sparbeloppet bestämmer du när kontot öppnas och hela beloppet ska sättas in direkt från HSB Bosparkonto. Under bindningstiden är det inte möjligt att göra ytterligare insättningar. 
 • Ränta betalas ut på förfallodagen. Räntan beräknas på verkligt antal dagar dividerat med verkligt antal dagar, vilket för ett helt år innebär 365/365, alt. 366/366.
 • Hela eller delar av beloppet kan tas ut före förfallodagen mot en avgift.
 • Ränta för belopp uttaget i förtid betalas ut på förfallodagen till ditt HSB Bosparkonto.
 • Vid uttag av hela beloppet före förfallodagen utbetalas beloppet och upplupen ränta med avdrag för avgift till ditt HSB Bosparkonto och kontot avslutas.
 • Effektiv ränta är ett vanligt sätt att uttrycka ränta för att få jämförbarhet mellan olika sätt att beräkna räntan. Man förutsätter i beräkningen att erhållen ränta återinvesteras och förräntas till den nominella räntesatsen. Räntesatsen beräknas som om räntan betalas ut en gång per år. 
 • Om räntan betalas flera gånger per år blir den effektiva räntan högre än den nominella räntan. Om räntan istället betalas mer sällan än en gång per år blir den effektiva räntan lägre än den nominella räntan (till exempel på en flerårig fastränteplacering). 
 • När du flyttar från ditt HSB Bosparkonto till HSB Fasträntekonto behåller du dina sparade bosparpoäng. Pengar som flyttas mellan HSB-erbjudandets sparformer kan dock endast generera bosparpoäng en gång.
Guide: Så här gör du för att börja bospara i HSB
Svenska  |   English 

Relaterat


Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.