Vad är lagfart?

Ska du köpa hus eller har du blivit överlåten en fastighet? Som ny ägare av någon typ av en fastighet behöver du ha koll på vad en lagfart är. Vi hjälper dig att reda ut alla frågetecken!

Lagfart – vad är det?

Lagfart syftar till ansökan om att byta ägare på en fastighet, till exempel en villa, i samband med köp, arv eller gåva. Lagfarter lagras och registreras sedan i fastighetsregistret. Där kan du hitta alla uppgifter om hur ägandeskapet för fastigheten ser ut idag, men även hur det har sett ut bakåt, hur stor köpeskilling var och hur fastighetsköpet gick till.

Vem behöver ansöka om lagfart?

Det är du som ägare (och vanligtvis köpare) av fastighet som ansöker om lagfart. I de fall som du har fått fastigheten i arv eller blivit överlåten en fastighet ska du som ny ägare ansöka om lagfart, och bifoga dokument som styrker din situation. Detta kan till exempel vara ett köpebrev eller gåvobrev.

Lagfart för bostadsrätt – ja eller nej?

Nej, om du köper en bostadsrätt behöver du inte ansöka om lagfart, eftersom det är bostadsrättsföreningen som äger fastigheten.

När ska man ansöka om lagfart?

Ansökan om lagfart hanteras av inskrivningsmyndigheten som är en del av Lantmäteriet. Deras regler säger att du som ny ägare behöver ansöka om lagfart inom 3 månader från det att fastigheten bytt ägare.

Hur ansöker man om lagfart?

Ansökan om lagfart skickas till Lantmäteriet. Du kan antingen ansöka online på deras webbplats, eller skriva ut en blankett och posta blanketten till följande adress:

Lantmäteriet
Fastighetsinskrivning
761 80 Norrtälje


För att en ansökan om lagfart ska vara godkänd behöver den innehålla vissa dokument. Här nedan har vi summerat mer information om vad ansökan ska innehålla för att vara korrekt utförd, men i regel hanterar din bank ansökan om lagfart i samband med att du förvärvar eller belånar fastigheten.

Ansökan om lagfart ska innehålla:

  • Fångeshandlingen i original (t.ex. köpekontrakt, köpebrevet eller gåvobrev).
  • Fastighetsbeteckning inkl. kommun, traktnamn och nummer.
  • Aktuellt värdeintyg på fastigheten.

Vad kostar lagfart?

Ansökan om lagfart består av två kostnader - en fast expeditionsavgift och stämpelskatt. Expeditionsavgiften kostar 825 kr och stämpelskatten motsvarar 1,5% av vad ni betalade för fastigheten. Beroende på vad er fastighet kommer att kosta kan stämpelskatten bli rätt hög. Det är därför viktigt att ni kommer ihåg att ta höjd för lagfartskostnad i er budget.

Räkneexempel: (3 000 000 kr x 0,015) + 825 kr = 45 825 kr

Juridisk person

Om det är en juridisk person som ansöker om lagfart som behöver denne betala expeditionsavgift och stämpelskatt på 4,25%.

Arv, gåva eller bodelning

Om fastigheten tillfallit ägaren i samband med arv, gåva eller bodelning så betalas bara expeditionsavgiften, ingen stämpelskatt.

Köpa hus?

Är du redo att förverkliga dina husdrömmar? Kom ett steg närmre med ett lånelöfte!


Ansök om lånelöfte Mer om huslån och bostadslån

Relaterade sidor


Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.