Hållbarhet för oss

På Danske Bank drivs vi av en ambition att skapa långsiktiga värden för våra kunder, medarbetare, ägare och investerare och för de samhällen vi verkar i. För att kunna göra det i den föränderliga värld vi lever i, ser vi att långsiktigt värdeskapande och ett aktivt hållbarhetsarbete går hand i hand. Som en del i det finansiella systemet har vi en viktig roll och ansvar för att främja en hållbar utveckling utifrån de utmaningar som vårt samhälle står inför.

För oss handlar hållbarhet om att ta ansvar inom de områden där banken har möjlighet att påverka, dels direkt genom att ta ansvar för vår egen verksamhets påverkan och dels indirekt genom att integrera hållbarhetsaspekter i de affärer vi gör med våra kunder. Vi är övertygade om att vi investerar i såväl våra kunders som våra anställdas framtid när vi tar ansvar för de sociala och miljömässiga effekterna av vår verksamhet.

Vi strävar efter att hela tiden utveckla vårt arbete och att öka transparensen kring hur vi arbetar.

Det händer mycket inom detta område – just nu pågår ett intensivt arbete för att uppdatera informationen på dessa sidor. Tillsvidare hittar du den mest aktuella informationen på engelska och i höst kommer en uppdatering av innehållet på svenska.

Läs mer på engelska CR-rapport 2018 CR Fact Book 2018

Så arbetar vi med hållbarhet

Så tar vi vårt samhällsansvar