Hållbarhet för oss

På Danske Bank drivs vi av en ambition att skapa långsiktiga värden för våra kunder, medarbetare, ägare och investerare och för de samhällen vi verkar i. För att kunna göra det i den föränderliga värld vi lever i, ser vi att långsiktigt värdeskapande och ett aktivt hållbarhetsarbete går hand i hand. Som en del i det finansiella systemet har vi en viktig roll och ansvar för att främja en hållbar utveckling utifrån de utmaningar som vårt samhälle står inför.

För oss handlar hållbarhet om att ta ansvar inom de områden där banken har möjlighet att påverka, dels direkt genom att ta ansvar för vår egen verksamhets påverkan och dels indirekt genom att integrera hållbarhetsaspekter i de affärer vi gör med våra kunder. Vi är övertygade om att vi investerar i såväl våra kunders som våra anställdas framtid när vi tar ansvar för de sociala och miljömässiga effekterna av vår verksamhet.

Vi strävar efter att hela tiden utveckla vårt arbete och att öka transparensen kring hur vi arbetar.

Läs mer på engelska CR-rapport 2019 CR Fact Book 2019

Så arbetar vi med hållbarhet


Hur vi hanterar branscher med ökad hållbarhetsrisk

Att agera ansvarsfullt innebär inte sällan att ställas inför och hantera dilemman. Vi har därför tagit fram sex stycken så kallade Position Papers som beskriver hur vi arbetar med branscher som har kända och ofta högre risker som är kopplade till miljö och sociala frågor samt bolagsstyrning.


Skogsbruk

Välskötta skogar är en nödvändighet för en hållbar miljöutveckling både lokalt och globalt och ger en livsmiljö för flora, fauna och människor.

Läs mer om hur vi arbetar

Fossila bränslen

Aktiviteter relaterade till fossila bränslen bidrar till klimatförändringar. Vi erkänner dock behovet av fossila bränslen för att stödja den ekonomiska utvecklingen.

Läs mer om hur vi arbetar

Gruvindustri och metaller

Hållbar gruvdrift bidrar till att upprätthålla naturresurser och minska fattigdom runt om i världen.

Läs mer om hur vi arbetarVapen och försvar

Vapen- och försvarsindustrin medför risker relaterade till olika typer av vapen och deras potentiella användning där internationell humanitär rätt kränks.

Läs mer om hur vi arbetar

Jordbruk

Hållbara metoder inom jordbruksindustrin är viktiga eftersom det kan bidra till att behålla naturresurser, minska fattigdom och hunger runt om i världen.

Läs mer om hur vi arbetar

Klimatförändringar

Genom att minska utsläppen i alla branscher, minskar riskerna för klimatförändringar och ger utrymme för ny, hållbar tillväxt och utveckling

Läs mer om hur vi arbetar

Mänskliga rättigheter

På Danske Bank arbetar vi för att skydda och respektera mänskliga rättigheter i hela vår verksamhet. 

Läs mer om hur vi arbetar

Så tar vi vårt samhällsansvar