Är amortering en kostnad eller ett sparande?

Pengarna som går till amortering landar inte på ditt klassiska sparkonto, men innebär det då att amortering är en kostnad? Låt oss reda ut eventuella frågetecken kring amortering!

Är amortering en kostnad?

Nej, amortering är inte en kostnad. Faktum är att amortering gör att du sänker dina räntekostnader. Att amortera innebär att du betalar av på din skuld till banken, inte att förväxla med ränta som är en avgift. Ett av de vanligaste lånen som man amorterar på är bolånet. När du säljer bostaden och det är dags att betala tillbaka pengarna, kommer du vara skyldig banken en lägre summa än när du lånade pengarna, eftersom du löpande har betalat av på skulden genom att amortera.

Varför upplevs amortering som en kostnad?
Pengarna du betalar i amortering på ditt bolån går till banken. De pengarna kommer du inte i kontakt med förrän du säljer bostaden. Det gör att det kan upplevas som att du löpande betalar en oönskad avgift till banken. Därför är det inte helt ovanligt att privatpersoner upplever amortering som en kostnad, fastän det är pengar du investerar i din egen bostad.

En annan anledning till att amortering kan upplevas som en kostnad är det nya amorteringskravet. Kravet innebär att du måste klara av att betala en viss procent i amortering för att banken ska kunna bevilja ett lån till en ny bostad. Att spara pengar är något vi förknippar med en frivillig handling. Att vi vill lägga undan pengar och spara till ett mål. Som att spara till en handpenning. Det blir därför inte helt naturligt att se ett krav på amortering som ett sparande. Speciellt inte om du hellre hade velat spendera eller investera de pengarna i något annat.

Läs mer om våra bolån

Här kan du räkna på vad ditt bolån kostar och få svar på dom vanligaste frågorna kring bolån

Mer om bolån


Borde jag amortera mer – för att spara mer?

Om amortering kan jämföras med sparande, borde du då amortera mer? Kanske, men det beror på. Huruvida du borde välja att amortera mer eller investera pengar i annat beror på din ekonomiska situation och vilket behov du har av rörligt kapital i framtiden. Ha i åtanke att när du amorterar på ditt bolån binder du kapitalet i din bostad och kommer enbart åt beloppet när det är dags att sälja.

Tips! Läs vår artikel om att Amortera eller investera.

Spara & Placera

Läs mer om hur du kan komma igång med att investera och placera.

Läs mer om placeringar & investeringar

Alla guider om bolån

Här hittar du alla guider om bolån.

Se alla bolåneguider

Relaterade sidor


Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.