Privat pensionssparande

Vill du ha en högre pension behöver du komplettera med ett privat pensionssparande. Rådet är att börja sätta av ett månadsbelopp så tidigt som möjligt och sen justera beroende på hur din livssituation ser ut. Senare i livet när du kanske har familj eller andra kostnader kan det vara svårare att sätta av ett större belopp. En tumregel kan vara att sätta av fem procent av din bruttolön till pension. Du som har tjänstepension kan också växla lön mot pension – läs om löneväxling och hur det kan ge möjlighet till en högre pension. Boka gärna ett möte för att diskutera dina möjligheter.

Flytta din pension till oss  Boka möte med rådgivare

 

Får du pensionsavsättning från din arbetsgivare?

De flesta har tjänstepension och får pensionsavsättningar från sin arbetsgivare. Hur mycket som arbetsgivaren betalar in till din tjänstepension varierar men vanligt är att tjänstepensionen är premiebaserade d.v.s. arbetsgivaren betalar in premier, ett belopp som går in varje månad och placeras i någon form av investering, ofta ett belopp motsvarande 4,5 procent av din lön upp till 7,5 inkomstbasbelopp (motsvarar 47 625 kr i månaden år 2024) och 30 procent på lönedelar över 7,5 inkomstbasbelopp.

Ta reda på om du har tjänstepension från din arbetsgivare och hur mycket som arbetsgivaren sätter av till din pension. Får du ingen pensionsavsättning kan du behöva kompensera detta på något sätt – åtminstone om du vill leva lika gott som pensionär som du skulle ha kunnat göra med tjänstepension. Att spara ett belopp motsvarande tjänstepensionen är en möjlighet att se över. 

Läs mer om tjänstepension


Kom igång med privat pensionssparande

Att månadsspara är ett enkelt sätt att pensionsspara. Du kan bl.a välja att spara via ISK (investeringssparkonto) eller kapitalförsäkring. 

 1. Gå in på MinPension och ta reda på din framtida beräknade pension.
 2. Fundera på hur mycket du behöver spara för att nå ditt pensionsmål.
 3. Boka ett möte med en av våra rådgivare för att diskutera om ISK eller kapitalförsäkring passar dig bäst samt vilket månadsbelopp du önskar.

Boka möte med rådgivare 

Boka personlig rådgivning

 • Licensierade rådgivare
 • Personlig rådgivning utifrån dina behov
 • Miljösmart alternativ
 • Säkert och enkelt

 Boka möte med rådgivare

Fördelar med ISK

 • Du slipper deklarera när du handlar

 • Årlig schablonskatt istället för vinstskatt

 • Möjlighet att spara i fonder, aktier och andra värdepapper

 Öppna ISK      Bli kund    

Nackdelar med ISK
 • Inga avdrag för eventuella förluster
 • Även när placeringar minskar i värde får du betala schablonskatt
 • Placeringar med låg förväntad avkastning är inte att föredra

Räkna på ditt pensionssparande

Belopp som du vill spara varje månad:
kr
Tryck enter för att uppdatera.
Eventuellt startbelopp som du börjar med:
kr
Tryck enter för att uppdatera.
Antal år du kan tänka dig att spara:
år
Tryck enter för att uppdatera.
Förväntad avkastning per år:
%
Tryck enter för att uppdatera.

Totalbelopp efter 5 år

173 536 kr


Gå vidare och bli kund
Boka ett möte med oss


Skatter, avgifter och inflation har ej tagits med i uträkningen. Observera att de pengar du placerar både kan öka och minska i värde och att det inte är säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Guider om pension:

Relaterat:


Denna publikation har tagits fram av Danske Bank A/S (”Danske Bank”) som marknadsföringsmaterial. Danske Bank står under tillsyn av den danska tillsynsmyndigheten (Finanstilsynet). Publikationen har sammanställts endast i informationssyfte och det är inte en rekommendation, ett erbjudande eller en uppmaning om att handla med ett finansiellt instrument. Det ska inte ses som någon form av rådgivning kring investeringar, juridik, skatt eller finansiella frågor. Rådgör alltid med professionella rådgivare om juridiska, skattemässiga, finansiella eller andra frågor som är relevanta för att avgöra om en investering är lämplig och passande. Priser, kostnader och avgifter som anges i denna presentation är vägledande och kan komma att ändras och variera till följd av vanliga marknadsrisker. Även om skäliga åtgärder har vidtagits för att säkerställa att innehållet är riktigt, rättvisande och inte vilseledande, svarar Danske Bank inte för innehållets riktighet eller fullständighet, inklusive information som erhållits från en tredje part, och påtar sig inget ansvar för någon förlust som kommer av att mottagaren har förlitat sig på innehållet.
Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.