KONTOPAKET

Danske Silver

Vad är ett kontopaket?

Ett kontopaket innefattar kort sagt ett lönekonto med alla de tjänster du behöver för att sköta din vardagsekonomi, allt till ett förmånligt pris. 29kr/mån


Lönekonto omfattas av den danska insättningsgarantin (Garantiformuen) med kompletterande skydd från den svenska statliga insättningsgarantin upp till 1 050 000 kr per person och institut.

Lönekonto omfattas av den danska insättningsgarantin (Garantiformuen) med kompletterande skydd från den svenska statliga insättningsgarantin.

Kontohavare har enligt Garantiformuen rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i banken med ett belopp om högst 100 000 euro. Om motvärdet av 100 000 euro skulle understiga 1 050 000 kronor, som är det svenska garantibeloppet, kommer den svenska beloppsbegränsningen att gälla. Utöver detta belopp kan kontohavare under vissa förutsättningar få ersättning för vissa insättningar som hänförs till särskilt angivna händelser.

Garantiformuen kommer att utbetala garantin genom att, senast inom sju arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller danska myndigheter beslutat att garantin ska träda in, skicka ett betalningsuppdrag till Riksgälden som därefter utför utbetalningen.

Mer information om insättningsgarantin


Varför välja Danske Silver?

Du får ett betalkort och kan ansöka om ett Mastercard Direkt med en kredit från 50 000 kronor. En kreditprövning görs vid ansökningstillfället. Med Mastercard Direkt har du en räntefri kredit upp till 45 dagar och möjlighet att delbetala din kortfaktura. Dessutom kan du öppna extra konton och du får tillgång till både vår internetbank och internetdepå.

Du kan läsa mer om allt som ingår nedan. Bli kund och beställ kontopaketet direkt. Är du redan kund kan du beställa eller byta ditt kontopaket i Hembanken, vår internetbank. Snabbt och enkelt.

Beställ i Hembanken    Bli kund

 • Mastercard Direkt

  Med Mastercard Direkt har du en ekonomisk buffert som kan ge din ekonomi flexibilitet på flera sätt. Utöver vid kortköp och kontantuttag kan du även använda krediten som är kopplad till kortet i Hembanken till att betala räkningar eller göra överföringar till andra konton.

  Läs mer om Mastercard Direkt

 • Mastercard Bankkort

  Med vårt Mastercard Bankkort kan du göra betalningar bara genom att hålla ditt kort mot en kortterminal som har en sådan tjänst. Du behöver inte sätta i ditt kort.

  Läs mer om Mastercard Bankkort

 • Konton

  Du har möjlighet att öppna extra transaktionskonton utöver ditt lönekonto. Detta kan du enkelt göra i internetbanken.

 • Internetbank

  I vår internetbank Hembanken kan du till exempel betala räkningar och överföra pengar, signera avtal digitalt med BankID samt öppna konton och beställa kort.

  Läs mer om Hembanken

 • Internetdepå

  I internetbanken och våra mobila appar får du en översikt över alla dina placeringar och tillgång till olika placeringsverktyg. Med din internetdepå kan du handla på 17 börser i 15 länder.

Vilken förmånsnivå är du på?

 • 0 kr
 • 0 kr

Beräkna din förmånsnivå

 • Din förmånsnivå fastställs utifrån din totala affärsvolym.

 • Du kan också ansluta dig till Danske Förmånsprogram tillsammans med den andra parten i ditt hushåll. Då räknas er totala affärsvolym samman och ni får fler förmåner tillsammans.

 • Kom ihåg att ta med eventuella tillgångar som du har i andra banker i beräkningen.

Förmånsnivå 4

 • Din totala affärsvolym är mindre än 100 000 kr.

 • Läs mer om vilka förmåner som ingår på din förmånsnivå och välj ett av våra kontopaket.
Priser och villkor