Bankens whistleblowing-tjänst hjälper till att säkerställa att oegentligheter, felaktigheter och misstankar om sådana kan rapporteras, hanteras och utredas av ett dedikerat team av whistleblowing-specialister och utredare.

Anonymitet och sekretess

Danske Bank vill säkerställa integritet och göra rätt för våra kunder, kollegor och samhället. Därför uppmanas alla som har en oro de vill rapportera att använda vårt Whistleblowing-system. Den som väljer att använda schemat kan välja att vara helt anonym.

Whistleblower- webbplatsen ligger på en separat extern server, vilket ger fullständig anonymitet och säkerställer att alla aviseringsrapporter hanteras strikt konfidentiellt.

 Whistleblower-skydd

Våra anställda kan lita på att problem kan rapporteras anonymt utan rädsla för repressalier i enlighet med nationella lagar och Danske Banks whistleblowing-policy.

Vad ska rapporteras?

Misstänkt missbruk och/eller oegentligheter, såsom bedräglig, olämplig, oärlig, olaglig eller försumlig aktivitet eller beteende måste rapporteras. Alla problem som rapporteras måste göras i god tro.

 

Till whistleblowing-sidan