Taxeringsvärde - allt du behöver veta!

Om du äger eller funderar på att köpa en fastighet så har du säkert kommit i kontakt med begreppet taxeringsvärde. Men hur skiljer sig egentligen taxeringsvärde från priset eller marknadsvärde? I den här guiden reder vi ut vanliga frågor kring ämnet!

Vad är taxeringsvärde?

Taxeringsvärdet är det samlade värdet av en fastighet. Om fastigheten är bebyggd inkluderar taxeringsvärdet både ett tomtvärde och ett byggnadsvärde. Är fastigheten obebyggd räknas bara tomtvärdet in i taxeringsvärdet.


Varför finns taxeringsvärdet?

Den främsta anledningen till att taxeringsvärdet finns är för att Skatteverket ska kunna beräkna vad du ska betala i fastighetsskatt eller fastighetsavgift. Ju högre taxeringsvärde din fastighet har, desto mer kommer du behöva betala i skatt. Det finns dock ett takbelopp på hur mycket du kan få betala. Det baseras på ett index och följer inkomstbasbeloppet. För 2020 uppgick detta takbelopp till 8 349 kronor, vilket alltså är det maximala du kan behöva betala i fastighetsavgift för deklarationen 2021. Det är alltid personen som äger fastigheten den 1 januari som ska betala fastighetsavgift eller fastighetsskatt för hela det inkomstår som precis påbörjats.


Vad skiljer taxeringsvärde för hus och fastighet?

Den stora skillnaden är att en fastighet bara kan ha ett tomtvärde men flera byggnadsvärden. Detta innebär i praktiken att om du har ett hus på ofri grund, det vill säga där marken ägs av någon annan, så kan du och tomtägaren få olika taxeringsvärden. Du kommer då ha ett taxeringsvärde som grundar sig i byggnadsvärdet, medan tomtägaren kommer ha ett taxeringsvärde som baseras på tomtvärdet och eventuella andra byggnader som personen själv äger.


Så högt ska taxeringsvärdet vara

Taxeringsvärdet för din fastighet ska motsvara ungefär 75% av det sannolika marknadsvärdet, två år innan taxeringsåret. Denna siffra räknar Skatteverket ut genom att titta på liknande fastigheter i samma värdeområde. Ett värdeområde är ett geografiskt avgränsat område som tar hänsyn till fastighetens geografiska läge, vilket i sin tur har inverkan på marknadsvärdet. På så sätt kan Skatteverket göra en mer rättvis bedömning av det egentliga värdet.Hur beräknas taxeringsvärdet för en fastighet?

Skatteverket beräknar taxeringsvärdet baserat på (1) marknadsvärdet för liknande fastigheter (2) två år innan det gällande taxeringsåret (3) inom samma värdeområde. Detta brukar kallas för riktvärde. De inkluderar även andra aspekter som kan påverka värdet på fastigheten.
Det kan till exempel vara:

  • Hur långt fastigheten har till närmsta hav eller sjö
  • Byggnadens ålder, s.k. värdeår, med hänsyn till tillbyggnationer och ombyggnationer
  • Husets interiör, som standard på kök
  • Husets exteriör, som fönstertyp
Sammanfattningsvis tar Skatteverket hänsyn både till riktvärden och aspekter som påverkar tomtvärdet och byggnadsvärdet vid den slutgiltiga bedömningen av taxeringsvärdet. Nya taxeringsvärden brukar sättas var tredje år. Scrolla ner för att läsa mer om hur du tar reda på taxeringsvärdet för hus eller fastigheter som du själv äger.

När används taxeringsvärdet?

Faktum är att taxeringsvärdet inte bara används för att beräkna fastighetsavgiften eller fastighetsskatten. Här går vi igenom vanliga områden där taxeringsvärdet fyller en viktig roll.


Skatteberäkningar

Utöver fastighetsavgiften och fastighetsskatten kan det vara bra att veta att taxeringsvärdet även fungerar som underlag för annan beskattning. Taxeringsvärdet gäller till exempel vid stämpelskatt som man vanligen betalar i samband med att man förvärvar en fast egendom, lagfart, eller tomträtt. I vissa fall kan taxeringsvärdet också vara avgörande för att bestämma om ett förvärv av en fastighet ska ses som en gåva eller ett köp.


Försäkringsärenden

Om du skulle få skador på din fastighet använder många försäkringsbolag ditt taxeringsvärde som utgångspunkt. Ditt taxeringsvärde kan därför i allra högsta grad påverka hur stor ersättning du får ut i slutändan.


Fastighetsvärdering

Ibland dyker det upp tillfällen då en fastighetsvärdering behöver göras. Det kan exempelvis vara vid en bodelning, en bouppteckning eller en försäljning. Då brukar taxeringsvärdet vara vägledande vid värderingen.


Belåning

Många banker och kreditinstitut tittar på taxeringsvärdet vid en del bankärenden. Det kan till exempel vara om du ska ta ett banklån, eller om en kreditvärdering eller kreditupplysning ska genomföras.


Underlag tomträtt

Kommunerna är ägare till mycket mark och upplåter ofta sina fastigheter på lång eller obestämd tid. Personen som har fått nyttjanderätten till tomträtten behöver, i utbyte för att få använda tomten, betala något som kallas för avgäld. Kommunerna brukar beräkna den här avgiften, tomträttsavgälden, med hjälp av taxeringsvärdet på fastigheten.


Kan jag själv räkna ut taxeringsvärdet för mitt hus?

Ja! Du kan smidigt räkna ut taxeringsvärdet för ditt hus eller din fastighet genom att använda Skatteverkets digitala tjänst “Beräkna taxeringsvärdet”. Där fyller du i vilken fastighet det gäller och andra uppgifter de frågar efter. Du kan också söka efter en fastighets taxeringsvärde genom Skatteverkets tjänst “söka taxeringsvärde”.


Dubbelkolla så att taxeringsvärdet stämmer

Precis som med allt annat kan det ske ändringar eller fel. Därför är det viktigt att du dubbelkollar så att taxeringsvärdet verkligen stämmer. Har du till exempel fått ett för högt taxeringsvärde kan detta innebära att du får betala för mycket skatt. Har du istället fått ett för lågt taxeringsvärde, som ofta uppstår efter ny- eller ombyggnationer, kan detta påverka dig negativt om du vill ta lån med fastigheten som säkerhet.

Justera taxeringsvärdet för din fastighet

Ibland finns det omständigheter som gör att taxeringsvärdet behöver justeras. I dessa fall behöver du själv begära en sådan ändring från Skatteverket. Du fyller i önskemål om justeringar i din fastighetsdeklaration under “övriga uppgifter”. I undantagsfall kan detta fält redan vara ifyllt av Skatteverket, då behöver du inte skicka in någon egen begäran.

Drömmer du om hus?

Gör drömmen verklighet. Läs mer om vårt bolån och ansök om lånelöfte redan idag!

Ansök om lånelöfte Läs mer om bolån

Relaterade sidor