Taxeringsvärde – vi förklarar allt viktigt som rör taxeringsvärde

Om du äger eller funderar på att köpa en fastighet så har du säkert kommit i kontakt med begreppet taxeringsvärde. Men hur skiljer sig egentligen taxeringsvärde från priset eller marknadsvärde? I den här guiden reder vi ut vanliga frågor kring ämnet!

Att söka taxeringsvärde – så går det till

Enklaste sättet att ta reda på en fastighets taxeringsvärde är att använda sig av Skatteverkets sökfunktion. Tjänsten är helt gratis och du behöver inte logga in med BankID eller annan e-legitimation för att använda den.

För att få fram en fastighets taxeringsvärde behöver du fylla i:

  1. Taxeringsår – det vill säga det år du vill se taxeringsvärdet för
  2. Kommun
  3. Fastighetsbeteckning

För att värna om sekretessen går det inte att söka taxeringsvärde med personnummer, adress eller namn – även om du känner till vem det är som äger fastigheten. Sökresultatet hos Skatteverket kommer heller inte att inkludera några uppgifter om vem som äger fastigheten.

Taxeringsvärde för innevarande år kan ses efter den 30 juni. Gör du en sökning före det datumet är föregående års taxeringsvärde det senast tillgängliga. Du kan även söka efter äldre taxeringsvärden – från 2007 och framåt. Vill du se uppgifter från tidigare år än så kan du vända dig till Skatteverkets kundtjänst.

Känner du inte till fastighetsbeteckningen på den fastighet du vill söka taxeringsvärde för kan du få den från Lantmäteriet – antingen via deras hemsida eller genom att kontakta deras kundtjänst.

Vill du veta fastighetsbeteckningen på en fastighet du själv äger kan du logga in på Mina sidor hos Skatteverket. Bor du i villa eller på en lantbruksfastighet ser du även fastighetsbeteckningen i dina lånehandlingar från banken samt på ditt köpekontrakt.

Vad är taxeringsvärde?

Taxeringsvärdet är det samlade värdet av en fastighet. Om fastigheten är bebyggd inkluderar taxeringsvärdet både ett tomtvärde och ett byggnadsvärde. Är fastigheten obebyggd räknas bara tomtvärdet in i taxeringsvärdet.

Varför finns taxeringsvärdet?

Den främsta anledningen till att taxeringsvärdet finns är för att Skatteverket ska kunna beräkna vad du ska betala i fastighetsskatt eller fastighetsavgift. Ju högre taxeringsvärde din fastighet har, desto mer kommer du behöva betala i skatt. Det finns dock ett takbelopp på hur mycket du kan få betala. Det baseras på ett index och följer inkomstbasbeloppet. För 2020 uppgick detta takbelopp till 8 349 kronor, vilket alltså är det maximala du kan behöva betala i fastighetsavgift för deklarationen 2021. Det är alltid personen som äger fastigheten den 1 januari som ska betala fastighetsavgift eller fastighetsskatt för hela det inkomstår som precis påbörjats.

Taxeringsvärde för dig

Skatteverket ansvarar för att beräkna taxeringsvärdet på alla fastigheter i Sverige. Hur beräkningen görs och vilka värdefaktorer som tas hänsyn till skiljer sig lite åt mellan olika typer av fastigheter.

Bostadsrätt
En bostadsrätt är ingen egen fastighet och har därför inget eget taxeringsvärde. Istället görs beräkningen på hela den fastighet som bostadsrätten tillhör och som föreningen äger – inklusive såväl byggnader som eventuell tillhörande mark.

Tillvägagångssättet för att söka taxeringsvärde på en fastighet med lägenheter eller bostadsrätter av annan typ är detsamma som för villa eller fritidshus. Skillnaden är att du inte kan få fram något eget taxeringsvärde för en specifik lägenhet.

Hus
”Hus” är inte en av de åtta fastighetstyper som taxeras av Skatteverket. Vanliga villor och andra typer av en- eller tvåfamiljsbostäder fastighetstaxeras istället som småhus, medan flerfamiljshus oftast faller under kategorin hyreshus.

Tomt
Ett taxeringsvärde för tomt avser den delen av en fastighet som inte är bebyggd. Är fastigheten helt obebyggd finns endast ett taxeringsvärde – det så kallade tomtvärdet. Har fastigheten en eller flera byggnader består det samlade taxeringsvärdet av både tomtvärde och byggnadsvärde. Viktigt att veta är att en fastighet endast kan ha ett tomtvärde, men flera byggnadsvärden.

Fastighet

En fastighet är per definition ett avgränsat mark- och/eller vattenområde, på vilket en eller flera byggnader kan finnas. Det är alltså inte byggnaden i sig som utgör själva fastigheten, utan marken den står på.

Taxeringsvärdet för en fastighet är det samlade värdet av allt tillhörande fastigheten – såväl mark som byggnader. Du behöver inte veta fastighetstyp (till exempel lantbruk eller småhus) för att söka fram ett taxeringsvärde på en viss fastighet. Den visas automatiskt när du får fram taxeringsvärdet.

Småhus

Småhus är ett samlingsnamn för permanentbostäder avsedda för en eller två familjer – det vill säga fristående villor, parhus, kedjehus och radhus. En småhusfastighet kan också vara en obebyggd tomt avsedd för småhusbebyggelse. Söker du taxeringsvärdet för en bebyggd småhusfastighet kommer du att få upp två olika värden – ett för tomten och ett för själva byggnaden. Dessa två värden utgör tillsammans det totala taxeringsvärdet för fastigheten.

Annans fastighet

Skatteverkets sökfunktion kan även användas om du vill ta reda på taxeringsvärdet för någon annans fastighet. Uppgifterna är offentliga och det kostar ingenting att vare sig söka taxeringsvärde för egna eller någon annans fastigheter.

För att få fram uppgifterna behöver du känna till fastighetsbeteckningen och vilken kommun fastigheten tillhör.

Hur beräknas taxeringsvärdet för en fastighet?

Skatteverket beräknar taxeringsvärdet baserat på (1) marknadsvärdet för liknande fastigheter (2) två år innan det gällande taxeringsåret (3) inom samma värdeområde. Detta brukar kallas för riktvärde. De inkluderar även andra aspekter som kan påverka värdet på fastigheten.

Det kan till exempel vara:

  • Hur långt fastigheten har till närmsta hav eller sjö
  • Byggnadens ålder, s.k. värdeår, med hänsyn till tillbyggnationer och ombyggnationer
  • Husets interiör, som standard på kök
  • Husets exteriör, som fönstertyp

Sammanfattningsvis tar Skatteverket hänsyn både till riktvärden och aspekter som påverkar tomtvärdet och byggnadsvärdet vid den slutgiltiga bedömningen av taxeringsvärdet. Nya taxeringsvärden brukar sättas var tredje år. Scrolla ner för att läsa mer om hur du tar reda på taxeringsvärdet för hus eller fastigheter som du själv äger.

 

När används taxeringsvärdet?

Faktum är att taxeringsvärdet inte bara används för att beräkna fastighetsavgiften eller fastighetsskatten. Här går vi igenom vanliga områden där taxeringsvärdet fyller en viktig roll.

 

Skatteberäkningar

Utöver fastighetsavgiften och fastighetsskatten kan det vara bra att veta att taxeringsvärdet även fungerar som underlag för annan beskattning. Taxeringsvärdet gäller till exempel vid stämpelskatt som man vanligen betalar i samband med att man förvärvar en fast egendom, lagfart, eller tomträtt. I vissa fall kan taxeringsvärdet också vara avgörande för att bestämma om ett förvärv av en fastighet ska ses som en gåva eller ett köp.

Försäkringsärenden

Om du skulle få skador på din fastighet använder många försäkringsbolag ditt taxeringsvärde som utgångspunkt. Ditt taxeringsvärde kan därför i allra högsta grad påverka hur stor ersättning du får ut i slutändan.

Fastighetsvärdering

Ibland dyker det upp tillfällen då en fastighetsvärdering behöver göras. Det kan exempelvis vara vid en bodelning, en bouppteckning eller en försäljning. Då brukar taxeringsvärdet vara vägledande vid värderingen.

Belåning

Många banker och kreditinstitut tittar på taxeringsvärdet vid en del bankärenden. Det kan till exempel vara om du ska ta ett banklån, eller om en kreditvärdering eller kreditupplysning ska genomföras.

Underlag tomträtt

Kommunerna är ägare till mycket mark och upplåter ofta sina fastigheter på lång eller obestämd tid. Personen som har fått nyttjanderätten till tomträtten behöver, i utbyte för att få använda tomten, betala något som kallas för avgäld. Kommunerna brukar beräkna den här avgiften, tomträttsavgälden, med hjälp av taxeringsvärdet på fastigheten.

Taxeringsvärde vs marknadsvärde

En fastighet har alltid ett taxeringsvärde och ett marknadsvärde, oavsett vilken slags fastighetstyp det rör sig om.

Taxeringsvärdet för en fastighet avser det samlade värdet av tomt och eventuell bebyggelse. Värdet syftar framförallt till att ge Skatteverket underlag för fastighetsskatt och fastighetsavgift, men fyller också en funktion vid ansökan om bolån, försäkringsärenden och beräkning av eventuell tomträttsavgäld.

Marknadsvärdet är det pris fastigheten sannolikt skulle gå för vid en försäljning. Normalt sett är marknadsvärdet alltså högre än taxeringsvärdet.

Har du frågor om taxeringsvärde och vill veta mer om hur det fungerar och vad du bör ha koll på – till exempel i samband med köp av ny bostad? Hör av dig till vår kundtjänst så hjälper vi dig. 

Kan jag själv räkna ut taxeringsvärdet för mitt hus?

Ja! Du kan smidigt räkna ut taxeringsvärdet för ditt hus eller din fastighet genom att använda Skatteverkets digitala tjänst “Beräkna taxeringsvärdet”. Där fyller du i vilken fastighet det gäller och andra uppgifter de frågar efter. Du kan också söka efter en fastighets taxeringsvärde genom Skatteverkets tjänst “söka taxeringsvärde”.

Dubbelkolla så att taxeringsvärdet stämmer

Precis som med allt annat kan det ske ändringar eller fel. Därför är det viktigt att du dubbelkollar så att taxeringsvärdet verkligen stämmer. Har du till exempel fått ett för högt taxeringsvärde kan detta innebära att du får betala för mycket skatt. Har du istället fått ett för lågt taxeringsvärde, som ofta uppstår efter ny- eller ombyggnationer, kan detta påverka dig negativt om du vill ta lån med fastigheten som säkerhet.

Justera taxeringsvärdet för din fastighet

Ibland finns det omständigheter som gör att taxeringsvärdet behöver justeras. I dessa fall behöver du själv begära en sådan ändring från Skatteverket. Du fyller i önskemål om justeringar i din fastighetsdeklaration under “övriga uppgifter”. I undantagsfall kan detta fält redan vara ifyllt av Skatteverket, då behöver du inte skicka in någon egen begäran.

Drömmer du om hus?

Gör drömmen verklighet. Läs mer om vårt bolån och ansök om lånelöfte redan idag!

Ansök om lånelöfte Läs mer om bolån

Relaterade sidor


Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.