Börja pensionsspara

För dig som är ung kan ett pensionssparande tidigt i livet ge möjlighet till en högre pension. Hur mycket du ska spara beror bland annat på om du har tjänstepension, din löneutveckling och när du tänkt gå i pension. Förvaltningen av dina pensionspengar är också en viktig faktor. Höga kostnader och för låg risk tidigt i livet kan påverka framtida avkastning negativt. Gör du inget aktivt val placeras i många fall din tjänstepension i en traditionell försäkring med låg risk. Med aktiva val ökar dina möjligheter till en god avkastning och därmed en bättre pension, men det ökar också behovet att löpande se över dina val och kanske vid behov ta hjälp från rådgivare. Boka gärna in ett möte med oss för att diskutera dina möjligheter. 

 Boka möte med rådgivare

Tjänstepension

Majoriteten av alla svenskar har tjänstepension. Det innebär att din arbetsgivare sätter av kapital till din tjänstepension. Det finns kollektivavtalade tjänstepensioner och individuella tjänstepensioner. Det vanligaste är en kollektivavtalad tjänstepension där arbetsgivare och fackförbund har kommit överens om vilka villkor som gäller.

Läs mer om tjänstepension

Privat pensionssparande

Vill du ha en högre pension behöver du komplettera med ett eget pensionssparande. Det lättaste sättet att ha ett kontinuerligt sparande är att månadsspara.

Läs mer om privat pensionssparande
Spara ansvarsfullt

Vill du spara på ett sätt som främjar ett mer hållbart samhälle finns idag många alternativ. Utbudet av hållbarhetsfrämjande investeringar kan variera beroende på om ditt pensionssparande ligger inom en tjänstepension eller är ett privat sparande. Enklast är att söka igenom det fondtorg som erbjuds inom just ditt pensionssparande och söka efter hållbara fonder, eller att boka ett möte med en rådgivare. 

Läs mer om fonder och hållbarhet

Boka personlig rådgivning

  • Licensierade rådgivare
  • Personlig rådgivning utifrån dina behov
  • Miljösmart alternativ
  • Säkert och enkelt

 Boka möte med rådgivare 

Räkna på ditt pensionssparande

Belopp som du vill spara varje månad:
kr
Tryck enter för att uppdatera.
Eventuellt startbelopp som du börjar med:
kr
Tryck enter för att uppdatera.
Antal år du kan tänka dig att spara:
år
Tryck enter för att uppdatera.
Förväntad avkastning per år:
%
Tryck enter för att uppdatera.

Totalbelopp efter 5 år

173 536 kr


Gå vidare och bli kund
Boka ett möte med oss


Skatter, avgifter och inflation har ej tagits med i uträkningen. Observera att de pengar du placerar både kan öka och minska i värde och att det inte är säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Guider om pension:

Relaterat:


Denna publikation har tagits fram av Danske Bank A/S (”Danske Bank”) som marknadsföringsmaterial. Danske Bank står under tillsyn av den danska tillsynsmyndigheten (Finanstilsynet). Publikationen har sammanställts endast i informationssyfte och det är inte en rekommendation, ett erbjudande eller en uppmaning om att handla med ett finansiellt instrument. Det ska inte ses som någon form av rådgivning kring investeringar, juridik, skatt eller finansiella frågor. Rådgör alltid med professionella rådgivare om juridiska, skattemässiga, finansiella eller andra frågor som är relevanta för att avgöra om en investering är lämplig och passande. Priser, kostnader och avgifter som anges i denna presentation är vägledande och kan komma att ändras och variera till följd av vanliga marknadsrisker. Även om skäliga åtgärder har vidtagits för att säkerställa att innehållet är riktigt, rättvisande och inte vilseledande, svarar Danske Bank inte för innehållets riktighet eller fullständighet, inklusive information som erhållits från en tredje part, och påtar sig inget ansvar för någon förlust som kommer av att mottagaren har förlitat sig på innehållet.
Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.