Belåningsgrad – vad är det och hur fungerar det?

Funderar du på att köpa bostad? Då är belåningsgrad ett ord du behöver ha koll på. Den påverkar nämligen både hur mycket du får låna och hur mycket du behöver amortera. Här får du svar på några vanliga frågor kring belåningsgrad.

 

Vad är belåningsgrad?

Belåningsgrad är ett mått på hur mycket du kan låna i bolån i förhållande till bostadens marknadsvärde. Om du redan äger din bostad är belåningsgraden, med andra ord, hur stor andel av bostadens värde som är belånad. 

Hur hög belåningsgrad kan jag ha?

 Du kan inte bli beviljad en belåningsgrad som är högre än 85 procent sedan bolånetaket infördes under 2010. Du kommer därför alltid att behöva betala en kontantinsats på minst 15 procent ur egen ficka. Banker brukar ofta bevilja en belåningsgrad på 85 procent, men de måste inte det. Banken tittar på flera olika faktorer som påverkar låntagarens situation, och det är upp till banken hur mycket de vill låna ut. 

Vad kollar banken vid bolån

Hur räknar jag ut min belåningsgrad?

I det första räkneexemplet nedan får du lära dig hur du kan räkna ut din belåningsgrad, och i det andra hur du kan avgöra vilken kontantinsats du behöver för att kunna köpa en specifik bostad. Om du föredrar att använda en kalkylator kan du beräkna hur mycket du får låna hos oss med vår bolånekalkylator.

Räkna ut belåningsgraden

Säg att du köper en bostad för 1 500 000 kronor. Du har en kontantinsats på 200 000 kronor och vill låna 1 300 000 kronor från banken. När du räknar ut belåningsgraden dividerar du beloppet du vill låna med bostadens pris. Det ger oss en uträkning på:
1 300 000 / 1 500 000 = 0.867 = 86.7 procent
Här ser vi att belåningsgraden skulle vara 86,7 procent vilket är högre än de 85 procenten vi faktiskt kan få låna från banken i ett bästa scenario. Den här belåningsgraden hade alltså inte blivit beviljad. 

Räkna ut hur stor kontantinsats du behöver

Så hur stor kontantinsats hade vi behövt för att kunna köpa bostaden för 1 500 000 kronor i exemplet ovan? Vid en belåningsgrad på 85 procent får du låna bostadens värde multiplicerat med 85 procent. Det ger oss en uträkning på:1 500 000 x 0.85 = 1 275 000Om vi får låna 85 procent av bostadens värde får vi alltså ett bolån på 1 275 000 kronor. Det innebär att vi behöver ha en kontantinsats på bostadens pris minus bolånet, detta blir: 1 500 000 - 1 275 000 = 225 000 kronor
Kan vi spara ihop ytterligare 25 000 kronor har vi med andra ord råd att köpa bostaden. 


Vilket räntespann jag hamnar i?

När du räknat ut din belåningsgrad kan du enkelt se vilket räntespann du hamnar inom i våra räntetabeller. Ligger du mellan två räntespann i tabellerna listar vi några tydligare exempel om du är osäker på vilket spann du hamnar i. 

0-60% 60-75% 75-80%  80-85%
0 - 60%
60.01 - 75%
75,01% - 80%
80.01% - 85%

 

Exempel 1: Köper du en bostad för 3 000 000 kronor och har du en belåningsgrad på 60,1% hamnar du i spannet 60-75%.

Exempel 2: Köper du en bostad för 3 000 000 kronor och har du en belåningsgrad på 79.99% hamnar du i spannet 75-80%.


Hur påverkar belåningsgraden min amortering?

Hur mycket du ska amortera beräknas från vilken belåningsgrad du har. Har du dessutom lånat mer än 4,5 gånger din årliga bruttoinkomst behöver du betala ytterligare 1 procent i amortering.

Regler med amorteringskravet 

Du har en belåningsgrad på över 70 procent
● Minst 2 procent amortering som grundkrav
● Minst 3 procent amortering om du har lånat mer än 4,5 gånger din bruttoinkomst

Du har en belåningsgrad på 50-70 procent
● Minst 1 procent amortering som grundkrav
● Minst 2 procent amortering om du har lånat mer än 4,5 gånger din bruttoinkomst

Du har en belåningsgrad på under 50 procent
● Det finns inget grundkrav på amortering
● Minst 1 procent amortering gäller dock om du har lånat mer än 4,5 gånger din bruttoinkomst


Räkna på ditt bolån?

Gör drömmen om ett eget hus till verklighet. Ansök om lånelöfte idag!

Räkna på ditt bolån  Aktuella bolåneräntor


Relaterade sidor


Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.