Rörlig eller fast ränta

I samband med att du tecknar ett bolån behöver du fatta en del beslut kring lånevillkoren, såsom om du ska ha rörlig eller fast ränta. I den här artikeln går vi igenom vilka aspekter du behöver ta hänsyn till för att lånevillkoren ska anpassas efter din privatekonomi.

3 månaders bindningstid

Rörlig ränta

Den rörliga räntan är i själva verket ett bolån med tre månaders bindningstid. När du har en rörlig ränta ändras räntesatsen var tredje månad under din låneperiod för att följa marknadens upp- och nedgångar. Marknadsräntorna i sin tur kan gå  upp eller ner beroende på  bl a om det är låg- eller högkonjunktur eller andra händelser i vår omvärld.

Fördelar med kort bindningstid (3 månader)

  • Du kan när som helst binda på längre bindningstider
  • Rörlig ränta har historiskt sett huvudsakligen varit lägre än en bunden ränta

1-6 år samt 10 års bindningstid

Bunden ränta

Väljer du en längre räntebindningstid är räntan fast under den tidsperioden du har valt. Då vet du istället exakt vad räntekostnaden kommer att vara varje månad, vilket kan kännas tryggt under vissa perioder i livet, t.ex. om man precis bildat familj eller köpt ett större boende.

Fördelar med längre bindningstid (1 -6 år samt 10 år)

  • Du vet exakt vad din månadskostnad kommer att bli under bindningstiden
  • Säkrast vid små ekonomiska marginaler

Bind din ränta


Räkna på din månadskostnad

3,09 %
Välj...
Villa/radhus
Bostadsrätt
Pris på boende:
kr
Tryck på enter för att uppdatera
Kontantinsats:
kr
Tryck på enter för att uppdatera
Maximal belåningsgrad är 85%.
Ränta:
%
Tryck på enter för att uppdatera
Driftskostnad:
kr
Tryck på enter för att uppdatera
Ränteavdrag innebär att du kan få återbäring för en del av dina räntekostnader när du deklarerat. För räntekostnader upp till 100 000 SEK är avdraget 30 % och för summor högre än så är avdraget 21 %. Har du en medlåntagare kan båda låntagare använda ränteavdraget och därmed få 30 % avdrag upp till 200 000 SEK, och sedan 21 % på beloppet över det. I beräkningen utgår vi från att du/ni enbart har detta lån. Har du/ni flera lån kan det påverka ditt ränteavdrag.

Månadskostnad

9 938 kr

Belåningsgrad 98 %
Lånebelopp: 1950000 kr
Ränta: 5.00 %
Amortering: 3250 kr
Räntekostnad: 5688 kr
Driftskostnad: 1000 kr

Ansök om lånelöfte


I ovan beräkning är inte amorteringskravetsom baseras påstorleken på lånet i förhållande till din årsinkomst inräknat.
Lånar du lånar mer än 4,5ggr din bruttolön/år så tillkommer det 1% extra amortering vilket också påverkar den slutgiltiga lånesumman och månadskostnaden.


Bestäm bolånets bindningstid

Du kan välja mellan olika bindningstider, från 3 månader (även kallad rörlig ränta) upp till 10 år, eller en kombination. Vid en bindningstid på 3 månader kan du när som helst byta till ett lån med längre bindningstid (1-6 år samt 10 år).

Ska jag ha kort eller lång bindningstid på mitt bolån?

Den ständiga frågan är om det är bäst att välja en kort eller lång bindningstid. Att räntor går upp och ner, och kostnaderna för ränteutbetalningarna likaså, är förstås ett orosmoment för hushållsekonomin. Tryggheten med en längre bindningstid kanske är att föredra om du har en tydlig övre gräns för månadskostnaden för boendet, då riskerar du inte obehagliga överraskningar i form av snabba ränteförändringar. Å andra sidan kan den tryggheten kosta lite mer än ett lån med kort bindningstid.

Kortfattat kan man säga att det egentligen bara är du själv som vet vad som passar din eller din familjs och situation och ditt hushålls ekonomi i stort. I vissa skeden i livet kan det vara både bekvämt och tryggt att veta exakt på kronan vad du betalar i ränta varje månad. Men i ett annat skede i livet kan fördelarna med en lägre kostnad på kort sikt vara att föredra. Att binda lånen kan man se som en form av försäkring, där du betalar en viss summa för att få veta exakt vad du ska betala varje månad under en längre period. Så slutsatsen är att det bara är du själv som kan avgöra vad den tryggheten är värd. Detta kan vara extra viktigt att tänka på då världen ständigt förändras, såsom låg- och högkonjunktur, omvärldshändelser och krigshändelser. 

Vid en flytt/byte av bostad kan du ta med dig ditt bundna bolån. För att förstå mer om detta kontakta kundservice. 

Ränteskillnadsersättning – så fungerar det

Om du vill betala tillbaka hela eller delar av lånet innan bindningstiden är slut betalar Danske Bank fortfarande ränta för lånet fram till den dag då lånet skulle löpt ut. Den kostnaden som uppstår för banken får du som kund betala och det kallas ränteskillnadsersättning.
Om du vill läsa mer om ränteskillnadsersättning kan du läsa mer här.
Om du vill räkna på hur stor ränteskillnadsersättningen kan bli för dig rekommenderar vi att  räkna på det på konsumenternas.se

Har du ett rörligt bolån hos oss och vill binda din ränta?

Har du ett lån med bunden ränta får du ca 30 dagar innan bindningstiden går ut ett säkert mobilbanksmeddelande skickat till dig, med information om hur du kan binda om lånet. Länken når du även här nedan. Du har då möjlighet att digitalt binda lånet på nytt. Samma länk används om du ska godkänna ett val din medlåntagare redan gjort.

Bind din ränta

Dela upp lånet i flera delar

Genom att dela upp ditt lån i flera delar med olika bindningstid kan du dra nytta av de olika fördelarna med att ha rörlig respektive bunden ränta. Det gör dessutom att du minskar risken att din privatekonomi ska påverkas negativt när ränteläget förändras.

Hur delar man upp ett bolån mellan fast och rörlig ränta?

Bolån kan delas upp på olika sätt. Det kan antingen ske naturligt genom att du utökar ett befintligt lån och då får andra lånevillkor på den nya delen av lånet, eller att du ber din bank att få dela upp ditt bolån i flera delar i samband med att det tecknas.

Varför ska man dela upp sitt bolån?

Syftet med att dela upp sitt bolån är att ta höjd för att räntan kan gå både upp och ner. Om du till exempel tror att räntan kommer att gå upp finns det en poäng med att binda ditt lån ett par år, men det kan samtidigt kännas surt om du har ett bundet lån och räntan går ner. Genom att dela upp lånet i 3–4 lånedelar försäkrar du dig mot olika utfall. Jämför gärna våra aktuella bolåneräntor och bindningstider för att få en bild av vad som passar dig.

När är det läge att binda sin ränta?

När räntorna ligger på en låg och stabil nivå har det historiskt varit mer lönsamt att ha rörliga ränta. Men om du däremot tror att räntorna kommer att gå upp är det ofta mer fördelaktigt att binda lånet – särskilt om du är högt belånad då det kan innebära en kraftig höjning av dina månadskostnader. Här kan du läsa mer om fördelarna med att binda räntan på bolån.

Vanliga frågor och svar

Du borde också se:


Content is loading