Rörlig eller bunden ränta

Vad ska man egentligen välja för bindningstid när man tar bolån? Och vad menas med kort och lång bindningstid? Läs mer om våra bindningstider för bolån och hur de påverkar ditt hushålls ekonomi.

Vilka löptider finns?

Du kan välja mellan olika bindningstider, från 3 månader (även kallad rörlig ränta) upp till 10 år, eller en kombination. Vid en bindningstid på 3 månader kan du när som helst byta till ett lån med längre bindningstid (1-6 år samt 10 år).

Har du ett rörligt bolån hos oss och vill binda din ränta?
Har du ett lån med bunden ränta får du ca 30 dagar innan bindningstiden går ut ett säkert mobilbanksmeddelande skickat till dig, med information om hur du kan binda om lånet. Länken når du även här nedan. Du har då möjlighet att digitalt binda lånet på nytt. Samma länk används om du ska godkänna ett val din medlåntagare redan gjort.

Bind din ränta

3 månaders bindningstid

Rörlig ränta

Den rörliga räntan är i själva verket ett bolån med tre månaders bindningstid. När du har en rörlig ränta ändras räntesatsen var tredje månad under din låneperiod för att följa marknadens upp- och nedgångar. Marknadsräntorna i sin tur kan gå  upp eller ner beroende på  bl a om det är låg- eller högkonjunktur eller andra händelser i vår omvärld.

Fördelar med kort bindningstid (3 månader)

  • Du kan när som helst binda på längre bindningstider
  • Rörlig ränta har historiskt sett huvudsakligen varit lägre än en bunden ränta

1-6 år samt 10 års bindningstid

Bunden ränta

Väljer du en längre räntebindningstid är räntan fast under den tidsperioden du har valt. Då vet du istället exakt vad räntekostnaden kommer att vara varje månad, vilket kan kännas tryggt under vissa perioder i livet, t.ex. om man precis bildat familj eller köpt ett större boende.

Fördelar med längre bindningstid (1 -6 år samt 10 år)

  • Du vet exakt vad din månadskostnad kommer att bli under bindningstiden
  • Säkrast vid små ekonomiska marginaler

Bind din ränta

 

Ska man ha kort eller lång bindningstid?

Den ständiga frågan är om det är bäst att välja en kort eller lång bindningstid. Att räntor går upp och ner, och kostnaderna för ränteutbetalningarna likaså, är förstås ett orosmoment för hushållsekonomin. Tryggheten med en längre bindningstid kanske är att föredra om du har en tydlig övre gräns för månadskostnaden för boendet, då riskerar du inte obehagliga överraskningar i form av snabba ränteförändringar. Å andra sidan kan den tryggheten kosta lite mer än ett lån med kort bindningstid.

Kortfattat kan man säga att det egentligen bara är du själv som vet vad som passar din eller din familjs och situation och ditt hushålls ekonomi i stort. I vissa skeden i livet kan det vara både bekvämt och tryggt att veta exakt på kronan vad du betalar i ränta varje månad. Men i ett annat skede i livet kan fördelarna med en lägre kostnad på kort sikt vara att föredra. Att binda lånen kan man se som en form av försäkring, där du betalar en viss summa för att få veta exakt vad du ska betala varje månad under en längre period. Så slutsatsen är att det bara är du själv som kan avgöra vad den tryggheten är värd. Detta kan vara extra viktigt att tänka på då världen ständigt förändras, såsom låg- och högkonjunktur, omvärldshändelser och krigshändelser. 

Vid en flytt/byte av bostad kan du ta med dig ditt bundna bolån. För att förstå mer om detta kontakta kundservice. 

Ränteskillnadsersättning – så fungerar det

Om du vill betala tillbaka hela eller delar av lånet innan bindningstiden är slut betalar Danske Bank fortfarande ränta för lånet fram till den dag då lånet skulle löpt ut. Den kostnaden som uppstår för banken får du som kund betala och det kallas ränteskillnadsersättning.
Om du vill läsa mer om ränteskillnadsersättning kan du läsa mer här.
Om du vill räkna på hur stor ränteskillnadsersättningen kan bli för dig rekommenderar vi att  räkna på det på konsumenternas.se

Du borde också se: