Hur ska du tänka om räntan – rörlig eller fast?

När du lånar till en bostad behöver du välja mellan rörlig eller fast ränta. Hur ska du tänka då? I den här guiden kan du läsa om hur du bäst bör tänka utifrån din privatekonomi.

3 månaders bindningstid

Rörlig ränta

Den rörliga räntan är i själva verket bunden tre månader i taget. När du har en rörlig ränta ändras alltså räntesatsen var tredje månad under låneperioden för att följa marknadens upp- och nedgångar. Marknadsräntorna i sin tur kan gå upp eller ner beroende på omvärldsläget.

Fördelar med kort bindningstid (3 månader)

  • Du kan när som helst binda på längre bindningstider
  • Rörlig ränta har historiskt sett oftast varit lägre än en bunden ränta

1-6 år samt 10 års bindningstid

Bunden ränta

Väljer du en längre bindningstid är räntan densamma under hela den tidsperioden du har valt. Du vet exakt vad räntekostnaden kommer att vara varje månad, vilket kan kännas tryggt under vissa perioder i livet, t.ex. om man precis bildat familj eller köpt ett större boende.

Fördelar med längre bindningstid (1-6 år samt 10 år)

  • Du vet exakt vad din lånekostnad kommer att bli under bindningstiden
  • Tryggare vid små ekonomiska marginaler

 

Vill du binda din bolåneränta? 

Är du inte befintlig bolånekund hos oss ansöker du enkelt om ett lånelöfte och väljer sedan bindingstid. 
Som bolånekund hos oss kan du hantera ditt bolån själv och binda räntan eller binda om den som löper ut.


Räkna på din bolåneräntaLTV 0-60% 

4,75 %*- 5,79 % 
4,65 %
4,84 %
4,74 %
3,99 %*
3,89 %*
3,99 %
3,89 %
4,09 %
3,99 %
3,86 %
3,76 %
3,82 %
3,72 %


LTV 60.01_75% 

4,75 %*- 5,79 %
4,69 %
4,94 %
4,84 %
3,99 %
3,89 %
4,04 %
3,94 %
4,19 %
4,09 %
3,96 %
3,86 %
3,92 %
3,82 %


LTV 75.01_80% 

4,75 %*- 5,79 %
4,74 %
5,04 %
4,94 %
4,39 %
4,29 %
4,14 %
4,04 %
4,29 %
4,19 %
4,06 %
3,96 %
4,02 %
3,92 %


LTV 80.01_85% 

4,75 %*- 5,79 %
5,27 %
5,14 %
5,04 %
4,73 %
4,63 %
4,24 %
4,59 %
4,39 %
4,29 %
4,16 %
4,06 %
4,12 %
4,02 %
4,65 %-5,27 %

 

*Räkneexempel för ett bolån på 4 000 000 kr (2024-03-20). Om du har ett bolån på 4 000 000 kr med 3.69% bunden ränta i 2 år där belåningsgraden är 60 % av bostadens värde och återbetalningstiden är 50 år blir den effektiva räntan 3.75%. Din första månadsbetalning blir 18 967 kr, där 6 667 kr av det beloppet är amortering. Vid en oförändrad ränta på 3.75% under hela återbetalningstiden blir det totala beloppet att betala 7 696 151 kr. Antalet avbetalningar blir 600 stycken och Danske Bank tar inte ut några avgifter för avisering vid automatisk betalning, ordinarie kostnad 15 kronor.

Utöver räntan som ska betalas varje månad tillkommer många gånger amortering som baseras på lånets storlek i förhållande till bostadens värde, dvs belåningsgraden. Lånar du mer än 4,5 gånger din bruttolön per år så behöver du amortera 1 procent extra, vilket också påverkar den slutgiltiga månadskostnaden.Bestäm bolånets bindningstid

Du kan välja mellan olika bindningstider, från 3 månader (även kallad rörlig ränta) upp till 10 år, eller en kombination. Vid en bindningstid på 3 månader kan du när som helst byta till ett lån med längre bindningstid (1-6 år samt 10 år).

Kort eller lång bindningstid?

Den ständiga frågan är om det är bäst att välja en kort eller lång bindningstid. Att räntekostnaden går upp och ner är förstås ett orosmoment för hushållsekonomin. Tryggheten med en längre bindningstid kan vara att föredra om du har en tydlig övre gräns för vilken månadskostnad du klarar. Då riskerar du inte obehagliga överraskningar i form av snabba ränteförändringar. Å andra sidan kan den tryggheten kosta lite mer än ett lån med kort bindningstid.

Vad som passar dig beror på din situation. I vissa skeden i livet kan det vara både bekvämt och tryggt att veta exakt på kronan vad du betalar i ränta varje månad. Men i ett annat skede i livet kan fördelarna med en lägre kostnad på kort sikt vara att föredra. Här kan en rådgivare hjälpa dig att planera utifrån din samlade ekonomi.

Att binda lånen kan man se som en form av försäkring där du betalar en viss summa för att få veta exakt vad du ska betala varje månad under en längre period. Det är kanske extra viktigt att tänka på i tider av förändring i form av låg- och högkonjunktur, omvärldshändelser och krig. 

Vid en flytt eller ett byte av bostad kan du i vissa fall ta med dig ditt bundna bolån. För att ta reda på mer om det är du välkommen att kontakta kundservice. 


Ränteskillnadsersättning – så fungerar det

Om du vill betala tillbaka hela eller delar av lånet innan bindningstiden är slut betalar Danske Bank fortfarande ränta för lånet fram till den dag då lånet skulle löpt ut. Den kostnaden som uppstår för banken får du som kund betala och det kallas ränteskillnadsersättning.

Här kan du läsa mer om ränteskillnadsersättning.
Om du vill räkna på hur stor ränteskillnadsersättningen kan bli för dig rekommenderar vi att göra det på konsumenternas.se.

“Visste du att du som fackmedlem i Saco eller TCO får ett förmånligt erbjudande hos oss när det gäller bolån och sparande? Och även personlig rådgivning av våra kunniga rådgivare? Vi stöttar dig i att skapa en trygg och stabil privatekonomi.”


Jennie Sandén, privatekonomHar du ett rörligt bolån hos oss och vill binda din ränta?

Om du har ett lån med bunden ränta får du cirka 30 dagar innan bindningstiden går ut ett säkert mobilbanksmeddelande skickat till dig. Där finns information om hur du kan binda om lånet. En länk till den informationen finns även här nedan. Du har då möjlighet att digitalt binda lånet på nytt. Samma länk används om du ska godkänna ett val som din medlåntagare redan gjort.

Bind din ränta

Dela upp lånet i flera delar

Genom att dela upp ditt lån i flera delar med olika bindningstid kan du dra nytta av de olika fördelarna med att ha rörlig respektive bunden ränta. Det gör dessutom att du minskar risken att din privatekonomi ska påverkas negativt när ränteläget förändras.

Hur delar man upp ett bolån mellan fast och rörlig ränta?

Bolån kan delas upp på olika sätt. Det kan antingen ske naturligt genom att du utökar ett befintligt lån och då får andra lånevillkor på den nya delen av lånet, eller att du ber banken att dela upp bolånet i flera delar i samband med att det tecknas.

Varför ska man dela upp sitt bolån?

Syftet med att dela upp sitt bolån är att ta höjd för att räntan kan gå både upp och ner. Om du till exempel tror att räntan kommer att gå upp finns det en poäng med att binda ditt lån ett par år. Samtidigt är det tråkigt att sitta med ett bundet lån om räntan går ner. Genom att dela upp lånet i 3–4 lånedelar försäkrar du dig mot olika utfall. Jämför gärna våra aktuella bolåneräntor och bindningstider för att få en bild av vad som passar dig.

När är det läge att binda sin ränta?

När räntorna ligger på en låg och stabil nivå har det historiskt varit mer lönsamt att ha rörliga ränta. Men om du däremot tror att räntorna kommer att gå upp är det ofta mer fördelaktigt att binda lånet – särskilt om du är högt belånad eftersom det kan innebära en kännbar höjning av dina månadskostnader. Här kan du läsa mer om fördelarna med att  binda räntan på bolån.

Boka ett Onlinemöte

Vill du prata bolån och få hjälp med att byta bank? Eller prata med en våra rådgivare som hjälper dig att se över ditt sparande så att du kan komma igång? Då kan du boka ett miljösmart digitalt möte med oss.

Boka Onlinemöte

Vanliga frågor och svar

Du borde också se:


Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.