Flytta din pension till oss

Vi hjälper dig se över din pension och ger dig en överblick över vad du har, och om det är värt att flytta din pension. Gamla pensioner kan vara förenade med höga kostnader och byte till en pensionslösning med lägre kostnad kan vara ett bra sätt att öka din pension utan att behöva spara mer. En annan fördel med att samla din pension hos oss är överblicken du får och enkelheten med att förvalta pensionen på ett ställe. För att flytta din pension till oss bokar du ett möte med en rådgivare. 

Boka möte med en rådgivare

Så här går en flytt till:

  • Fullmakt Du ger oss en fullmakt att inhämta information om ditt sparande i andra bolag.
  • Sammanställning - Vi sammanställer dina pensionssparanden och annat sparande.
  • Möte med rådgivareDu träffar en rådgivare och ser över ditt pensionssparande. I mötet diskuterar ni om du behöver spara mer,  eventuellt pensionssparande som ska flyttas och hur du vill göra med uttag av pensionen.
  • FlyttVi hjälper dig att flytta pensionssparandet.

Boka personlig rådgivning

  • Licensierade rådgivare
  • Personlig rådgivning utifrån dina behov
  • Miljösmart alternativ
  • Säkert och enkelt

 Boka möte med rådgivare

Guider om pension

Relaterat:


Denna publikation har tagits fram av Danske Bank A/S (”Danske Bank”) som marknadsföringsmaterial. Danske Bank står under tillsyn av den danska tillsynsmyndigheten (Finanstilsynet). Publikationen har sammanställts endast i informationssyfte och det är inte en rekommendation, ett erbjudande eller en uppmaning om att handla med ett finansiellt instrument. Det ska inte ses som någon form av rådgivning kring investeringar, juridik, skatt eller finansiella frågor. Rådgör alltid med professionella rådgivare om juridiska, skattemässiga, finansiella eller andra frågor som är relevanta för att avgöra om en investering är lämplig och passande. Priser, kostnader och avgifter som anges i denna presentation är vägledande och kan komma att ändras och variera till följd av vanliga marknadsrisker. Även om skäliga åtgärder har vidtagits för att säkerställa att innehållet är riktigt, rättvisande och inte vilseledande, svarar Danske Bank inte för innehållets riktighet eller fullständighet, inklusive information som erhållits från en tredje part, och påtar sig inget ansvar för någon förlust som kommer av att mottagaren har förlitat sig på innehållet.
Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.