Vad händer med bolånet vid skilsmässa?

En skilsmässa är ofta jobbig i sig. Det finns dessutom privatekonomiska aspekter att ta hänsyn till – inte minst om ni har ett bolån tillsammans. Här går vi igenom vad som händer med ett bostadslån i samband med en separation och vilka olika alternativ som finns.

Så kan ni göra med bolånet vid skilsmässa

Har ni ett gemensamt bolån innebär en skilsmässa att ni kommer att behöva fatta en del beslut kring hur ni ska göra med bostaden och lånet. Banken säger aldrig självmant upp ett bolån eller huslån i samband med en separation, utan det är något som ni som skiljer er behöver komma överens om.

Ni har tre alternativ att välja bland:

  1. Sälja bostaden och lösa hela bolånet: Kanske det enklaste alternativet. Det som är kvar efter att bolånet lösts ingår därefter i den gemensamma egendomen som delas upp i samband med bodelningen.
  2. En av er tar över bolånet: Om en av er ska bo kvar i bostaden kan det finnas möjlighet för den personen att ta över bolånet. I så fall kontaktar ni oss på Danske Bank. Därefter gör vi en individuell prövning, vanligtvis med ny kreditprövning för att undersöka återbetalningsförmågan hos den av er som ska bo kvar. Om vi godkänner övertagandet skriver vi ett nytt skuldebrev.
  3. Ni båda står kvar på lånet: Ifall ni inte säljer bostaden direkt eller om den som vill bo kvar inte kan ta över bolånet finns alternativet att ni fortsätter att ha lånet kvar gemensamt ett tag. När ni så småningom säljer bostaden löser ni bolånet.

Hur skriver man över bolån vid skilsmässa?

Om en av er vill ta över lånet i samband med skilsmässan går det ofta bra. Det kräver dock att den som ska ta över bolånet har en tillräckligt god kreditvärdighet.

Så här går det till:

  1. Till att börja med krävs samtycke från den andra parten. Om exempelvis du vill ta över bostaden och bolånet, men din partner inte ger sitt godkännande kommer det inte att gå. Då får ni sälja bostaden i stället.
  2. Om ni kommer överens är nästa steg att göra en bodelning. Ta eventuellt hjälp av en familjejurist så att det blir rätt.
  3. Därefter kontaktar ni till banken och meddelar att en av er vill ta över lånet, eller så ansöker den som vill ta över lånet om ett lånelöfte. Egentligen övertas aldrig ett lån, utan det omförhandlas med utgångspunkt i den övertagande personens ekonomi.
  4. Vi gör en kreditprövning av den som ska överta lånet och skriver ett nytt skuldebrev.

Tänk på amorteringskravet vid skilsmässa

Om en av er tar över bolånet kan det skärpta amorteringskravet göra att det blir nödvändigt att amortera mer än tidigare. Detta gäller:

  • Lån som togs innan 1 mars år 2018: Lånet påverkas inte av det skärpta amorteringskravet vid skilsmässa givet att lånet inte utökas.
  • Lån som togs den 1 mars år 2018 eller senare: En ny skuldkvot beräknas. Om bostadslånet är mer än 4,5 gånger så stort som årsinkomsten hos den som ska ta över bolånet måste ytterligare 1 procent amorteras per år om detta inte redan var fallet då lånet var gemensamt.

Kan jag få undantag från amorteringskraven i samband med skilsmässa? 

Ja, det är möjligt i vissa fall. Det är i så fall något som du behöver diskutera med din rådgivare på Danske Bank.

Vanliga frågor och svar om bolån vid skilsmässa


Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.