Låneskydd – en försäkring till ditt bolån

Om livet förändras – se till att du har en låneförsäkring som ger dig och dina närmaste trygghet.
Låneskydd hjälper dig betala lånekostnaderna när du inte har möjlighet.

 • Täcker lånekostnader om inkomsten minskar

 • Betalar ut belopp till din familj vid dödsfall

 • Ekonomisk trygghet till låg premie

Det är en trygghet att försäkra sitt bolån

Om du har lånat till din bostad räknar du säkert också med en viss inkomst för att klara av räntor och amorteringar. Men vad händer om du förlorar delar av den inkomsten? Om du eller din partner blir sjuk eller arbetslös? Med Låneskydd för bolån klarar du lättare av dina bolånekostnader om något oförutsett skulle hända.

Låneskydd kan endast tecknas för bolån.

Betalskydd - skydd vid sjukdom eller arbetslöshet

Ett betalskydd hjälper dig att betala dina lånekostnader om du blir arbetslös eller inte kan arbeta på grund av sjukdom eller olycksfallsskada. Med ett betalskydd behåller du din levnadsstandard genom att det hjälper dig betala de löpande kostnaderna på dina lån.

Detta är exempel på vad ett betalskydd kan omfatta:

 • Nedsatt arbetsförmåga (sjukskrivning)
  Betalskyddet kan ge ersättning om du mister din arbetsförmåga på grund av sjukdom eller olycksfall.

 • Ofrivillig arbetslöshet
  Betalskyddet kan ge ersättning om du blir ofrivilligt arbetslös.

 • Sjukhusvistelse
  Betalskyddet kan ge ersättning om du blir intagen på sjukhus.

Boka eMöte    Beräkna premie

Hur mycket kan jag försäkra?

Du kan försäkra belopp upp till 15 000 kr/månad med ett betalskydd. Ersättningen är skattefri och betalas ut månadsvis. Läs mer längre ner under under Villkor Låneskydd.

Vad kostar ett betalskydd?
Du betalar 4 % av försäkrat månadsbelopp och väljer själv om du vill försäkra hela eller delar av din månadskostnad för bolånet.

Förköpsinformation och villkor

Danske Bank förmedlar Låneskydd i samarbete med BNP Paribas Cardif som är försäkringsgivare.

Livskydd - hjälp med lån vid dödsfall

Ett livskydd ger ekonomisk trygghet för de efterlevande.

Livskyddet innebär att din familj får ett engångsbelopp så att de har möjlighet att lösa hela eller delar av lånet och på så sätt kan bo kvar i hemmet.

Har du lån eller avser att teckna lån är det tryggt att veta att lånet betalas även om du skulle gå bort. Livskyddet innebär att din familj får ett engångsbelopp så att de har möjlighet att lösa hela eller delar av lånet och på så sätt kan bo kvar i hemmet.

Boka eMöte     Beräkna premie

Hur mycket kan jag försäkra med ett livskydd?

Du kan försäkra belopp upp till 3 miljoner kronor. Beloppet utbetalas som ett engångsbelopp vid den försäkrades bortgång och är skattefri.

Vad kostar ett livskydd?

Försäkringspremien baseras på din ålder och det belopp du valt att försäkra.

Förköpsinformation och villkor

Danske Bank förmedlar Låneskydd i samarbete med BNP Paribas Cardif som är försäkringsgivare.

Vad är låneskydd?
Låneskydd, eller låneskyddsförsäkring, är något du kan teckna i samband med att du ska låna pengar från banken. Det är en typ av försäkring för ditt privatlån eller bolån där låneskyddet täcker summan för amortering och räntekostnaderna om någonting skulle hända dig eller din partner som gör att ni inte har möjlighet att betala i tid.


Vad finns det för typer av låneskydd?
Danske Banks låneskydd består av två försäkringar som kan tecknas tillsammans eller var för sig – Betalskydd och Livskydd. Försäkringen Betalskydd träder in vid exempelvis långvarig sjukdom och arbetslöshet, medan Livskydd träder in vid dödsfall.

Ansök om låneskydd för bolån – steg för steg

Ta reda på om du kan teckna försäkring

Du måste uppfylla vissa krav för att beviljas låneskydd. Du kan erbjudas låneskyddsförsäkring om du:

 • har bolån eller kommer att ingå avtal om bolån hos Danske Bank
 • har fyllt 18 år men inte 64 år
 • är folkbokförd i Sverige och inskriven vid Försäkringskassan.

För Betalskydd gäller även att du:

 • är frisk och arbetsförmögen
 • har inte mottagit någon ersättning för sjukdom eller olycksfall i mer än 30 dagar i följd under de senaste 360 dagarna innan ansökan om låneskydd görs
 • är fast anställd eller företagare sedan minst 180 dagar innan du tecknar låneskydd, med en arbetstid om minst 17 timmar i veckan.

För Livskydd gäller även:

Du behöver fylla i en hälsodeklaration, som ligger till grund för beslutet om att bevilja försäkringen.

Beräkna premien för ditt låneskydd

Ange din ålder mellan 18 och 63 år
Betalskydd
kr
Livskydd
kr

Resultat

Månadspremie betalskydd

0

Månadspremie livskydd

0

Total månadspremie

0

Har olyckan varit framme?

Du kan enkelt anmäla din skada online.

Begär ersättning

Vanliga frågor och svar om låneskydd & livskydd

Relaterat innehåll


Få alla fördelar i dag.
Bli kund i Danske Bank.