Låneskydd

Om livet förändras – få hjälp med ränta och amorteringar. Låneskyddet består av två försäkringar
som tecknas tillsammans eller var för sig, Betalskydd och Livskydd. 

Bli uppringd   Beräkna

Trygghet för dig med bolån

Om du har lånat till din bostad räknar du säkert också med en viss inkomst för att klara av räntor och amorteringar. Men vad händer om du förlorar delar av den inkomsten? Om du eller din partner blir sjuk eller arbetslös? Med Låneskydd klarar du lättare av lånet om något oförutsett skulle hända. 

 • Täcker lånekostnader om inkomsten minskar
 • Betalar ut större engångsbelopp till din familj vid dödsfall
 • Ekonomisk trygghet till låg premie

Betalskydd

Ett betalskydd kan hjälpa dig att betala dina lånekostnader om du blir arbetslös eller inte kan arbeta, på grund av sjukdom eller olycksfallsskada. Betalskyddet hjälper dig att behålla din levnadsstandard genom att betala de löpande kostnaderna på dina lån.

Detta är exempel på vad ett betalskydd kan omfatta:

 • Nedsatt arbetsförmåga
  Försäkringen kan ge ersättning om du mister din arbetsförmåga på grund av sjukdom eller olycksfall.

 • Ofrivillig arbetslöshet
  Försäkringen kan ge ersättning om du blir ofrivilligt arbetslös.

 • Sjukhusvistelse
  Försäkringen kan ge ersättning om du blir intagen på sjukhus.

 • Kritisk sjukdom
  Försäkringen kan ge ersättning om du drabbas av en allvarlig sjukdom.

Hur mycket kan jag försäkra?

Du kan försäkra belopp upp till 15 000 kr/månad. Ersättningen är skattefri och betalas ut månadsvis. Läs mer längre ner under under Villkor Låneskydd.

Vad kostar det?
Du betalar 4 % av försäkrat månadsbelopp och väljer själv om du vill försäkra hela eller delar av din månadskostnad.

Förköpsinformation och villkor

Danske Bank förmedlar Låneskydd i samarbete med BNP Paribas Cardif.

Bli uppringd    Beräkna


Förköpsinformation Betalskydd och Livskydd

Villkor Låneskydd

Livskydd

Ett livskydd ger ekonomisk trygghet för de efterlevande.

Livskyddet innebär att din familj får ett engångsbelopp så att de har möjlighet att lösa hela eller delar av lånet och på så sätt kan bo kvar i hemmet. 

Har du lån eller avser att teckna lån är det tryggt att veta att lånet betalas även om du skulle gå bort. Livskyddet innebär att din familj får ett engångsbelopp så att de har möjlighet att lösa hela eller delar av lånet och på så sätt kan bo kvar i hemmet.

Hur mycket kan jag försäkra?

Du kan försäkra belopp upp till 2 miljoner kronor. Beloppet utbetalas som ett engångsbelopp vid den försäkrades bortgång och är skattefri.

Vad kostar det?

Försäkringspremien baseras på din ålder och det belopp du valt att försäkra.

Förköpsinformation och villkor

Danske Bank förmedlar Låneskydd i samarbete med BNP Paribas Cardif.

Bli uppringd    Beräkna

Förköpsinformation Betalskydd och Livskydd 
Villkor Låneskydd

Du kan enkelt anmäla din skada online.

Begär ersättning

Relaterat innehåll