Amorteringsunderlag - vad är det?

Planerar du att flytta ditt bolån från en bank till en annan? Då behöver du inhämta ett amorteringsunderlag från din nuvarande bank. Läs mer om vad det är och vad det måste innehålla!

Vad är amorteringsunderlag?

Om du vill flytta ett bolån från en bank till en annan så krävs ett dokument som kallas amorteringsunderlag. Det är den nya banken som du flyttar bolånet till som kommer kräva underlaget från dig. Underlaget påvisar hur den nuvarande banken har beräknar och fastslagit amorteringsvillkor. Det kan både innefatta frivillig amortering men också lagkravad amortering.


Amorteringsunderlag ska bland annat innehåll:

  • Värdet på din nuvarande bostad. Om lånet du vill flytta över till den nya banken är tecknat 1 juni 2016 eller senare måste värderingen som ligger till grund för amorteringen också framgå i amorteringsunderlaget
  • Vilket datum din nuvarande bank fastställde det amorteringsgrundande värdet
  • Storleken på din amorteringsgrundande skuld
  • Skuld som inte omfattas av amorteringskrav
  • Aktuell skuld som omfattas av amorteringskrav
  • Aktuell skuld som omfattas av skärpt amorteringskrav
  • Total amortering på objekt (per månad)
  • Totalt amorteringskrav på objektet i banken (per månad)

 

Begäran om amorteringsunderlag

Om du vill flytta ditt lån måste du kontakta din nuvarande bank och begära ett amorteringsunderlag. Rutinen för hur processen går till varierar från bank till bank, men i regel bör man räkna med att det kan ta några dagar innan flytten av lånet är fullbordad.

Hur påverkas mitt nuvarande bolån av flytten?

Du som låntagare kan själv påverka kostnaden för ditt befintliga bolån genom att vända dig till en annan bank för att undersöka om de kan ge dig ett bättre erbjudande. I samband med det kan det även hända att din nuvarande bank erbjuder dig ett bättre erbjudande än det du haft tidigare i hopp om att få behålla dig som kund hos dem. Här bör du dock vara säker på att erbjudandet är bindande för en längre tid och inte bara en tillfällig rabatt.

Glöm inte heller att om du i dagsläget har ett bundet lån kommer du med största sannolikhet behöva betala en ränteskillnadsersättning. Det är den summan som banken går miste om i ränteintäkter när du väljer att byta bank. Ta reda på hur stor denna avgift blir innan du ansöker om att flytta ditt lån.

Flytta bolån?

Intresserad av att veta vad Danske Bank kan erbjuda ditt lån? Läs mer om vårt bolån och kontakta våra rådgivare!

Läs mer om bolån

Relaterade sidor


Få alla fördelar i dag.
Bli kund i Danske Bank.