Värdera bostad - vad tittar banken på?

 

Funderar du på att sälja din bostad eller belåna huset? Det finns olika anledningar till varför en bostadsvärdering kan vara aktuell. Vi går igenom vanliga moment som är viktiga att känna när du ska värdera bostaden, vad du kan göra för att påverka värdet och vad banken tittar på när det gäller en bostadsvärdering. 

 

 

Vad är en bostadsvärdering?

 

En bostadsvärdering är en uppskattning på hur mycket en bostad just nu är värd och därmed förväntas kunna nå för slutpris vid en försäljning. I stora drag baseras en bostads värde på aktuell och historisk data om bostadsmarknaden, nuvarande efterfrågan och utbud samt bostadens skick.

 

Olika typer av bostadsvärdering

 

När man pratar om att värdera bostaden, är det vanligt att man kommer i kontakt med olika sätt som en bostadsvärdering kan utföras på. Frågan är hur de skiljer sig åt och vilken av dem som är mest korrekt. Här är tre vanliga varianter.

 

Fri värdering - online eller av mäklare

 

Det finns både appar, hemsidor och livslevande mäklare som kan utföra en fri värdering av din bostad. Denna värdering baseras på tillgänglig försäljningsdata och den informationen som du förser appen/hemsidan med om din bostad. Mäklare kan även besöka din bostad och utföra en fri värdering. Denna sortens värdering kan ses som en uppskattning för att stilla nyfikenhet eller få en känsla för vad man kan förvänta sig vid en eventuell försäljning.

 

Digital värdering - av mäklare

 

Mäklare kan även utföra värdering online med hjälp av digitala verktyg och information som kan ges i skrift. Likt fri värdering kan detta ses som en uppskattning, och därmed inte likställas med en skriftlig värdering.

 

Skriftlig värdering - av mäklare

 

Om du vill värdera bostaden i ett bank relaterat ärende, det vill säga som underlag för ett bolån, så behöver du ha ett skriftligt underlag på bostadsvärdet. Detta utförs av en fastighetsmäklare som då värderar din bostad och mot en avgift utfärdar ett skriftligt bevis på marknadsvärdet. Efter ett fysiskt besök och en sammanställning av all information kring bostaden skickar mäklaren ett skriftligt intyg på bostadens värde som du kan ge till banken.

 

Tips - förbered följande dokument inför en bostadsvärdering:

 

  • Ditt köpekontrakt
  • Planritning (inkl. bostadsyta)
  • Månadskostnaden för bostaden
  • Bostadens driftkostnader
  • Aktuella lånehandlingar
  • Kvitton på renoveringar samt om- och tillbyggnader
  • Sammanställning av vad som ingår i bostaden

 

Vilken värdering tittar banken på? 

 

I samband med bolån tar banken hänsyn till eventuella skriftliga värderingar av bostaden. Men tack vare utvecklade system och information från Lantmäteriet, Mäklarstatistik och Bolagsverket kan banken med relativt enkla medel få fram ett statistiskt underlag och en snabb värdering av din befintliga bostad. Därmed krävs sällan en skriftlig värdering.

 

Vad påverkar värdet på bostaden?

 

Det finns flera olika faktorer som påverkar värdet på bostaden, både faktorer som man kan påverka men även de som ligger utanför ens kontroll. Här är tre viktiga delar som påverkar när man värderar bostaden.

 

Marknaden

 

En bostadsvärdering utgår alltid från vad bostaden är värd vid en eventuell försäljning just nu. Därmed är den aktuella marknaden en stor faktor vid en bostadsvärdering. Priset kan bland annat påverkas av nyligen sålda bostäder i området, hur utbudet ser ut av liknande bostäder och det aktuella ränteläget i Sverige.

 

Området

 

Location, location, location. Likt marknaden är läget på bostaden en extern faktor som du inte kan påverka. Är det hög eller låg efterfrågan på att bo i området? Finns det några pågående eller planerade byggprojekt som kan öka värdet på sikt? Allt detta kan påverka värdet.

 

Bostaden

 

Det är ingen hemlighet att skicket på bostaden kommer påverka värderingen. Är bostaden i toppskick eller kommer den som köper behöva göra en totalrenovering för att uppnå samma standard som grannen? Även enklare renoveringar inför en försäljning kan göra en stor skillnad på slutpriset. Kanske att ett renoveringslån kan vara aktuellt?

 

Om du bor i bostadsrätt tittar banken även närmare på föreningens ekonomi när de bedömer bostadens värde och möjligheterna att erbjuda bolån. Framtida räntehöjningar kan nämligen påverka både din och föreningens ekonomi, vilket i sin tur kan leda till oväntade avgiftshöjningar och ökade bostadskostnader. Allt detta måste banken ta i beräkning i bolånekalkylen. 

Intresserad av bolån?

Gör drömmen till verklighet idag. Läs mer om vårt bolån och ansök om lånelöfte redan idag!

Ansök om lånelöfte  Läs mer om bolån