Framtidsfullmakt

Med en framtidsfullmakt har du chans att bestämma vem som ska ha rätt att fatta beslut åt dig senare i livet, om du inte längre själv har möjlighet. Fullmakten fungerar som alternativ till god man och låter dig själv välja en person som du litar på. Sveriges banker har tagit fram en framtidsfullmakt för bankärenden som du skriver själv kostnadsfritt. Vill du ha en generell framtidsfullmakt som avser annat än bankärenden kan vår samarbetspartner Lexly* hjälpa dig att skriva en online eller tillsammans med en jurist. 

Skriv online   Boka tid

*Lexly är en extern rådgivare skild från Danske Bank och Lexly ansvarar själva för sin juridiska rådgivning.

Framtidsfullmakt för bankärenden

En framtidsfullmakt gäller i förhållande till tredje man, till exempel en bank. Ett alternativ till en generell framtidsfullmakt kan för vissa vara en som enbart omfattar bankärenden.

Läs mer och hitta framtidsfullmakt för bankärenden här

Ett alternativ till god man

Framtidsfullmakten fungerar som alternativ till god man och förvaltare som utses av tingsrätten. Gode män och förvaltare måste redovisa till överförmyndarnämnden en gång per år och överförmyndarnämndens samtycke krävs vid de flesta åtgärder, exempelvis om ett större uttag från ett bankkonto ska göras. Med en framtidsfullmakt behöver du inte gå via domstol eller överförmyndarnämnden utan du låter istället den som du ger fullmakten själv fatta de beslut som han eller hon anser vara bäst för dig.

Frågor och svar om framtidsfullmakt


Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.