En av
Sveriges bästa
barnförsäkringar

– Konsumenternas Försäkringsbyrå,
2021

Barnförsäkring

I samarbete med Moderna Försäkringar erbjuder vi en prisvärd barnförsäkring som ger ekonomisk trygghet om något allvarligt händer, till exempel att ditt barn drabbas av allvarlig sjukdom eller om ett olycksfall förändrar er vardag dramatiskt. 500 kr i rabatt första året.


  • Helt utan självrisk

  • Gäller både vid sjukdom och olycksfall

  • Välj bland tre olika nivåer av skydd

Beräkna och tecknaTesta hur mycket du kan få rabatt

Vill du prata med en försäkringsrådgivare hos Moderna Försäkringar?
Ring 0775-744 400 för prisuppgift och råd om barnförsäkring.

 


Fördelar med barnförsäkringen

Barnförsäkringen gäller dygnet runt i hela världen. Med tanke på att många ungdomar kommer ut sent i arbetslivet idag, kan det vara bra att veta att barnförsäkringen gäller till och med 30 års ålder. 

Tre nivåer av skydd

Barnförsäkringen finns i tre olika omfattningar: Grundskydd, Medium samt den mest omfattande Large.
Alla nivåer ger ett skydd både vid de allra flesta sjukdomarna och vid olycksfall. Alla nivåer ger också ersättning vid medicinsk invaliditet. Det innebär att barnet får ersättning om kroppen inte fungerar fullt ut efter en sjukdom eller ett olycksfall. Alla nivåer ger också ersättning vid ekonomisk invaliditet. Det innebär att barnet får ersättning om det inte kan arbeta på grund av ersättningsbart olycksfall eller sjukdom.

För att teckna barnförsäkringen krävs att barnet är under 18 år, folkbokförd och bosatt i Sverige. För Medium och Large krävs dessutom att hälsodeklarationen blir godkänd.

Läs mer om försäkringen i förköpsinformationen.

Se vad som ingår i de olika nivåerna

 BarnförsäkringGrund**  MediumLarge 
 Medicinsk invaliditet*   
 Ärrersättning   
 Ekonomisk invaliditet*   
 Direkthjälp – 10 % av försäkringsbeloppet   
 Dödsfall, 50 000 kr   
 Tandskada vid olycksfall   
 Rese- och behandlingskostnader vid olycksfall, 50 000 kr   
 Engångskostnader och rehabilitering*   
 Sjukhusvistelse - ersättning per dag*   
 Kläder, glasögon med mera, högst 10 000 kr   
 Vård i hemmet*   
 Akut sjukvård över natt, 600 kr   
 Vårdersättning*   
 Sjukersättning*   
 Premiebefrielse   
 Krishjälp   
 Engångsersättning vid vissa sjukdomar   
 Valbara försäkringsbelopp 800 000 kr  800 000 kr

1 200 000 kr

1 600 000 kr

2 000 000 kr
  800 000 kr

1 200 000 kr

1 600 000 kr

2 000 000 kr
* Se Förköpsinformation för skillnader mellan nivåerna

Se vad som ingår i de olika nivåerna

Villkor och försäkringsförmedling

Undrar du något?

Vill du prata med en försäkringsrådgivare hos Moderna Försäkringar?
Ring 0775-744 400 för prisuppgift och råd om barnförsäkring.

 

Jag vill bli uppringd Testa hur mycket du kan få rabatt

Få alla fördelar i dag.
Bli kund i Danske Bank.