Ta över bolån – hur fungerar det?

Vid skilsmässa eller separation önskar många ta över ett befintligt bolån för att kunna bo kvar i den tidigare gemensamma bostaden. Men hur går det till och vad är viktigt att tänka på? Här har vi samlat information om hur det fungerar att ta över bolån och vad som händer med exempelvis ränta och andra villkor.

 

Vad innebär det att ta över ett bolån?

Att ta över ett bolån innebär egentligen sällan att du faktiskt övertar ett befintligt bolån och får behålla samma villkor för amortering och ränta som innan. Oftast rör det sig istället om att du tecknar ett nytt bolån med nya villkor, men med samma villa, bostadsrätt eller fritidshus som säkerhet.

Varför det i praktiken sällan går att överta ett befintligt bolån rakt av beror på att förutsättningarna för bostadskrediten ofta blir annorlunda. Gäller det till exempel en skilsmässa eller separation, där frågan om att ta över bolån oftast uppstår, går lånet från att ha två låntagare till enbart en – vilket förstås ger ett annat ekonomiskt utgångsläge och därmed andra krav och villkor för krediten.

Ta över bolån vid separation, dödsfall eller från en förälder

Det finns flera situationer då det kan bli aktuellt att ta över ett bolån från en annan part. Det kan till exempel ske i samband med:

  • skilsmässa eller separation från sambo.
  • dödsfall inom familjen.
  • övertagande av bostad från förälder eller annan familjemedlem, av annan orsak än dödsfall.

Läs mer: Bolån vid skilsmässa

Ny kreditbedömning och nya villkor

Bostadslån är personliga krediter som beviljas utifrån en bedömning av låntagarens/låntagarnas ekonomiska förutsättningar och den bostad som ska användas som säkerhet.

Just eftersom de är personliga innebär ett övertagande från en part till en annan att en ny kreditupplysning tas samt att nya villkor för ränta och amortering sätts. Detta gäller såväl om du vid en separation önskar ta över din före detta partners del av ert tidigare gemensamma bolån – och därmed kommer stå utan medlåntagare – som om du vill köpa ditt barndomshem och ta över ett bolån från din förälder.

Viktigt att känna till är alltså att ett övertagande av ett bolån i praktiken blir ett helt nytt bolån, för vilket en ny bedömning görs och både ränta och krav på amortering kan bli helt annorlunda.

Viktigt att veta om amorteringen

Alla bolån som tecknas efter den 1 mars år 2018 omfattas av Finansinspektionens nya bolåneregler[2]. Reglerna innebär i korthet att extra amortering krävs på bolån som överstiger 4,5 gånger din egen årsinkomst. Har du en belåningsgrad på 50 % gäller minst 1 % amortering per år, och för 70 % belåningsgrad eller mer gäller minst 2 % amortering per år.

Eftersom övertagande av ett befintligt bolån innebär att ett helt nytt bolån tecknas, kommer reglerna om extra amortering att gälla. Detta är viktigt att känna till eftersom en ökad amortering ger en högre boendekostnad per månad och år.

Ta över bolån genom Danske Bank – så går du tillväga

Önskar du söka ett nytt bolån för att ta över ett befintligt, med samma hus eller lägenhet som säkerhet, är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Danske Bank. Vi guidar dig genom processen och ser över dina möjligheter att ta över ett bolån med bästa möjliga villkor utifrån dina individuella förutsättningar. Såväl om det sker i samband med en separation och det gäller en bostad du till viss del redan äger, som om du vill överta ett helt bolån från en annan part.


 

Vanliga frågor om att ta över bolån


Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.