Bolåneräntor

Här hittar du våra aktuella bolåneräntor för bolån samt våra olika bindningstider för våra bostadsräntor.
Se våra bästa boräntor i listan nedan och hitta den bindningstid som passar dig. 

Ansök om lånelöfte – få svar på 7 sekunder

Bindningstid Senaste ändring Förändring Ränta Effektiv ränta
Bolån Premium (3 mån)
14-01-2019
+0,20 %
2,24 %
2,26%
1 år 10-10-2019
-0,06 %
1,58 %
 1,59%
2 år 10-10-2019 -0,06 % 1,58 %  1,59%
3 år 10-10-2019
-0,06 %
1,58 %
1,59% 
4 år 12-08-2019
0
1,74 %
1,75%
5 år 14-01-2019 -0,49 % 1,76 %  1,77%
6 år 14-01-2019 +0,20 % 2,15 % 2,17%
10 år 12-08-2019 -0,50 %
2,45 %
2,47%
Bolån Online (3 mån)

  1,80 %
 1,81%
Bolån Premium Plus (3 mån)    2,44 %
 2,46%


Nominell ränta f.n. 1,58 % och effektiv ränta f.n. 1,59 %, beräknat på 2 MSEK med ett, två eller tre års bunden ränta och 50 års återbetalningstid, totalt 2 791 316 kr, ingen aviserings- eller uppläggningsavgift. Villkor för räntan är belåningsgrad under 60 %, flytt av löpande lön- eller pensionsinsättning till Danske Bank.Lån (Bindningstid) Ränta Effektiv ränta
Bolån Online (3 mån)
1,80 %
 1,81%
Bolån Premium (3 mån)
2,24 %
 2,26%
Bolån Premium Plus (3 mån) 2,44 %
 2,46%
1 år 1,58 %
 1,59%
2 år  1,58 % 1,59%
3 år 1,58 %
 1,59%
4 år 1,74 %
 1,75%
5 år1,76 %
 1,77%
6 år2,15 %  2,17%
10 år 2,45 %
 2,47%

Ansök om lånelöfte – svar på 7 sekunder

Nominell ränta f.n. 1,58 % och effektiv ränta f.n. 1,59 %, beräknat på 2 MSEK med ett, två eller tre års bunden ränta och 50 års återbetalningstid, totalt 2 791 316 kr, ingen aviserings- eller uppläggningsavgift. Villkor för räntan är belåningsgrad under 60 %, flytt av löpande lön- eller pensionsinsättning till Danske Bank.

Vi tagit fram en enkel modell där din belåningsgrad styr vilken ränta du kan få, alltså hur stor del av värdet på din bostad som är belånat. Ju lägre belåningsgrad du har desto lägre ränta kan du få enligt tabellen nedan. 

Samtliga räntor nedan är effektiva.

Bindningstid 0-60 %
Belåningsgrad
61-74 %
Belåningsgrad
75-79 %
Belåningsgrad
80-85 %
Belåningsgrad
1 år
1,19 % 1,28 %   1,32 %   1,59 %
2 år 1,19 %1,28 % 1,32 %   1,59 %
3 år
1,29 % 1,45 %  1,49 %   1,59 %
4 år 1,35 % 1,45 %  1,49 %   1,74 %
5 år 1.35 % 1,45 %  1,49 %   1,77 %

Effektiv ränta f.n. 1,19 %, beräknat på 2 MSEK med ett eller två års bunden ränta och 50 års återbetalningstid, totalt 2 648 640kr, ingen aviserings- eller uppläggningsavgift. Villkor för räntan är belåningsgrad under 60 %, flytt av löpande lön- eller pensionsinsättning till Danske Bank.

Du borde också se: