Bolåneräntor

Här hittar du våra aktuella bolåneräntor för bolån samt våra olika bindningstider för våra bostadsräntor.
Se våra bästa boräntor i listan nedan och hitta den bindningstid som passar dig.

Bankens aktuella listräntor

Vad är en listränta?

Bindningstid Senaste ändring Förändring Ränta Effektiv ränta
Bolån Premium (3 mån)
30-04-2020
+0,05 %
2,41 %
2,44%
1 år* 10-10-2019
-0,06 %
1,58 %
 1,59%
2 år 01-10-2020 -0,11 % 1,47 % 1,48%
3 år 01-10-2020
-0,21 %
1,47 %
1,48% 
4 år 01-10-2020
-0,06 %
1,68 %
1,69%
5 år 01-10-2020 -0,08 % 1,68 % 1,69%
6 år 01-10-2020 -0,37 % 1,78 % 1,79%
10 år 01-10-2020 -0,47 %
1,98 %
2,00%
Bolån Online (3 mån)
30-04-2020 +0,05 % 1,97 %
 1,99%
Bolån Premium Plus (3 mån) 30-04-2020 +0,05 % 2,61 %
2,64%


*Nominell ränta f.n. 1,58 % och effektiv ränta f.n. 1,59 %, beräknat på 2 MSEK med 1 års bunden ränta och 50 års återbetalningstid, totalt 2 791 316 kr, ingen aviserings- eller uppläggningsavgift.

Bankens aktuella listräntor

Lån (Bindningstid) Ränta Effektiv ränta
Bolån Online (3 mån)
1,97 %
 1,99%
Bolån Premium (3 mån)
2,41 %
 2,44%
Bolån Premium Plus (3 mån) 2,61 %
 2,64%
1 år* 1,58 %
 1,59%
2 år 1,47 % 1,48%
3 år 1,47 %
 1,47%
4 år 1,68 %
 1,69%
5 år1,68 %
 1,69%
6 år1,78 %  2,17%
10 år 1,98 %
 2,00%

*Nominell ränta f.n. 1,58 % och effektiv ränta f.n. 1,59 %, beräknat på 2 MSEK med ett års bunden ränta och 50 års återbetalningstid, totalt 2 791 316 kr, ingen aviserings- eller uppläggningsavgift. 

Vilken ränta kan jag få?

 • Se räntor baserat på belåningsgrad

  Ansök om bolån / lånelöfte

  Vi tagit fram en enkel modell där din belåningsgrad styr vilken ränta du kan få, alltså hur stor del av värdet på din bostad som är belånat. Ju lägre belåningsgrad du har desto lägre ränta kan du få enligt tabellen nedan. Är du befintlig kund kan du binda lånet här. 
  Samtliga räntor nedan är nominella (effektiva inom parentes).

   
  Belåningsgrad 
  60 %
  Belåningsgrad
  61-74%
  Belåningsgrad
  75-79% 
  Belåningsgrad
  80-85%
   1 år  1,19%
  (1,20%)
  1,19% 
  (1,20%)
   1,19%
  (1,20%)
   1,19%
  (1,20%)
   2 år  1,17%
  (1,18%)
  1,27%
  (1,28%)
   1,37%
  (1,38%)
   1,47%
  (1,48%)
   3 år  1,17%
  (1,18%)
  1,27%
  (1,28%)
   1,37%
  (1,38%)
   1,47%
  (1,48%)
   4 år  1,28%
  (1,29%)
   1,38%
  (1,39%)
   1,48%
  (1,49%)
   1,68%
  (1,69%)
   5 år  1,28%
  (1,29%)
   1,38%
  (1,39%)
   1,48%
  (1,49%)
   1,68%
  (1,69%)
   10 år  1,68%
  (1,69%)
   1,78%
  (1,79%)
   1,88%
  (1,89%)
   1,98%
  (2,00%)

  Vårt erbjudande kan ansökas om av nya och befintliga kunder.


   

  Fackförbund - Nominella räntor (effektiva inom parentes)

  Fackförbund Belåningsgrad 
  60 %
  Belåningsgrad
  61-74%
  Belåningsgrad
  75-79% 
  Belåningsgrad
  80-85%
   
   3 mån
  1,71%
  (1,72%)
  1,71%
  (1,72%)
  1,71%
  (1,72%)
  1,71%
  (1,72%)
   3 år
   1,17%
  (1,18%)
   1,17%
  (1,18%)
   1,17%
  (1,18%)
   1,17%
  (1,18%)

  Vårt erbjudande kan ansökas om av nya och befintliga kunder.

   

  Värdet på din bostad fastställs av banken. Om du vill att värdet ska uppdateras behöver du som kund förse banken med en extern värdering som styrker detta. Det är du som kund som står för eventuella kostnader för en extern värdering.

  Ett bolån är en bostadskredit, vilket innebär att du som kund tar ett lån med din bostad som säkerhet. Bolånet har en lång avbetalningstakt som justeras enligt dina behov och amorteringskraven som gäller i Sverige. Den vanligaste löptiden för ett bolån hos oss är 50 år baserat på en amorteringstakt om 2 % per år. Läs mer om amorteringskraven som gäller på vår sida om amorteringskrav. Med 50 års löptid, 2 % amortering och månatlig betalning kommer då totalt ca 600 avbetalningar göras. För ett lån på 2 MSEK och 50 års återbetalningstid blir varje amortering på ca 3 333 SEK per månad.

  Räkneexempel
  Villkor för räntan, nominell ränta f.n. 1,17 % och effektiv ränta f.n. 1,18 %, beräknat på 2 MSEK med 3 års bunden ränta och 50 års återbetalningstid, totalbelopp 2 585 973 kr. Några avgifter utgår inte.

  I samband med att du som kund söker finansiering för en bostad erbjuder vi rådgivning kring våra bolåneprodukter. Rådgivningen är kostnadsfri men vid speciella ärenden har vi rätt att ta ut en avgift. I de fall vi tar ut en avgift kommer vi att informera dig om kostnaden innan rådgivningen. Eftersom urvalet vid vår finansieringsrådgivning enbart omfattar de bolåneprodukter som tillhandahålls av Danske Bank kommer rådgivningen inte utföras på oberoende grund.

  Om villkoren för krediten inte efterlevs så kan du drabbas av dröjsmålsräntor och krediten kan sägas upp. Panten kan också komma att tas i anspråk.

  Skulle du få problem med att fullgöra dina månadsvisa inbetalningar kontakta banken omedelbart för att hitta möjliga lösningar.

  Räkna ut din ränta här

   

Historiska räntor

 • Genomsnittlig historisk ränta
  Genomsnittlig
  ränta (%)
  3 mån1 år2 år3 år5 år 6 år10 årRörlig ränta, topplån 
  Mars 20211,611,191,161,171,68 1,77 
  Feb 20211,621,271,191,181,34 1,68 
  Jan 20211,691,271,171,181,30 1,77 
  Dec 20201,711,281,171,171,301,921,90 
  Nov 20201,741,281,181,181,32 1,68 
  Okt 20201,671,281,201,191,31 1,73 
  Sep 20201,691,281,321,381,52   
  Aug 20201,761,311,371,381,44   
  Juli 20201,691,341,371,381,48   
  Juni 20201,731,321,361,361,46   
  Maj 20201,721,281,291,301,37   
  April 20201,751,281,321,361,37  
  Mars 20201,701,191,181,281,35  2,33
  Feb 20201,601,171,171,291,36  1,70
  Jan 20201,651,171,171,291,36  2,36
  Dec 20191,641,171,171,291,36  2,36
  Nov 20191,541,191,201,291,36  2,06
  Okt 20191,611,191,221,281,402,04 2,14
  Sep 20191,611,241,261,291,48  2,511,75
  Aug 20191,591,271,311,40 1,66  2,20
  Juli 20191,581,331,331,471,72  2,18
  Juni 20191,601,311,321,591,75  2,84 2,35
  Maj 20191,581,321,321,59 1,76   2,14
  April 20191,591,31 1,331,591,76  2,57
  Mars 20191,611,461,371,591,75
   2,39
  Feb 20191,641,351,301,611,761,98 2,38
   Jan 20191,481,601,261,561,781,97  2,12
   Dec 20181,451,681,221,531,851,94 2,33
   Nov 20181,441,221,221,551,931,95 2,43
   Okt 20181,441,291,221,571,961,95 2,25
  Sep 20181,421,541,221,571,981,95 2,54
  Aug 20181,461,731,221,61 1,94 1,95  2,56
   Juli 20181,47
  1,221,591,821,95 2,36
   Juni 20181,481,541,231,561,891,95 2,50
   Maj 20181,471,331,241,581,931,95 2,49
   April 20181,451,641,291,602,001,94 2,46
   Mars 20181,481,781,691,602,031,95 2,43
   Februari 20181,491,531,591,592,01  2,58
   Januari 20181,481,511,651,582,08 
  2,54
   December 20171,491,751,641,602,07 3,202,44

   November 2017

  1,481,631,541,582,02 2,64
  Oktober 20171,491,311,501,561,94  2,53
  September 20171,451, 541,491,561,99 3,022,46
  Augusti 20171,481,761,681,582,12  2,76
  Juli 20171,48 1,661,59 1,53 1,98  3,20 2,62 
  Juni 20171,451,461,571,482,01 -2,23
  Maj 20171,471,461,581,502,03 -2,61
  April 20171,481,561,601,512,10 -2,66
  Mars 20171,481,631,581,522,11 -2,65
  Februari 20171,501,351,531,542,09  -2,54
  Januari 20171,491,601,641,552,05 -2,11
  December 20161,461,611,581,532,00 -2,37
  November 20161,461,601,581,552,02 -2,25
  Oktober 20161,471,601,651,632,09 -2,60
  September 20161,431,611,611,602,15 -2,35
  Augusti 20161,451,691,721,562,13 -2,09
  Juli 20161,441,731,721,662,14 -2,62
  Juni 20161,441,561,711,572,11 -2,10
  Maj 20161,451,701,681,622,12 -2,57
  April 20161,451,631,671,612,11 -2,30
  Mars 20161,471,691,671,632,14 -1,98
  Februari 20161,471,591,631,652,15 -2,22
  Januari 20161,49 1,411,641,622,14 -2,43
  December 20151,481,591,681,611,99 -2,21
  November 20151,481,431,631,612,03 3,632,22
  Oktober 20151,471,241,521,591,94 -2,21
  September 20151,401,141,561,532,06 2,972,20
  Augusti 20151,431,211,521,571,91 2,941,83
  Juli 20151,451,321,441,561,88 2,632,39
  Juni 20151,421,311,461,491,84 2,652,55
  Maj 20151,471,301,661,551,91 -2,21
 • Historiska listräntor 2020 - 2015
  DatumBolån
  Online
  (3 mån)
  Bolån
  Premium
  (3 mån)
  Bolån
  Premium
  Plus (3 mån)
  1 år2 år 3 år 4 år 5 år 6 år 10 år
  2020-04-301,97%2,41%2,61%1,58%1,58%1,58%1,74%1,76% 2,15%2,45% 
  2020-03-011,92%2,36%2,56%1,58%1,58%1,58%1,74%1,76%2,15%2,45%
  2019-01-04 1,80%2,24%2,44%1,85%1,29%1,90%2,15%1,76%2,15%2,95%
  2019-01-281,80%2,24%2,44%1,85%1,59%1,90%2,15%1,76%2,15%2,95%
  2019-08-121,80%2,24%2,44%1,64%1,64%1,64%1,74%1,76%2,15%2,45%
  2019-10-101,80%2,24%2,44%1,58%1,58%1,58%1,74%1,76%2,15%2,45%
  2018-03-121,60%2,04% 2,24%1,85%1,85%1,85%2,15%2,25%1,95%3,20%
  2018-04-111,60%2,04%2,24%1,85%1,29%1,85%2,15%2,25%1,95%3,20%
  2017-07-141,60%2,04%2,24%1,85%1,85%1,85%2,15%2,25%3,00%3,20%
  2017-09-121,60%2,04%2,24%1,85%1,49%1,85%2,15%2,25%3,00%3,20%
  2017-10-131,60%2,04%2,24%1,85%1,85%1,85%2,15%2,25%3,00%3,20%
  2016-12-141,58%2,02%2,22%1,75%1,75%1,75%2,15%2,25%3,00%3,20%
  2015-08-201,55% 1,99%
  2,19%1,75%1,75%1,75%2,15%2,15%3,00% 3,20%
  2015-03-27 1,99%  1,75%1,75%1,75%2,15%2,15% 3,00%3,20%
  2015-02-23  2,08%
  2,04%2,10%2,25%2,50%2,50% 3,00%3,50%
  2015-01-26  2,18%
  2,15%2,25%2,35%2,70%2,70%3,40%3,50%

 • Historiska listräntor 2014 - 2013
  Datum3 mån1 år  2 år3 år 4 år 5 år 6 år10 år
  2014-11-112,21%2,15%2,25%2,35%2,80%2,80%3,50%3,60%
  2014-11-042,21%2,15%2,25%2,35%2,80%2,80%3,50%3,60%
  2014-08-012,35%2,29%2,34%2,48%3,00%2,90%3,65%3,65%
  2014-10-222,35%2,39%2,34%2,48%3,00%2,90%3,65%3,65%
  2014-09-252,42%2,35%2,42%2,58%3,15%3,05%4,00%3,95%
  2014-08-182,42%2,38%2,49%2,63%3,15%3,05%4,00%4,00%
  2014-07-072,42%2,38%2,49%2,68%3,15%3,15%4,00%4,00%
  2014-06-192,65%2,59%2,64%2,80%3,45%3,23%4,00%4,00%
  2014-06-022,65%2,59%2,70%2,95%3,45%3,45%4,00%4,20%
  2014-05-122,69%2,64%2,70%2,95%3,45%3,45%4,00%4,20%
  2014-03-062,69%2,64%2,72%2,99%3,73%3,60%4,00%4,30%
  2013-12-192,69%2,69%2,75% 2,99%3,73%3,60%4,00%4,30%
  2013-12-042,83%2,84%2,95%3,10%3,73%3,60%4,00%4,30%
  2013-11-252,89% 2,84%2,95%3,20%3,73%3,68%4,35% 4,35%
  2013-11-072,99%2,87%3,05%3,28%3,73%3,74%4,35%4,45%
  2013-10-142,99%2,99%3,15%3,40%3,90%3,90%4,35%4,45%
  2013-09-112,99% 2,99%3,15%3,40%3,90%3,90%4,35%4,45%
  2013-07-012,99%2,99%3,04%3,19%3,60%3,59%4,00%4,25%
  2013-06-072,99%2,89%2,94%2,99%3,50%3,29%3,80%3,85%
  2013-05-222,99%2,95%3,00%3,05%3,50%3,30%3,80%3,90%
  2013-04-303,05%2,95%3,00%3,10%3,50%3,33%3,80%3,90%
  2013-03-273,05%3,05%3,05%3,15% 3,50%3,45%3,80%4,10%
  2013-01-213,05%3,05%3,05% 3,15%3,50%3,35%3,80%3,95%

Du borde också se: