Bolåneräntor

Här hittar du våra aktuella bolåneräntor för bolån samt våra olika bindningstider för våra bostadsräntor.
Se våra bästa boräntor i listan nedan och hitta den bindningstid som passar dig.

Bankens aktuella listräntor

Listräntan är den ränta som banken utgår från när din bolåneränta sätts. När det kommer till bolån är listräntan den högsta räntan du kan få, om du blir beviljad ett bolån. Listräntorna ändras löpande beroende på hur ränteläget ser ut i Sverige. Aktuell ränta bestäms på utbetalningsdagen av bolånet alternativt dagen för bindning eller ombindning.

Läs mer om listräntor

Bindningstid Senaste ändring Förändring Ränta Effektiv ränta
Bolån Premium (3 mån)
06-05-2022
+0,26%
2,70%
2,73%
1 år* 24-05-2022
+0,45%
2,78%
2,84%
2 år 24-05-2022
+0,40%
3,33%
 3,40%
3 år 24-05-2022
+0,40%
3,59 %
3,67%
4 år 24-05-2022 +0,35%
3,75%
3,83%
5 år 24-05-2022 +0,35% 3,81%  3,89%
6 år 24-05-2022 +0,45% 3,92%

4,00%

10 år 24-04-2022 +0,50%
4,02%
4,10%
Bolån Online (3 mån)
06-05-2022 +0,26% 2,26%
2,28%
Bolån Premium Plus (3 mån) 06-05-2022 +0,26% 2,90%
2,94%


*Nominell ränta f.n 2,78% beräknat på 2 MSEK med 1 års bunden ränta och 50 års återbetalningstid, totalt 3 704 076 kr, ingen aviserings eller uppläggningsavgift.

Bankens aktuella listräntor

Lån (Bindningstid) Ränta Effektiv ränta
Bolån Online (3 mån)
2,26%
 2,28%
Bolån Premium (3 mån)
2,70%
2,73%
Bolån Premium Plus (3 mån) 2,90%
 2,94%
1 år* 2,78%
 2,84%
2 år 3,33% 3,40%
3 år 3,59 %
 3,67%
4 år 3,75%
 3,83%
5 år3,81%
 3,89%
6 år3,92%  4,00%
10 år 4,02%
 4,10%

*Nominell ränta f.n 2,78% beräknat på 2 MSEK med 1 års bunden ränta och 50 års återbetalningstid, totalt 3 704 076 kr, ingen aviserings eller uppläggningsavgift.


Mer fakta om bolån
Få snabbfakta om bolån och läs mer om hur du tar ett nytt bolån eller flyttar ditt bolån till oss. Vi hjälper dig med dina bostadsaffärer så att du kan agera snabbt och känna dig trygg när rätt tillfälle dyker upp.

Läs om bolån

Så bestäms din bolåneränta

Bolåneräntan sätts alltid individuellt. I praktiken tar banken hänsyn till flera olika faktorer när din boränta sätts. Några aspekter som påverkar storleken på bolåneräntan är:

  • Hur stort lånet är i förhållande till bostadens värde
  • Hur hög listräntan är, eftersom banken utgår från denna
  • Om du är med i ett fackförbund.

Vilken ränta kan jag få?

Historiska räntor

Är du nyfiken på hur den genomsnittliga bolåneräntan har sett ut för våra kunder? Eller vill du veta hur de historiska listräntorna har ändrats över åren? Här bland våra historiska räntor kan du gräva fram svaren du söker.

Se om du kan få bättre bolåneränta hos oss!

Har du redan ett bostadslån? Då kan du utmana din bolåneränta hos oss. Vi hjälper gärna dig som funderar på att byta bank. Att flytta sitt bolån till oss är en enkel och smidig process. Läs mer om vad en flytt av ditt bolån skulle innebära och ansök om lånelöfte.

 

Rörlig eller bunden bolåneränta?

När du tar ett bolån kan du välja mellan olika bindningstider, från 3 månader upp till 10 år, eller en kombination genom att dela upp lånet i flera delar, och välja olika långa bindningstider för varje del. Fundera på vad som passar din situation bäst innan du väljer en rörlig eller en bunden ränta. Läs mer om vanliga frågor kring kort och lång bindningstid på bolåneräntor.

Villkor

Du borde också se: