Bolåneräntor

Här hittar du våra aktuella bolåneräntor för bolån samt våra olika bindningstider för våra bostadsräntor.
Se våra bästa boräntor i listan nedan och hitta den bindningstid som passar dig.

Bankens aktuella listräntor

Vad är en listränta?

Bindningstid Senaste ändring Förändring Ränta Effektiv ränta
Bolån Premium (3 mån)
30-04-2020
+0,05 %
2,41 %
2,44%
1 år* 10-10-2019
-0,06 %
1,58 %
 1,59%
2 år 01-10-2020 -0,11 % 1,47 % 1,48%
3 år 01-10-2020
-0,21 %
1,47 %
1,48% 
4 år 01-10-2020
-0,06 %
1,68 %
1,69%
5 år 01-10-2020 -0,08 % 1,68 % 1,69%
6 år 01-10-2020 -0,37 % 1,78 % 1,79%
10 år 01-10-2020 -0,47 %
1,98 %
2,00%
Bolån Online (3 mån)
30-04-2020 +0,05 % 1,97 %
 1,99%
Bolån Premium Plus (3 mån) 30-04-2020 +0,05 % 2,61 %
2,64%


*Nominell ränta f.n. 1,58 % och effektiv ränta f.n. 1,59 %, beräknat på 2 MSEK med 1 års bunden ränta och 50 års återbetalningstid, totalt 2 791 316 kr, ingen aviserings- eller uppläggningsavgift.

Bankens aktuella listräntor

Lån (Bindningstid) Ränta Effektiv ränta
Bolån Online (3 mån)
1,97 %
 1,99%
Bolån Premium (3 mån)
2,41 %
 2,44%
Bolån Premium Plus (3 mån) 2,61 %
 2,64%
1 år* 1,58 %
 1,59%
2 år 1,47 % 1,48%
3 år 1,47 %
 1,47%
4 år 1,68 %
 1,69%
5 år1,68 %
 1,69%
6 år1,78 %  2,17%
10 år 1,98 %
 2,00%

*Nominell ränta f.n. 1,58 % och effektiv ränta f.n. 1,59 %, beräknat på 2 MSEK med ett års bunden ränta och 50 års återbetalningstid, totalt 2 791 316 kr, ingen aviserings- eller uppläggningsavgift. 

Vilken ränta kan jag få?

Historiska räntor

Du borde också se: