Bolåneräntor

Här hittar du våra aktuella bolåneräntor för bolån samt våra olika bindningstider för våra bostadsräntor.
Se våra bästa boräntor i listan nedan och hitta den bindningstid som passar dig.

Ansök om bolån / lånelöfte

Vi tagit fram en enkel modell där din belåningsgrad styr vilken ränta du kan få, alltså hur stor del av värdet på din bostad som är belånat. Ju lägre belåningsgrad du har desto lägre ränta kan du få enligt tabellen nedan. 
Angivna räntor nedan, upp till 85 % belåningsgrad, gäller under förutsättning att du flyttar löpande lön- eller pensionsinsättningar.

Samtliga räntor nedan är nominella (effektiva inom parantes).

Bindningstid 0-60 %
Belåningsgrad
61-74 %
Belåningsgrad
75-79 %
Belåningsgrad
80-85 %
Belåningsgrad
1 år
1,28 % 
(1,29 %*)
1,28 %
(1,29 %)
1,28 %
(1,29 %)
1,28 %
(1,29 %)
2 år 1,17 %
(1,18 %)
1,27 %
(1,28 %)
1,37 %  
(1,38 %) 
1,47 %
(1,48 %)
3 år
1,17 %
(1,18 %)
1,27 %
(1,28 %)
1,37 %  
(1,38 %) 
1,47 %
(1,48 %)
4 år 1,28 % 
(1,29 %) 
1,38 %
(1,39 %)
1,48 %  
(1,49 %)  
1,68 %
(1,69 %)
5 år 1,28 %
(1.29 %) 
1,38 % 
(1,39 %)
1,48 %  
(1,49 %)  
1,68 %
(1,69 %)
6 år 2,15 %
(2,17 %) 
2,15 % 
(2,17 %)
2,15 %  
(2,17 %)  
2,15 %
(2,17 %)
10 år 1,68 %
(1.69 %) 
1,78 % 
(1,79 %)
1,88 %  
(1,89 %)  
1,98 %
(2,00 %)

*Villkor för räntan, nominell ränta f.n. 1,17 % och effektiv ränta f.n. 1,18 %, beräknat på 2 MSEK med 3 års bunden ränta och 50 års återbetalningstid, totalbelopp 2 585 973 kr ingen aviserings- eller uppläggningsavgift.

Bindningstid Senaste ändring Förändring Ränta Effektiv ränta
Bolån Premium (3 mån)
30-04-2020
+0,05 %
2,41 %
2,44%
1 år* 10-10-2019
-0,06 %
1,58 %
 1,59%
2 år* 01-10-2020 -0,11 % 1,47 % 1,48%
3 år 01-10-2020
-0,21 %
1,47 %
1,48% 
4 år 01-10-2020
-0,06 %
1,74 %
1,69%
5 år 01-10-2020 -0,08 % 1,68 % 1,69%
6 år 14-01-2019 +0,20 % 2,15 % 2,17%
10 år 01-10-2020 -0,47 %
1,98 %
2,00%
Bolån Online (3 mån)
30-04-2020 +0,05 % 1,97 %
 1,99%
Bolån Premium Plus (3 mån) 30-04-2020 +0,05 % 2,61 %
2,64%


*Nominell ränta f.n. 1,58 % och effektiv ränta f.n. 1,59 %, beräknat på 2 MSEK med 1 eller 2 års bunden ränta och 50 års återbetalningstid, totalt 2 791 316 kr, ingen aviserings- eller uppläggningsavgift.


Lån (Bindningstid) Ränta Effektiv ränta
Bolån Online (3 mån)
1,97 %
 1,99%
Bolån Premium (3 mån)
2,41 %
 2,44%
Bolån Premium Plus (3 mån) 2,61 %
 2,64%
1 år* 1,58 %
 1,59%
2 år*  1,47 % 1,48%
3 år 1,47 %
 1,47%
4 år 1,74 %
 1,69%
5 år1,68 %
 1,69%
6 år2,15 %  2,17%
10 år 1,98 %
 2,00%

*Nominell ränta f.n. 1,58 % och effektiv ränta f.n. 1,59 %, beräknat på 2 MSEK med ett, två eller tre års bunden ränta och 50 års återbetalningstid, totalt 2 791 316 kr, ingen aviserings- eller uppläggningsavgift. 

Du borde också se: