Byggnadskreditiv
- byggkredit för husbygget

Ska du bygga hus kan du ansöka om byggnadskreditiv hos oss. Vi säkerställer att du får en god ekonomisk rådgivning under hela byggprocessen.
För närvarande kan endast du som redan är kund och som har löpande lön- eller pensionsinsättning hos Danske Bank ansöka om byggnadskreditiv hos oss. Det innebär att vi just nu tyvärr inte kan ta emot ansökningar om byggnadskreditiv från nya kunder.

Ansök om lånelöfte

Danske Byggnadskreditiv

En byggnadskreditiv är ett reserverat belopp som används för att betala alla större kostnader som berör husbygget – det utgår endast ränta på det utnyttjade beloppet. Vi sköter betalningarna av fakturorna till entreprenören och leverantörerna enligt en betalplan (s.k. lyft). När husbyggnaden är klar löses byggkrediten vanligtvis genom att bolån tecknas på bostaden. Vi har även möjlighet till en individuell amorteringsplan som passar dina behov.  

Pris för byggnadskreditiv

Uppläggningsavgift:
4 500 kr
Ränta:
Individuell
Kreditavgift:
Individuell

 

Våra rådgivare på Danske Byggnadskreditiv är med dig från idé till färdigbyggt hus och guidar dig genom den ekonomiska hanteringen av din byggnation.
Ansök om lånelöfte via vår hemsida så kontaktar vi dig. Skriv gärna en kommentar i din ansökan att det gäller byggnadskreditiv.

Personlig och trygg rådgivning

Våra specialister på byggnadskreditiv är med dig hela vägen fram till slutbesiktning och granskar husleverantör och entreprenör utifrån bankens synvinkel. Det gör att du kan känna dig trygg i den ekonomiska hanteringen av byggfinansieringen.

Individuella villkor

Du är välkommen att göra en ansökan om lånelöfte för byggnadskreditiv så kontaktar vi dig för att gå igenom dina planer på att bygga hus.

Läs mer om vårt bolån
Se aktuella räntor för våra bolån

Från idé till inflyttning

Det är många saker att hålla reda på innan och under en husbyggnation. Vår ambition är att genom vår specialistkunskap om byggnadsfinansiering guida dig från första idén att bygga nytt till färdigt hus. För att underlätta processen har vi sammanfattat de viktigaste momenten i fyra steg.


Kontakta oss

Vi tror på att göra skillnad genom kvalificerad rådgivning.
Varmt välkommen med dina frågor.

byggnadskreditiv@danskebank.se

Grönt bolån för gröna hem

Nu får du som har ett miljöcertifierat hem möjlighet att låna billigare! Danske Bank erbjuder ett grönt bolån för villor, fritidshus och bostadsrätter som är Svanen-märkta, Miljöbyggnads- eller energiklassificerade. Du får extra ränterabatt på 0,10 procentenheter på bundna löptider (går ej att kombinera med partnerskapserbjudandet).

Läs mer om Grönt bolån

Vanliga begrepp

 • Bygganmälan

  En bygganmälan innehåller byggherrens beskrivning av byggnationen och ska lämnas för godkännande till byggnadsnämnden hos kommunen minst tre veckor innan byggstart.

 • Byggherre

  Byggherre är den som för egen räkning utför själv eller låter utföra byggnadsarbeten. 

 • Bygglov

  Bygglov är ett tillstånd från kommunen som behövs för att bygga nytt, bygga till eller för att ändra en byggnad så att någon bostad eller lokal tillkommer.

 • Byggnadskreditiv

  Byggnadskreditiv är en kontokredit som används under byggtiden där kreditbeloppet ökar i takt med att fakturor betalas.

 • Entreprenadavtal

  Entreprenadavtal är det avtal som ingås med entreprenören, det beskriver hur entreprenaden ska genomföras och finansieras. Entreprenadavtalets betalningsplan skall stämma överens med lyftplanen vilken i regel ingår som bilaga i avtalet.

 • Entreprenör

  Entreprenör är en person eller ett företag som tar på sig att utföra ett specifikt arbete.

 • Generalentreprenad

  Generalentreprenad innebär att husföretaget enbart levererar huset och en annan entreprenör ansvarar för arbetet med att uppföra huset.

 • Kontrollansvarig

  Kontrollansvarig är en sakkunnig person som utses av byggherren och ser till att kontrollplanen följs, biträder byggherren vid nybyggnationen, deltar i byggsamråd samt närvarar vid kontroller och besiktningar. Kontrollansvarig har ansvar för att bevaka och se till att samhällskrav och tekniska krav uppfylls.

 • Kontrollplan

  Kontrollplan är ett dokument som beskriver de moment som ska kontrolleras under byggets gång.

 • Lagfart

  Lagfart är bevis på att man står som ägare till sin fastighet. Lagfart söks hos inskrivningsmyndigheten och ska sökas inom tre månader efter att köpet ägt rum. Vid köp av fastighet betalas en stämpelskatt på 1,5 % av köpeskillingen samt 825 kronor i expeditionsavgift.

 • Lyftplan

  Lyftplan är ett dokument som beskriver utbetalningsmomenten som kommer ske under byggtiden. Den ska närmare ange när och med vilket belopp, så kallat lyft, ska ske i förhållande till nedlagt arbete och genomförd fakturering.

 • Pantbrev

  Pantbrev utfärdas av inskrivningsmyndigheten och är ett bevis på att fastighetsägaren fått inteckning i sin fastighet med ett visst belopp. Pantbrev kan användas som säkerhet för lån. Kostnad för inteckningen är 2% av inteckningsbeloppet samt 375 kronor i expeditionsavgift.

 • Produktionskostnadskalkyl

  Produktionskostnadskalkyl är en ekonomisk sammanställning innehållande byggprojektets samtliga uppskattade kostnader. Till exempel tomtkostnad, projektering, anslutningsavgifter och entreprenadkostnader.

 • Slutbesiktning

  Slutbesiktning innebär att en oberoende besiktningsman besiktar det färdigställda huset, kontrollerar att arbetet utförts så som avtalats och att entreprenaden är godkänd.

 • Slutbesiktningsprotokoll

  Slutbesiktningsprotokoll är ett protokoll som besiktningsmannen upprättar vid slutbesiktning. Det är ett utlåtande som beskriver de fel som behöver åtgärdas och om entreprenaden godkänns. Det är detta dokument som skickas in till banken för att kunna lägga om byggnadskreditivet till bolån.

 • Slutbesked

  Slutbesked är en bekräftelse från Byggnadsnämnden på att huset byggts enligt uppställda krav och i enlighet med kontrollplanen.

 • Spärrförbindelse

  En förbindelse som innebär att kredittagaren överlåtit sin rätt att lyfta ett visst belopp av byggnadskreditivet till leverantören (husföretaget och/eller entreprenören) som likvid för material eller utfört arbete på fastigheten.

 • Totalentreprenad

  Totalentreprenad innebär att det är en entreprenör man ingår avtal med, som levererar både huset och ansvarar för allt arbete för att upplåta huset.

Relaterat innehåll


Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.