För dig som pensionssparar

Det kanske viktigaste för dig som arbetat några år och har tjänstepension är att ta reda på hur din pension är placerad. Minst lika viktigt är att se över vilka skydd som ingår om du blir sjuk eller vad som händer med din pension om du avlider. Boka gärna ett möte för att se över möjligheterna att flytta din pension till oss.


Flytta din pension till oss Boka möte med rådgivare

Hur mycket bör du pensionspara?

Hur mycket ska man spara? Ska du öka ditt pensionssparande? Av den allmänna pensionen och tjänstepensionen är en tumregel att du får ut mellan 50 och 60 procent av din nuvarande lön. Vi hjälper dig se över din pension och ger dig en överblick över vad du har och om det är värt att flytta din pension.

Så mycket bör du spara

Din tjänstepension

Majoriteten av alla svenskar har tjänstepension. Det innebär att din arbetsgivare sätter av kapital till din tjänstepension. Det finns kollektivavtalade tjänstepensioner och individuella tjänstepensioner. Det vanligaste är en kollektivavtalad tjänstepension där arbetsgivare och fackförbund har kommit överens om vilka villkor som gäller. 

Mer om tjänstepension

äldre par läser tidningen

Jämställd pension

Att ha en jämställd pension kanske känns självklart, men tyvärr har många kvinnor en sämre pension än männen. Det går att göra något åt ojämlikheten och det finns goda möjligheter att pensionskompensera för en mer jämställd pension.

Läs om jämställd pension

Boka personlig rådgivning

  • Licensierade rådgivare
  • Personlig rådgivning utifrån dina behov
  • Miljösmart alternativ
  • Säkert och enkelt

 Boka möte med rådgivare

Bra att tänka på för dig som pensionssparar

Löneväxling

Det finns flera fördelar med löneväxling förutom möjlighet till en högre pension. En fördel är att du kan spara ett högre belopp än du faktiskt avstår från i lön. En annan fördel kan vara att du kanske kan gå i pension tidigare eller har möjlighet att gå ner i arbetstid innan pensionen. 

Läs mer om löneväxling

Om du blir sjuk eller avlider

Du får sjuklön upp till 14 dagar av din arbetsgivare. Ta reda på om din arbetsgivaren betalar ut sjuklön efter det.

Om du avlider kommer din maka/make eller sambo få en viss ersättning från staten. Den kan behöva komplettas med ett efterlevandeskydd från din tjänstepension. Läs mer om vad som gäller.

Om du är sjukskriven Om du avlider

Deltid och föräldraledighet

Om du jobbar deltid eller är föräldraledig påverkas din allmänna pension negativt.  Du fortsätter att tjäna in till din allmänna pension  men då din inkomst minskar resulterar det i mindre pensionsrätter i den allmänna pensionen. 

Om du är föräldraledig Om du jobbar deltid

  • Förbereda sig för möte
  • Gör en pensionsprognos
  • Vem blir du som pensionär?

Räkna på ditt pensionssparande

Belopp som du vill spara varje månad:
kr
Tryck enter för att uppdatera.
Eventuellt startbelopp som du börjar med:
kr
Tryck enter för att uppdatera.
Antal år du kan tänka dig att spara:
år
Tryck enter för att uppdatera.
Förväntad avkastning per år:
%
Tryck enter för att uppdatera.

Totalbelopp efter 5 år

173 536 kr


Gå vidare och bli kund
Boka ett möte med oss


Skatter, avgifter och inflation har ej tagits med i uträkningen. Observera att de pengar du placerar både kan öka och minska i värde och att det inte är säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Arbeta utomlands

Om du har för avsikt att jobba utomlands är det viktigt att se över dina pensionsinbetalningar. En avgörande faktor är vilken anställningsform du omfattas av. Är du anställd av din svenska arbetsgivare eller anställd av en utländsk arbetsgivare?

Läs mer om utlandsarbete 

Guider om pension

Relaterat:


Denna publikation har tagits fram av Danske Bank A/S (”Danske Bank”) som marknadsföringsmaterial. Danske Bank står under tillsyn av den danska tillsynsmyndigheten (Finanstilsynet). Publikationen har sammanställts endast i informationssyfte och det är inte en rekommendation, ett erbjudande eller en uppmaning om att handla med ett finansiellt instrument. Det ska inte ses som någon form av rådgivning kring investeringar, juridik, skatt eller finansiella frågor. Rådgör alltid med professionella rådgivare om juridiska, skattemässiga, finansiella eller andra frågor som är relevanta för att avgöra om en investering är lämplig och passande. Priser, kostnader och avgifter som anges i denna presentation är vägledande och kan komma att ändras och variera till följd av vanliga marknadsrisker. Även om skäliga åtgärder har vidtagits för att säkerställa att innehållet är riktigt, rättvisande och inte vilseledande, svarar Danske Bank inte för innehållets riktighet eller fullständighet, inklusive information som erhållits från en tredje part, och påtar sig inget ansvar för någon förlust som kommer av att mottagaren har förlitat sig på innehållet.
Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.