Bolåneregler – vilka regler för bolån finns det?

Om du funderar på att låna till en bostad behöver du känna till vilka bolåneregler som finns. Vi går här igenom de låneregler för bolån som gäller i Sverige – amorteringsregler, bolånetak och lite till.


Vad finns det för bolåneregler?

De bolåneregler som du behöver hålla koll på när du vill låna till ett bostadsköp är bolånetaket och amorteringskravet. Finansinspektionen introducerade regler för bostadslån år 2016. Under år 2018 utökades dem till att omfatta även ett amorteringskrav som är kopplat till hushållets inkomst.


Bolånetak – du får låna upp till 85 procent av bostadens värde

Det första du behöver känna till är att det finns ett så kallat bolånetak på bolån. Det innebär att du som mest kan låna 85 procent av bostadens marknadsvärde. Resterande 15 procent kallas för kontantinsats. Den måste du bekosta på annat sätt, exempelvis genom besparingar.

 

Amorteringsregler – vilka krav finns vid amortering av bolån?

Enligt de bolåneregler som Finansinspektionen införde år 2016 behöver du amortera ditt bolån olika mycket beroende på belåningsgrad, det vill säga hur stort lånet är i förhållande till bostadens värde.

Det finns två nivåer i detta så kallade första amorteringskrav:

  • När belåningsgraden är över 70 procent ska du amortera minst 2 procent av hela bostadslånet per år.
  • Är belåningsgraden över 50 procent och upp till 70 procent är kravet att amortera minst 1 procent av bolånebeloppet varje år.

Är belåningsgraden 50 procent eller lägre kan du under vissa förutsättningar ha möjlighet att få amorteringsfrihet.

 

Nya bolåneregler – skärpt amorteringskrav

Finansinspektionen införde nya bolåneregler år 2018. Därmed blev det krav på att bolån som är över 4,5 gånger årsinkomsten måste amorteras med ytterligare 1 procent. Detta kallas för det andra eller skärpta amorteringskravet. Denna procentsats läggs alltså ovanpå kraven på amortering i förhållande till belåningsgraden.

Skuldkvoten på 4,5 utgår från hushållets bruttoinkomst. Är ni två som delar på bolånet bygger kalkylen på er sammanlagda inkomst.

 

Vissa hushåll behöver amortera minst 3 procent

Dessa bolåneregler innebär med andra ord att du kan behöva amortera upp till 3 procent av hela bolånet varje år beroende på belåningsgrad och hur stort lånet är i förhållande till hushållets inkomster. Det gäller om:

  • belåningsgraden är över 70 procent
  • bolånet är större än 4,5 gånger hushållets årsinkomst.

Du kan omvärdera bostaden efter fem år

Både bolånetaket och amorteringskraven definieras i förhållande till bostadens värde. När du köper en bostad sätts ett värde på den – ett så kallat amorteringsgrundande värde (AGV). Ofta är det detsamma som köpeskillingen, det vill säga försäljningspriset.

Vart femte år har du sedan möjlighet att omvärdera bostaden om du vill. Det är vanligt att låta göra en omvärdering i syfte att lägga om bolånet och ändra amorteringstakten. Har marknadsvärdet ökat innebär det att din belåningsgrad blir lägre efter omvärderingen. Det gör att du kan ha möjlighet att få amortera mindre ifall du kommer under något av amorteringskravets gränsvärden.

Får du en lägre belåningsgrad kan det även skapas utrymme för att utöka bolånet vid behov, exempelvis för att renovera, bygga om eller bygga ut.

Vill du låna till huset?

Vi hjälper dig med ansökan om ett nytt privatlån eller uttökad bolån


Privatlån Bolån
Vanliga frågor om låneregler för bolån

Relaterade sidor


Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.