Vad är pantbrev och pantsättning?

Ska du köpa en fastighet? Då har du med största sannolikhet kommit i kontakt med uttrycket pantbrev. Men vad är det, vad kostar det och är det något du behöver? Vi guidar dig!

Pantbrev - vad är det?

Om du lånar till en ny bostad är det svårt att fysiskt lämna huset i pant. Istället ger man banken ett pantbrev som representerar fastigheten. Det är ett digitalt dokument som agerar som bankens säkerhet när du lånar till köp av fastighet vid t.ex. ett bolån. Banken kontaktar fastighetsregistret samt Lantmäteriet som administrerar pantbreven. 
Skulle du av någon anledning inte kunna betala tillbaka amortering eller ränta på lånet kommer banken som har pantbrevet ha rätten att sälja fastigheten som lösning på situationen.

Vad gäller för hus?

Om du tagit ett lån från banken för att köpa ett hus eller annan typ av fastighet så behöver du som ägare i samband med köpet ansöka om pantbrev och lagfart.

Kan man ha flera pantbrev?

Ja, en fastighet kan ha mer än ett pantbrev med olika belopp. I ett så kallat fastighetsbevis kan banken se en sammanställning på alla pantbrev som är uttagna på en bostad, samt avtalsservitut och rättigheter.

Vad kostar pantbrev?

Nytt pantbrev

Om bostaden inte har ett pantbrev sedan tidigare behöver du ansöka om ett nytt pantbrev. Ett nytt pantbrev består av två avgifter - en expeditionsavgift och en rörlig stämpelskatt. Expeditionsavgiften ligger för närvarande på 375 kronor och stämpelskatten ligger i dagsläget på 2 % av det totala beloppet i pantbrevet. Den totala kostnaden för ett pantbrev beror med andra ord på storleken av pantbrevsbeloppet. Om du behöver ta ett lån på 3 miljoner kronor och bostaden inte har några pantbrev sedan tidigare skulle pantbrevet kosta nedan:

Räkneexempel: (3 000 000 kr x 0,02) + 375 kr = 60 375 kr

Bostad med gammalt pantbrev

Finns det pantbrev från tidigare ägare? Som ny ägare av bostaden ärver du de tidigare pantbreven som finns tecknade på bostaden. Om du i samband med köpet behöver belåna fastigheten mer än vad tidigare ägare har gjort så behöver du ansöka om ett pantbrev med ett pantbrevsbelopp som motsvarar mellanskillnaden. Låt säga att den tidigare ägaren hade 2,5 miljoner i lån på fastigheten och du som ny ägare behöver låna 3 miljoner. Då behöver du ansöka om ett pantbrev värde 500 000 kr.

Räkneexempel: (500 000 kr x 0,02) + 375 kr = 10 375 kr
Banken tar även ut en administrationsavgift för att hantera pantbreven åt dig som kund, läs mer i prislistan.

Hur ansöker jag om pantbrev?

Att beställa ett nytt eller kompletterande pantbrev innebär att banken kontaktar Lantmäteriet i samband med att du upptar lån i banken. Det är inget du som kund ska göra själv. En ansökan brukar innefatta följande fyra delar:

  • Fastighetsägarens personnummer
  • Fastighetsbeteckning
  • Underskrift samt namnförtydligande från den som söker
  • Skriftligt medgivande från maka/make eller sambo.

Vad händer när jag säljer bostaden?

Om bostaden är pantsatt så frisläpper banken pantsättningen och eventuella pantbrev i samband med att du löser lånet. Den nya ägaren till fastigheten tar sedan över dina pantbrev och använder dem för sina lån. Om fastigheten behöver belånas mer än summan av tidigare pantbrevsbelopp, så behöver den nya ägaren ansöka om ytterligare pantbrev. Avseende bostadsrätter så frisläpps lägenheten som säkerhet och en ny ägare kan pantsätta lägenheten.

Vad gäller för bostadsrätt?

Om du ska köpa en bostadsrätt behöver du inte ett pantbrev eftersom du inte äger fastigheten. Som ägare av en bostadsrätt så har du nyttjanderätten för lägenheten. 

Du kan fortfarande pantsätta en bostadsrätt, men istället för pantbrev betalar du föreningen något som kallas pantsättningsavgift. Föreningens pantsättningsavgift brukar stå i föreningens stadgar, men även i objektsbeskrivningen.

Låna till ny bostad?

Vi hjälper dig att komma ett steg närmare drömmen om hus eller våningen i city


Ansök om lånelöfte Mer om bolån

Erbjudande för fackmedlemmar i
TCO & Saco

2,42%*, Bolån bunden ränta i 1 år för fackmedlemmar i TCO och Saco

Läs mer här

*Villkor för räntan är medlemskap i ett fackförbund som är anslutet till TCO eller Saco. Effektiv ränta f.n 2,42% (nominell ränta 2,39%), beräknat på 2 MSEK  med 1 år bunden ränta och 50 års återbetalningstid, totalbelopp 3.196.992 kr, ingen aviserings- eller uppläggningsavgift. Antal månadsbetalningar är 600 stycken där första betalningen blir 7316,67 kr, varav 3333,33 är amortering (2022-05-20). Den faktiska räntan sätts på utbetalningsdagen och kan komma att ändras. Krediten förenas med säkerhet i bostaden.  Valutakursförändringar kan komma att påverka de belopp som ska betalas om du har inkomst i annan valuta än lånet.  Erbjudandet kan ändras utan föregående meddelande på grund av oförutsedda omständigheter eller ändrade förutsättningar. Banken förbehåller sig sedvanlig kreditprövning.

Relaterade sidor