Vad är pantbrev och pantsättning?

Ska du köpa en fastighet? Då har du med största sannolikhet kommit i kontakt med uttrycket pantbrev. Men vad är det, vad kostar det och är det något du behöver? Vi guidar dig!

Pantbrev – vad är det?

Om du lånar till en ny bostad är det svårt att fysiskt lämna huset i pant. Istället ger man banken ett pantbrev som representerar fastigheten. Det är ett digitalt dokument som agerar som bankens säkerhet när du lånar till köp av fastighet vid t.ex. ett bolån. Banken kontaktar fastighetsregistret samt Lantmäteriet som administrerar pantbreven. 
Skulle du av någon anledning inte kunna betala tillbaka amortering eller ränta på lånet kommer banken som har pantbrevet ha rätten att sälja fastigheten som lösning på situationen.

Vad gäller för hus?

Om du tagit ett lån från banken för att köpa ett hus eller annan typ av fastighet så behöver du som ägare i samband med köpet ansöka om pantbrev och lagfart.

Kan man ha flera pantbrev?

Ja, en fastighet kan ha mer än ett pantbrev med olika belopp. I ett så kallat fastighetsbevis kan banken se en sammanställning på alla pantbrev som är uttagna på en bostad, samt avtalsservitut och rättigheter.

Vad kostar pantbrev?

Nytt pantbrev
Om bostaden inte har ett pantbrev sedan tidigare behöver du ansöka om ett nytt pantbrev. Ett nytt pantbrev består av två avgifter - en expeditionsavgift och en rörlig stämpelskatt. Expeditionsavgiften ligger för närvarande på 375 kronor och stämpelskatten ligger i dagsläget på 2 % av det totala beloppet i pantbrevet. Den totala kostnaden för ett pantbrev beror med andra ord på storleken av pantbrevsbeloppet. Om du behöver ta ett lån på 3 miljoner kronor och bostaden inte har några pantbrev sedan tidigare skulle pantbrevet kosta nedan:

Räkneexempel: (3 000 000 kr x 0,02) + 375 kr = 60 375 kr

Bostad med gammalt pantbrev
Finns det pantbrev från tidigare ägare? Som ny ägare av bostaden ärver du de tidigare pantbreven som finns tecknade på bostaden. Om du i samband med köpet behöver belåna fastigheten mer än vad tidigare ägare har gjort så behöver du ansöka om ett pantbrev med ett pantbrevsbelopp som motsvarar mellanskillnaden. Låt säga att den tidigare ägaren hade 2,5 miljoner i lån på fastigheten och du som ny ägare behöver låna 3 miljoner. Då behöver du ansöka om ett pantbrev värde 500 000 kr.

Räkneexempel: (500 000 kr x 0,02) + 375 kr = 10 375 kr
Banken tar även ut en administrationsavgift för att hantera pantbreven åt dig som kund, läs mer i prislistan.

Hur ansöker jag om pantbrev?

Att beställa ett nytt eller kompletterande pantbrev innebär att banken kontaktar Lantmäteriet i samband med att du upptar lån i banken. Det är inget du som kund ska göra själv. En ansökan brukar innefatta följande fyra delar:

  • Fastighetsägarens personnummer
  • Fastighetsbeteckning
  • Underskrift samt namnförtydligande från den som söker
  • Skriftligt medgivande från maka/make eller sambo.

Vad händer när jag säljer bostaden?

Om bostaden är pantsatt så frisläpper banken pantsättningen och eventuella pantbrev i samband med att du löser lånet. Den nya ägaren till fastigheten tar sedan över dina pantbrev och använder dem för sina lån. Om fastigheten behöver belånas mer än summan av tidigare pantbrevsbelopp, så behöver den nya ägaren ansöka om ytterligare pantbrev. Avseende bostadsrätter så frisläpps lägenheten som säkerhet och en ny ägare kan pantsätta lägenheten.

Vad gäller för bostadsrätt?

Om du ska köpa en bostadsrätt behöver du inte ett pantbrev eftersom du inte äger fastigheten. Som ägare av en bostadsrätt så har du nyttjanderätten för lägenheten. 

Du kan fortfarande pantsätta en bostadsrätt, men istället för pantbrev betalar du föreningen något som kallas pantsättningsavgift. Föreningens pantsättningsavgift brukar stå i föreningens stadgar, men även i objektsbeskrivningen.

Låna till ny bostad?

Vi hjälper dig att komma ett steg närmare drömmen om hus eller våningen i city


Ansök om lånelöfte Mer om bolån

Hur mycket kan jag låna?

I vår lånekalkyl kan du räkna ut hur mycket du kan låna oavsett om du ska köpa bostadsrätt, hus eller fritidshus. 

Räkna hur mycket du kan låna här

Relaterade sidor


Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.