Hantera din tjänstepension

Majoriteten av alla svenskar har tjänstepension. Det innebär att din arbetsgivare sätter av kapital till din tjänstepension. Det finns kollektivavtalade tjänstepensioner och individuella tjänstepensioner. Det vanligaste är en kollektivavtalad tjänstepension där arbetsgivare och fackförbund har kommit överens om vilka villkor som gäller. Boka gärna ett möte för att diskutera dina möjligheter.

Flytta din pension till oss Boka möte med rådgivare

Kollektivavtalade och individuella tjänstepensioner

Det finns kollektivavtalade tjänstepensioner och individuella tjänstepensioner. Det vanligaste är en kollektivavtalad tjänstepension där arbetsgivare och fackförbund har kommit överens om vilka villkor som gäller. I en individuell tjänstepension har arbetsgivaren bestämt villkoren. Det finns många olika tjänstepensionsavtal men de vanligaste är:

  • ITP – privatanställd tjänsteman
  • SAF/LO – privatanställd arbetare
  • AKAP-KR – anställd inom kommun och region
  • PA16  statligt anställd


Hur mycket betalar arbetsgivaren in i tjänstepension?

Hur mycket som arbetsgivaren betalar in till din tjänstepension varierar. Det finns premiebestämda och förmånsbestämda tjänstepensioner.

Premiebestämda tjänstepensioner

Premiebestämda tjänstepensioner är premiebaserad, d.v.s. arbetsgivaren betalar in premier, ett belopp som går in varje månad och placeras i någon form av investering, ofta ett belopp motsvarande 4,5 procent av din lön upp till 7,5 inkomstbasbelopp (motsvarar 47 625 kr i månaden år 2024) och 30 procent på lönedelar över 7,5 inkomstbasbelopp. Det är du som bestämmer hur dina pengar ska placeras. 

Förmånsbestämd tjänstepension

En förmånsbestämd pension innebär att du är garanterad pension motsvarande en viss procent av din slutlön. Pensionens storlek beror på din lön och tjänstetid. För att få full förmånsbestämd ålderspension måste du ha arbetat i 30 år. Till skillnad från den premiebestämda pensionen kan du inte själv välja eller påverka hur dina pengar placeras i en förmånsbestämd pension. 

Boka personlig rådgivning

  • Licensierade rådgivare
  • Personlig rådgivning utifrån dina behov
  • Miljösmart alternativ
  • Säkert och enkelt

 Boka möte med rådgivare

Räkna på ditt pensionssparande

Belopp som du vill spara varje månad:
kr
Tryck enter för att uppdatera.
Eventuellt startbelopp som du börjar med:
kr
Tryck enter för att uppdatera.
Antal år du kan tänka dig att spara:
år
Tryck enter för att uppdatera.
Förväntad avkastning per år:
%
Tryck enter för att uppdatera.

Totalbelopp efter 5 år

173 536 kr


Gå vidare och bli kund
Boka ett möte med oss


Skatter, avgifter och inflation har ej tagits med i uträkningen. Observera att de pengar du placerar både kan öka och minska i värde och att det inte är säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Guider om pension

Relaterat:


Denna publikation har tagits fram av Danske Bank A/S (”Danske Bank”) som marknadsföringsmaterial. Danske Bank står under tillsyn av den danska tillsynsmyndigheten (Finanstilsynet). Publikationen har sammanställts endast i informationssyfte och det är inte en rekommendation, ett erbjudande eller en uppmaning om att handla med ett finansiellt instrument. Det ska inte ses som någon form av rådgivning kring investeringar, juridik, skatt eller finansiella frågor. Rådgör alltid med professionella rådgivare om juridiska, skattemässiga, finansiella eller andra frågor som är relevanta för att avgöra om en investering är lämplig och passande. Priser, kostnader och avgifter som anges i denna presentation är vägledande och kan komma att ändras och variera till följd av vanliga marknadsrisker. Även om skäliga åtgärder har vidtagits för att säkerställa att innehållet är riktigt, rättvisande och inte vilseledande, svarar Danske Bank inte för innehållets riktighet eller fullständighet, inklusive information som erhållits från en tredje part, och påtar sig inget ansvar för någon förlust som kommer av att mottagaren har förlitat sig på innehållet.
Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.