Spara till barn

Här hittar du våra olika alternativ för dig som vill spara till ditt barn eller barnbarn. Du behöver inte nödvändigtvis spara mycket varje månad eftersom pengarna har lång tid på sig att växa, men vare sig du kan sätta in 100 kronor eller kanske hela barnbidraget rekommenderar vi att du har en stående överföring varje månad. Ett tips är att placera pengarna i fonder på ett investeringssparkonto istället för ett sparkonto.

orange husfasad

HSB Bospar

HSB Bospar gör det möjligt att på ett enkelt sätt spara till en framtida kontantinsats åt ditt barn, samtidigt som du samlar bosparpoäng som kan ge barnet förtur till HSB:s hyresrätter och nybyggda bostadsrätter i hela landet. Ett perfekt sätt att spara till barn och barnbarn. Öppna HSB ISK eller HSB Depå för att spara i fonder och aktier.

Läs mer om HSB Bospar Ansök om HSB Bospar för Barn

tre barn i soffa fångar popcorn med munnen

Spara i fonder med ISK

Ett ISK (investeringssparkonto) gör det lättare att handla med fonder, aktier och andra värdepapper. Du slipper att hålla reda på vinst eller förlust i deklarationstider då värdet på tillgångarna årligen kommer att beskattas enligt en schablon. Öppna ett ISK i ditt eget eller i barnets namn.

Läs mer om ISK

Pojke med valp

Sparkonto Barn

Med Sparkonto Barn kan du spara till en rörlig ränta och samtidigt ha pengarna tillgängliga när de behövs. Kontot står i barnets namn och varje insättning är en gåva till barnet som du i egenskap av förmyndare kan disponera över för barnets räkning. Behöver ni pengarna inom tre år bör de sättas in på ett sparkonto, men om ni sparar på längre sikt rekommenderar vi att de investeras istället.

Läs mer om sparkonto barn

Två ungdomar sitter på gräsmatta

Kapital­försäkring

Kapitalförsäkring är ett smart sätt att spara till barn där du enkelt väljer när barnet ska få tillgång till pengarna. Denna sparform består av fonder och du kan enkelt byta fonder under skapandets gång utan extra kostnad. Du tecknar enklast kapitalförsäkringar genom att besöka ett av våra kontor eller ringa vår kundservice så hjälper vi dig.

Läs mer om kapitalförsäkring Kontakta kundservice

 

Viktig information: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.
Dina pengar på HSB Bosparkonto och Sparkonto Barn skyddas av den danska insättningsgarantin (Garantiformuen) med ett kompletterande skydd från den svenska statliga insättningsgarantin.

Vad betyder insättningsgarantin i detalj?
Insättningsgarantin innebär att du har rätt till ersättning upp till 100 000 euro om banken skulle gå i konkurs. Om motvärdet av 100 000 euro understiger 1 050 000 kronor, som är det svenska garantibeloppet, kommer den svenska beloppsgränsningen att gälla. Utöver detta belopp kan du under vissa förutsättningar få ersättning för insättningar kopplade till särskilda händelser, till exempel försäljning av en bostad.
Garantiformuen kommer att utbetala garantin genom att, senast inom sju arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller danska myndigheter beslutat att garantin ska träda in, skicka ett betalningsuppdrag till Riksgälden som därefter utför utbetalningen.
Läs mer om insättningsgarantin här

Dina pengar på Sparkonto, Sparkonto XL, Fasteränteplacering och HSB Bosparkonto skyddas av den danska insättningsgarantin (Garantiformuen) med ett kompletterande skydd från den svenska statliga insättningsgarantin.

Tips när du sparar till barn

  • Ju tidigare du börjar desto bättre
  • Månadsspara
  • Tänk långsiktigt och våga spara med risk
  • Ingen summa är för liten – pengarna har tid på sig att växa
  • Fundera på om du ska spara i ditt eget eller i barnets namn

Boka möte med en rådgivare



Räkna på hur mycket pengarna kan växa

Belopp som du vill spara varje månad:
kr
Tryck enter för att uppdatera.
Eventuellt startbelopp som du börjar med:
kr
Tryck enter för att uppdatera.
Antal år du kan tänka dig att spara:
år
Tryck enter för att uppdatera.
Förväntad avkastning per år:
%
Tryck enter för att uppdatera.

Totalbelopp efter 5 år

211 891 kr


Gå vidare och bli kund
Boka ett möte med oss


Skatter, avgifter och inflation har ej tagits med i uträkningen. Observera att de pengar du placerar både kan öka och minska i värde och att det inte är säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Frågor och svar om att spara till barn

Frågor om kapitalförsäkring

Relaterat:


Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.