Berte Qvarn har en historia som spänner över mer än 440 år och drivs av fjortonde generationen mjölnare ur samma släkt – familjen Stenström. Aktiebolaget bildades 1895 och är Sveriges äldsta familjeföretag samt en av landets modernaste kvarnar. Det fyra meter höga vattenfallet i Suseån används än idag som kraftkälla och trots den hårdnande konkurrensen och tidens utveckling har bolaget lyckats placera sig som ett av Sveriges åtta aktiva kvarnföretag. Berte Qvarn AB är numera en del av Bertekoncernen där även Berte Gård, Bertebo Stiftelse och SIA Glass ingår.

Startskottet för SIA Glass – ett sysselsättningsprojekt
När det lokala slakteriet i Slöinge lades ned 1959 förlorade många av ortsborna sina arbeten. Familjen Stenström, som hade ett aktivt engagemang i bygden och kommunen, såg hur oron spred sig och bestämde sig för att agera. Olof Stenström köpte det gamla slakteriet och bildade bolaget Slöinge Industri AB vilket så småningom döptes om till SIA Glass AB.

”Min far, Olof Stenström började samarbeta med Trollhätteglass som levererade råvaror och tog hand om all glassproduktion samtidigt som de bidrog med produktionsledning, recept och glasskunskap. Arbetstillfällen skapades men när Trollhätteglass redan efter två år såldes till det som skulle bli GB, använde sig min far av hembudsklausulen* och löste in samtliga utestående aktier. Detta för att än en gång säkra jobben på orten. I och med det blev min far själv glassfabrikör och hans motto ’Gör glass utan konstiga tillsatser och skapa många arbetstillfällen i Slöinge!’ är viktigt för oss på SIA Glass än idag”, berättar Per Stenström, delägare, styrelseordförande samt vd för Bertegruppen AB och sist men inte minst, glassmästare.

Ett familjeföretag med starka traditioner kräver stort ägarengagemang – både gällande verksamheten, orten där man verkar och framtiden, påpekar Per.

”SIA Glass är verkligen en produkt av både arv och miljö. Vår förankring finns i det halländska landskapet och jordbruket som har ärvts genom generationer. Liksom vår känsla för kvalitet och ansvaret för att all produktion sker i harmoni med miljön. Samtidigt måste vi ha en stadig blick framåt, hänga med tekniskt och vara moderna. Slutar man att investera är det omöjligt att komma ikapp utvecklingen sen.”

Investerar i både maskinpark och personal
Förra året, 2016, investerade SIA Glass 50 miljoner i en ny produktionslinje för produkter såsom glassbåtar, glasspinnar och sandwichglass. Den nya maskinen är 3 gånger så snabb vilket gör stor skillnad för fabrikens kapacitet.

”Investeringen gav oss möjlighet att förädla våra råvaror till glass i högre takt och vi fick bättre kontroll på flödet. Det innebar också att de monotona arbetsuppgifterna minskade och därmed de arbetsskador som kunde följa av sådant arbete. Samtidigt fick personalen roligare arbetsuppgifter och utbildning för att kunna hantera den nya utrustningen.”

SIA Glass samarbetar med alla de stora kedjorna inom daglig¬varu-, restaurang- och servicehandeln. På så sätt får man hjälp med försäljning och distribution av produkter även om företaget också har sin egen kår av säljare över hela landet. Hur personalen trivs på arbetsplatsen och i sin yrkesroll är en hjärtefråga för Per.

”Det ska vara kul och utvecklande att jobba här. Det ser vi till via olika motivationshöjande åtgärder som till exempel utbildning. Vår säljkår har gått IHM Business School och vi erbjuder även andra utbildningar för att rekrytera unga och duktiga människor. Det finns även möjligheter att utvecklas inom företaget. Personalen är det viktigaste vi har – utan dem är vi ingenting.”

Öppenhet lönar sig
I och med samtidens stora intresse för kosthållning och självklarheten med öppenhet på internet och i sociala medier, är transparens viktigare än någonsin tidigare, menar Per.

”Vi ser stora skillnader i hur konsumenterna engagerar sig i våra livsmedel idag. Ärlighet och bra kommunikation med kunderna är livsviktigt. Vi är transparanta på så vis att vi alltid redovisar våra produkters innehåll öppet och svarar gärna på frågor. Likaså gäller kommunikationen med våra medarbetare – vår ambition är att vara tydliga med företagets planer så att alla är informerade om vad som är på gång och hur det påverkar verksamheten. Det är ingen idé att försöka dölja något – man kanske inte gör allt rätt jämt men det går alltid att hitta lösningar.”

En öppen dialog med sin bank är också förutsättning för att företagets expansion ska lyckas, enligt Per.

”På Sia Glass har vi en hög investeringstakt och är beroende av en bank som förstår och tar till sig vår strategi och vision. Vi har samarbetat med Danske Bank sedan en lång tid tillbaka och de känner oss väl. När man utvidgar en verksamhet tar saker ofta längre tid än man tror och det är inte alltid så lätt att se var planen kanske inte håller. Därför behöver ens bankkontakt se helheten, vara optimistisk och våga vara med på resan.”

Långsiktiga planer framför kortsiktiga trender
Enligt SIA Glass tillväxtplan skulle företaget ha en marknadsandel på 20 % år 2020. Det gick dock fortare än planerat. Redan i år nådde de 20 % och siktar nu på en marknadsandel på 25 % istället. Företagets omsättning är idag 445 miljoner.

”Man måste ha en långsiktig tillväxt strategi. Står företagets omsättning stilla eller minskar är det lika med att backa. För vår expansion har kontinuerlig tillväxt och en tydlig nisch varit grundläggande faktorer”, säger Per och avrundar.

”Det är tydligt att konsumenterna är lojala när de gillar ens produkter och vi som företag håller på våra värderingar. Vi kan tillfälligt testa nya smaker och produkter men det ingår alltid i en mer övergripande och långsiktig plan för verksamheten. Till exempel jobbar vi endast med svenska råvaror och tummar inte på vår kvalitetstänkande – det är ett arv vi bär med oss dagligen och fortsätter föra vidare till kommande generationer.”

* Hembudsklausul, regel i bolagsordningen som beskriver vilka som har rätt att lösa in aktier som har övergått till någon annan.

Namn: Per Stenström, delägare, styrelseordförande och VD i Bertegruppen AB.
Företag: SIA Glass
Verksamhet: SIA Glass AB utvecklar, tillverkar och säljer glass, sorbeter och andra frysta desserter till grossister, storhushåll, konsumenter och till andra företag inom branschen.
Webbsida: www.siaglass.se
Antal anställda på SIA Glass: 155
Omsättning: 445 miljoner kr

(SIA Glass är en del av Bertegruppen AB där även Berte Qvarn AB och Berte Gård ingår. Bertegruppen ägs till 70 % av familjen Stenström samt 30 % av familjestiftelsen Bertebo Stiftelse. Stiftelsens syfte är dels att dela ut stipendier och forskaranslag inom områdena lantbruk, livsmedel och miljöforskning, dels att kontrollera ägandet i familjens bolag.)