Handel med utlandet: Så begränsar du risken

Remburser, garantier och utländskt inkasso.

Med oss som affärspartner får du tillgång till hela världen. Vi är nordens näst största bank och har ett unikt nätverk av korrespondentbanker över hela världen. Vi kan minimera de risker som är förknippade med import, export och internationell handel och vi ger dig kvalificerad rådgivning, vilket också bland annat inkluderar hållbarhetsfrågor som penningtvätt.

En stor fördel är att vi har samma IT-plattform i flera länder. Det gör att du enkelt kan följa dina affärer i vår internetbank för företag och District. Där kan du också hantera remburser, utländskt inkasso och garantier. Vi utsågs 2015 – för femte året i rad – till Nordens bästa bank inom Trade Finance och sedan 2008 till Sveriges bästa bank inom Trade Finance av analysinstitutet TNS SIFO Prospera.

Remburs
Remburs är en säker betalningsform eftersom det är bankerna som tar alla betalningsrisker. Säljaren får betalt av köparens bank mot uppvisande av handlingar, till exempel fakturor och leveranshandlingar. Remburs är mycket användbar när man handlar med till exempel nya kunder eller köpare i länder som är politiskt instabila.

Garanti
En garanti kan utfärdas av en bank som säkerhet för en kunds skyldighet att uppfylla ett avtal. Ofta är det ett krav att det finns garantier med i ett avtal, till exempel vid upphandlingar. Det finns olika slags garantier och ofta kan flera typer av garantier finnas med samtidigt.

Utländskt inkasso – villkorad betalning
Utländskt inkasso är en enkel betalningsform för både köpare och säljare. Säljaren får en viss säkerhet för att få betalt eftersom banken har kontroll över varorna i form av de frakthandlingar som ger tillgång till dessa vid sjötransport. Samtidigt utför köparens bank betalningen för dennes räkning.

Med District kan du hantera remburser, utländskt inkasso och garantier elektroniskt.

Relaterat innehåll