Handel med utlandet: Så begränsar du risken


Remburser, garantier och dokumentinkasso

Med Danske Bank som affärspartner får du tillgång till hela världen genom vårt unika nätverk korrespondentbanker över hela världen. Genom kvalificerad rådgivning, ett engagemang för era behov tillsammans med starka betalningsprodukter hjälper vi er att minimera många av de risker som är förknippade med internationell handel.


Trade Finance-modulen i vår internetbank för företag, District, hjälper er att få en god överblick över era affärsflöden samt underlättar den dagliga administrationen av remburser, inkasson och garantier. 
Danske Bank har blivit utsedd till Nordens bästa bank inom Trade Finance varje år sedan 2011, baserat på kundnöjdhetsundersökningar utförda av analysinstitutet Kantar SIFO Prospera.


Remburs
Remburs är en säker betalningsform där banker garanterar säljaren betalning på köparens uppdrag. Säljaren får betalt av köparens bank mot uppvisande av handlingar, till exempel fakturor och leveranshandlingar. Remburs är användbar när man handlar med till exempel nya kunder eller köpare i länder som är politiskt eller ekonomiskt instabila.

Garanti
En garanti kan utfärdas av en bank som säkerhet för en parts skyldighet att uppfylla ett avtal. Många avtal innehåller krav om att garantier skall utfärdas, till exempel vid upphandlingar. Det finns flera olika typer av garantier, några av de vanligast förekommande är fullgörandegaranti och förskottsgaranti.

Dokumentinkasso/Utländskt inkasso – villkorad betalning
Utländskt inkasso är en enkel betalningsform för både köpare och säljare. Säljaren får en viss säkerhet för att få betalt då köparen endast får åtkomst till varorna mot betalning till köparens bank, alternativt accept av växel.

Med District kan du hantera remburser, dokumentinkasso och garantier elektroniskt.

Läs mer och få rådgivning utifrån ditt företags utmaningar och möjligheter

Beställ i Marketplace

Relaterat innehåll


Få alla fördelar i dag.
Bli kund i Danske Bank.

Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.