När du driver ett företag måste du ha koll på likviditeten – det som på fackspråk kallas cash management. Det handlar om att styra in- och utbetalningar, så att du har tillräckligt med pengar för att betala räkningar och för att du ska kunna göra nödvändiga investeringar.

Søren Kofoed-Sørensen, som är direktör för företagskunder i Danske Bank, ger här sju goda råd för att optimera likviditeten i ditt företag.

Saldotömning
För mindre företag är detta den mest använda lösningen. Saldotömning innebär helt enkelt att vi automatiskt överför pengar från utvalda konton till ett särskilt konto. På så sätt kan du samla din likviditet på ett ställe.

Översikt i realtid
Om du använder Danske Banks internetbank för företag, Business Online, kan du få en översikt över din likviditet i realtid, vilket gör det enklare att säkerställa att du har rätt belopp tillgängligt på det önskade kontot.

Multi Option Facility
Om du behöver en lösning som är mer flexibel än en kontokredit kan en Multi Option Facility vara en bra lösning. En Multi Option Facility kan omfatta flera konton samtidigt, t.ex. transaktionskontot och ett valutakonto, om du handlar med andra länder.

Kontoreglering – mellan konton i samma bank
Det här är en lösning som används av större företag med mer komplex ekonomi. Med kontoreglering ser vi till att skräddarsy automatiska kontoöverföringar mellan ditt företags konton i Danske Bank. På så sätt kan du hela tiden samla företagets likviditet på ett konto, så att det blir enkelt att hålla koll på likviditeten.

Kontoreglering – mellan konton i olika banker
Stora företag som använder sig av flera banker kan ha svårt att styra likviditeten över koncernen. Danske Bank erbjuder en lösning där koncernens likviditet samlas på ett konto genom att införa automatisk kontoöverföring mellan koncernens konton över länder, banker och valutor.

Cash Pool 
Cash Pool är en lösning för stora företag som ger en översikt över koncernens likviditet och gör det möjligt att styra kreditlimiter och räntesatser för koncernens företag. Det ger tillgång till nettolikviditet och ränteoptimering med möjlighet till utökad riskstyrning med interna kreditlimiter. Det finns olika lösningar som skräddarsys för att täcka det enskilda företagets behov.

Optimering av rörelsekapitalet
Ett ofta förbisett element när det gäller att optimera likviditeten är att stärka rörelsekapitalet. De flesta företag kan frigöra medel som gör att finansieringsbehoven minskar, vilket leder till lägre ränteutgifter, eller öka finansieringskapaciteten genom att optimera rörelsekapitalet. Det kan handla om allt från effektiv hantering av kundfordringar och leverantörsskulder till att sätta samman en optimal låne- och kreditportfölj för företaget.

 

Om du vill veta mer om hur vi kan hjälpa dig är du välkommen att kontakta oss på 0752-48 49 30