Här kommer sju goda råd för att optimera likviditeten i ditt företag.

Saldotömning

För mindre företag är saldotömning den mest använda lösningen. Det innebär helt enkelt en automatiskt överföring av pengar från utvalda konton till ett annat. På så sätt kan du samla din likviditet på ett ställe.

Översikt i realtid

Om du använder Danske Banks internetbank för företag, District, kan du få en översikt över din likviditet i realtid. På så sätt är du säker på att rätt belopp finns tillgängligt på ett visst konto.

Multi Option Facility

Om du behöver en lösning som är mer flexibel än en kontokredit kan en Multi Option Facility vara en bra lösning. En Multi Option Facility kan omfatta flera konton samtidigt, t.ex. transaktionskontot och ett valutakonto, om du handlar med andra länder.

Kontoreglering – mellan konton i samma bank

Det här är en lösning som används av större företag med mer komplex ekonomi. Med kontoreglering ser vi till att skräddarsy automatiska kontoöverföringar mellan ditt företags konton i Danske Bank. På så sätt kan du hela tiden samla företagets likviditet på ett konto, så att det blir enkelt att hålla koll på likviditeten.

Kontoreglering – mellan konton i olika banker

Stora företag som använder sig av flera banker kan ha svårt att styra likviditeten i koncernen. Danske Bank erbjuder en lösning där koncernens likviditet samlas på ett konto genom att införa automatisk kontoöverföring mellan koncernens konton i olika länder, banker och valutor.

Cash Pool

Cash Pool är en lösning för stora företag som ger en översikt över koncernens likviditet och gör det möjligt att styra kreditlimiter och räntesatser för koncernens företag. Det ger tillgång till nettolikviditet och ränteoptimering med möjlighet till utökad riskstyrning med interna kreditlimiter. Det finns olika lösningar som skräddarsys för att täcka det enskilda företagets behov.

Optimering av rörelsekapitalet

Ett ofta förbisett moment när det gäller att optimera likviditeten är att stärka rörelsekapitalet. De flesta företag kan frigöra medel som gör att finansieringsbehoven minskar, vilket leder till lägre ränteutgifter, eller öka finansieringskapaciteten genom att optimera rörelsekapitalet. Det kan handla om allt från effektiv hantering av kundfordringar och leverantörsskulder till att sätta samman en optimal låne- och kreditportfölj för företaget.

Om du vill veta mer om hur vi kan hjälpa dig är du välkommen att kontakta oss på 0752-48 49 30 eller bli kontaktad av oss.