Finansiella tjänster

Vi erbjuder finansiella tjänster inom aktie- och räntehandel. Du kan få finansiell rådgivning, skräddarsydd rådgivning kring riskhantering, makroekonomiska analyser och FX-handel via vår e-handelsplattform.

Aktiehandel

Aktiehandel
Danske Bank är en nyckelspelare på den svenska aktie- och derivatmarknaden. Vi tillhandahåller högkvalitativ analys på cirka 100 svenska börsföretag samt olika sektor och strategiprodukter, bland annat har vi en speciell hållbarhetsanalys av börsens 80 största bolag. 

Läs mer om aktiehandel


Räntehandel

Räntehandel

Vi erbjuder placeringar och investeringar inom stats- och bostadsobligationer med flera risknivåerc, och även kreditobligationer med högre risk. Vi erbjuder även räntederivat  för att hantera ett företags ränterisker och räntekänslighet, och rådgivning kring handel med relevanta derivatprodukter som ränteswappar och ränteoptioner.

Läs mer om räntehandel

Valutahandel

Valutahandel

Vi erbjuder företag med exponering mot marknader utanför Sverige rådgivning kring hantering av valutarisker. Våra specialister hjälper företag att analysera effekterna av valutarörelsers påverkan på resultat, balansräkning och kassaflöden.

Läs mer om valutahandel

Information om derivatprodukter

Läs om derivatprodukter  

Rådgivning och finansiella tjänster

Digitala verktyg

Vi har användarvänliga digitala verktyg som gör det snabbt och enkelt för dig att på ett överskådligt sätt administrera företagets investeringar, oavsett om du är på kontoret eller ute på språng.

 

 

 

 

 Rådgivning

Det är mycket att tänka på när man ska placera sitt kapital. Vi kan hjälpa till att lägga upp en investeringsstrategi som passar ditt företags önskemål och behov. När vi ger investeringsråd utgår vi alltid från företagets investeringshorisont och riskvilja. Eftersom urvalet vid vår investeringsrådgivning omfattar finansiella instrument som är utgivna, utfärdade eller tillhandahållna av Danske Bank kommer rådgivningen utföras på icke-oberoende grund.

Bli företagskund

Kontakta oss om du har frågor

Kundservice
Vardagar 09:00 - 16:00Starta chatt
Teknisk support
District support:
Vardagar 09:00 - 16:00


Starta chatt
Chatta med oss här. Har du specifika frågor om ditt engagemang? Var då beredd på att kunna verifiera din identitet med hjälp av t.ex. bank-id, så ska vi försöka hjälpa dig på bästa sätt.
 • Ring

  Kundservice Företag

  0752-48 49 30

  Kundsupport Internettjänster:

  020-790 347

  Kundsupport Internettjänster från utlandet:

  +45 55 85 04 48
  Våra Finanscenter

  När du ringer till oss, och när vi ringer till dig på din begäran eller som en uppföljning av din begäran, så kan telefonsamtalet komma att spelas in och sparas som dokumentation och av säkerhetsskäl. Vi måste spela in och spara telefonsamtalen om vi diskuterar investeringsfrågor med dig.


Få alla fördelar i dag.
Bli kund i Danske Bank.

Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.