Använd en erfaren rådgivare
Tillväxt är den viktigaste drivkraften som får företag att söka sig utomlands. 16 % av de företag som bedriver internationell handel ansåg att den största utmaningen vid expansion var att få kontakt med kunder på den nya marknaden. Det räcker inte att öppna ett kontor för att skapa tillväxt, man måste ha en kundstrategi också. Andra utmaningar man upplevde rör tillgången till lokala partners samt juridiska frågor.

cirkeldiagram som utmaningar med internationell handel

"Först måste du förstå grunden till varför du ska expandera utomlands, sen behöver du veta vart du vill och hur. Gör en plan baserad på svaren på dessa frågor, och analysera om du tror att det kommer fungera.
»VD i Finskt företag

Många av de tillfrågade företagsledarna tog hänsyn till hur viktigt det var att prata med andra företag inom samma bransch för att hitta en sparringpartner som har varit i samma situation. På så sätt kan företaget anpassa strategin till dessa insikter. En svensk affärsutvecklare påpekar;

"Alla marknader är olika. Om du jobbar med människor som känner till marknaden, kommer det att bidra till färre misstag. Detta kommer att göra att ditt företag undviker att göra dyrbara misstag och minska time-to-market".

Lokala insikter och kunskaper är avgörande
När de företagsledare vi pratat med ser tillbaka på sin internationella resa betonar de att det är viktigt med lokal kunskap för att lyckas med expansionen. En viktig del av kulturskillnaderna är kundbeteenden, vilket kan vara avgörande för om ett företag ska lyckas eller misslyckas på en marknad. Kunder i ett annat land kan ha helt olika förväntningar på de produkter och tjänster de köper. Det har varit en fallgrop för många företag tidigare, även för kända namn som IKEA och Lidl.

En VD på ett svenskt bolag säger; "Gör det inte själv om du aldrig har provat det förut. Få någon med erfarenhet att hjälpa dig lokalt. Undersök marknaden noggrant, undersök hur konkurrenssituationen är, organisera en mycket bra lokal marknadsföringskampanj och anpassa alltid företaget och tjänsterna till marknaden.” En företagsledare på ett norskt företag instämmer och säger "På vissa marknader är reglerna mycket speciella och du måste förstå de i detalj".

Flera av de tillfrågade företagen hade team som besökte den tilltänkta marknaden för att få erfarenhet och lära känna kulturen.

Ta beslut baserade på både fakta och magkänsla
För att samla in information innan avgörande beslut fattas, har de tillfrågade företagen varierande rutiner vid en expansionsprocess. De flesta företagen ser dock till att de har en stark grund av data innan de fattar viktiga beslut, men ser även till att de söker råd och lyssnar på personer med relevant erfarenhet inom affärsområdet. Företagsledare säger också att det i många situationer handlar om mod och självkänsla.

"I samband med ett förvärv i Spanien kunde vi i princip ha köpt ”grisen i säcken”. Men förutom att titta på de finansiella siffrorna lyssnade vi också på personer med relevant erfarenhet, och i detta fallet hade vi stor hjälp av det" menar en VD för ett danskt företag.

Varierande komplexitet
Hur enkelt en expansion kan utföras beror mycket på var i världen man ska etablera sig. En dansk företagsledare berättar om väldigt olika processer beroende på var expansion sker.

"Det beror på marknaden. EU-marknaden är enkel och snabb, men utanför EU kan det vara mycket utmanande. Här arbetar du med andra typer av problem, och komplexiteten i problemen är också annorlunda, det handlar om mentalitet, kultur etc. Alla dessa faktorer kan vara mycket utmanande och måste beaktas."

Vid internationell handel med nya förbindelser utanför Europa, finner många företag det svårt att veta om de kan lita på sin motpart. Många är osäkra om de kommer få betalt för sina sålda varor eller om de beställda varorna kommer att levereras.

Osäkerheter som dessa kan få företag att avstå sina expansionsplaner och gå miste om bra affärsmöjligheter. Här bör man som företagare ta hjälp från sin bank och minimera dessa osäkerhetsfaktorer genom olika Trade Finance-lösningar.

Ta hjälp av Danske Bank. Vi kan skräddarsy lösningar för varje enskild verksamhet och tillfälle. Kontakta oss om du vill prata med våra Trade Finance-experter.

Internationell expansion

Vår expertis, organisation och lösningar hjälper dig att lyckas med din internationella verksamhet. Med oss som partner för din internationella verksamhet får du ett globalt banknätverk och ett team specialiserat på att hjälpa dig att hitta rätt lösningar för att lyckas med dina internationella affärer.

Läs mer