En av de vanligaste frågorna när ett ägarskifte kommer på tal är var man ska börja, berättar Anders och Louise, som arbetar tillsammans med rådgivning rörande ägarskiften på Danske Bank. De förklarar att många upplever förberedelserna inför en försäljning som överväldigande.

”Det intrycket brukar dock lätta betydligt när vi hjälpt ägaren att få en överblick av processen och påbörjat en handlingsplan.”

När du planerar en exit är dina mål och prioriteringar grundläggande riktlinjer för hela processen. Den köparkategori du väljer att rikta in försäljningen till kommer att påverka både företagets värde och hur handlingsplanen utformas. Några exempel på köparkategorier är generationsskiften, ledningsgrupper, industriella och finansiella aktörer samt marknadsnoteringar.

”Det är många frågor att reda ut och som företagsägare bör man räkna med att det tar 3–5 år att göra en exit”, påpekar Anders och Louise, som guidar bankens kunder genom hela processen.

Hur går det till?
”Varje ägarskifte är unikt och vi skräddarsyr ett team med rådgivare anpassat efter kundens behov. Vi arbetar med helheten och det innebär att vi hjälper till före, under och efter försäljningen. På så vis får ägaren stöd genom hela processen – både som företagare och privatperson. Teamet kan till exempel bestå av skatterådgivare och finansiella rådgivare som säkerställer att de affärsmässiga villkoren optimeras. Vidare bistår vi med råd kring förmögenhetsplanering och säljarens privatekonomi efter skiftet.”

”Avslutningsvis vill jag poängtera att ägarskiften som förbereds i god tid underlättar för alla inblandade. Det ökar möjligheterna att verkligen hitta rätt köpare vilket i sin tur grundar för en framgångsrik exit”, sammanfattar Anders.

Vill du veta mer?
Vi har samlat våra insikter, erfarenhet och specialistkompetens i ett nytt koncept för dig som planerar en exit. Ring oss på telefon 0752-48 49 30 så berättar vi mer. Du kan också läsa mer om ägarskiften på danskebank.se och ta del av våra guider. Välkommen.

grafik som visar 10 steg till exit