Prislista Företag

För övriga produkter och tjänster, kontakta något av våra kontor eller ring Kundservice Företag.

 • Företagspaket

  Danske Business PRO219kr/mån* 
  Detta ingår: 
  Transaktionskonto
  Extra transaktionskonto  
  Sparkonto Företag 
  District 
  Bankgiroanslutning
   
  Bankgiro Inbetalningar 
  Leverantörsbetalningar LB 
  Bankgirolön
   
  Mastercard Classic 
  Årlig engagemangsrapport 
  Tillkommer: 
  Uppläggningsavgift modul Filöverföring i District (SE, DK, NO, FI)
  1500 kr 
  Uppläggningsavgift för ytterligare bankgironummer
  250 kr 
  Abonnemangsavgift för filmodul
  50 kr/mån* 
  Ordinarie transaktionsavgifter för Bankgirots tjänster tillkommer, se respektive  tjänst. 
  Danske Business PLUS119 kr/mån* 
  Detta ingår: 
  Transaktionskonto 
  Sparkonto Företag
   
  District
   
  Bankgiroanslutning
   
  Bankgiro Inbetalningar 
  Leverantörsbetalningar LB 
  Bankgirolön 
  Mastercard Classic Small 
  Årlig engagemangsrapport 
  Tillkommer: 
  Uppläggningsavgift modul Filöverföring i District (SE, DK, NO, FI)
  1500 kr 
  Abonnemangsavgift för filmodul
  50 kr/mån* 
  Ordinarie transaktionsavgifter för Bankgirots tjänster tillkommer, se respektive  tjänst.
   Extra transaktionskonto 69 kr/mån
  Danske Business ONE69 kr/mån
  Detta ingår: 
  Transaktionskonto 
  Sparkonto Företag
   
  Hembanken
   
  Bankgiroanslutning
   
  Årlig engagemangsrapport 
  Tillkommer: 
  Ordinarie transaktionsavgifter för Bankgirots tjänster tillkommer, se respektive tjänst 
  Extra transaktionskonto69 kr/mån
  Företagskonto
  3050 kr/år
  Detta ingår:
  Transaktionskonto
   
  District 
  Bankgiroanslutning
   
  Bankgiro Inbetalningar
   
  Leverantörsbetalningar LB
   
  Bankgirolön
   
  Mastercard Classic 
  Årlig engagemangsrapport 
  Tillkommer:  
  Uppläggningsavgift modul Filöverföring i District (SE, DK, NO, FI)
  1500 kr
  Uppläggningsavgift för ytterligare bankgironummer
  250 kr 
  Extra konto750 kr 
  Ordinarie transaktionsavgifter för Bankgirots tjänster tillkommer, se respektive tjänst. 
  Gårdsägarpaket900 kr/år
  Detta ingår:
  Gårdskonto 
  Gårdskort med Gårdsnamnet präglat på kortet 
  Hembanken 
  Bankgiroanslutning 
  Årlig engagemangsrapport 
  Tillkommer: 
  Ordinarie transaktionsavgifter för Bankgirots tjänster tillkommer,
  se respektive  tjänst.
   
  Extra kort150 kr/år
  Valutakonto750 kr/år 
    
  Klientmedelskonto1000 kr/år 
 • Företagskort

  Bankkort FöretagPris 
  Årskostnad                                                300 kr 
  Ersättningskort 225 kr 
  Mastercard Classic SmallPris 
  Årskostnad: Företagsbetalningsansvar200 kr 
  Årskostnad: Privatbetalningsansvar400 kr 
  Ersättningskort150 kr 
  Mastercard ClassicPris
  Årskostnad: Företagsbetalningsansvar500 kr
  Årskostnad: Privatbetalningsansvar700 kr
  Ersättningskort150 kr
  Loungeavgift230 kr
  Mastercard GoldPris
  Årskostnad: Företagsbetalningsansvar1200 kr 
  Årskostnad: Privatbetalningsansvar1495 kr 
  Ersättningskort0 kr 
  Loungeavgift för gäst230 kr
  Mastercard Platinum Pris 
  Årskostnad: Företagsbetalningsansvar 1800 kr 
  Årskostnad: Privatbetalningsansvar  1995 kr 
  Ersättningskort 0 kr
  Loungeavgift för en gäst 0 kr
  Loungeavgift för gäst om fler än en gäst 230 kr 
  Särskilda avgifter Pris 
  Snabbprägling 400 kr 
  Automatuttag 2% (minst 50 kr) 
  Kontantuttag 2% (minst 50 kr)* 
  Växlingspåslag 2% 
  Emergency Card 1000 kr 
  Emergency Cash 1000 kr 
  Kopia på köpnota 120 kr 
  Påminnelseavgift 50 kr 
  Inkassokrav 160 kr 

  *gäller ej Bankkort Företag
 • Inbetalningar

   Inbetalningar via BankgirotPris 
  Transaktionsavgifter:  
  Redovisning på papper per inbetalning*                  5 kr 
  Redovisning via internet, per inbetalning 1,75 kr 
  Autogiro2 kr
  Redovisning:  
  Insättningsuppgift på papper per försändelse*50 kr 
  Elektronisk insättningsuppgift (via internet) 0 kr 
   *Tjänsten är stängd för nyöppning 
  Bankgiro Inbetalningar Pris 
  Mottagaravgift per inbetalning1,75 kr 
  Filöverföring 12,50 kr 
  Danske Bank Direktbetalningar Sverige Pris 
  Uppläggningsavgift 1500 kr 
  Månadsavgift modul Direktbetalningar 
  District
  195 kr/ månad 
  Transaktionsavgifter:  
  Mottagaravgift per inbetalning 2,50 kr 
  Avgift per återbetalning 2,50 kr 
 • Utbetalningar

   Leverantörsbetalningar LBPris 
  Transaktionsavgifter:                               
  Per avgående betalning 1,75 kr
  Per avgående betalning, Plusgiro 3 kr 
  Kontoinsättning utan avisering 1,75 kr 
  Avisering av kontoinsättning per styck 33,50 kr 
  Kontantutbetalning 35 kr 
  Försenad leverans lön 13 kr
  Leverans:  
  Filöverföring12,50 kr 
  Redovisning:  
  Filöverföring 0 kr 
  På papper, per försändelse 20 kr 
  Bankgirolön Pris 
  Transaktionsavgifter:  
  Löneinsättning 1,75 kr 
  Stoppavgift (vid täckningskontroll) 200 kr 
  Försenad leverans lön 13 kr 
  Leverans:  
  Filöverföring 12,50 kr 
  Redovisning:  
  På papper, per försändelse 25 kr 
   Danske Bank LeverantörsbetalningarPris 
  Transaktionsavgifter:                               
  Per avgående betalning 1,75 kr
  Per avgående betalning, Plusgiro 3 kr 
  Kontoinsättning utan avisering 1,75 kr 
  Avisering av kontoinsättning per styck 33,50 kr 
  Kontantutbetalning 35 kr 
  Leverans:  
  Filöverföring12,50 kr 
  Redovisning:  
  Filöverföring 12,50 kr 
  Online via District 0 kr 
  Danske Bank LönerPris 
  Transaktionsavgifter:  
  Löneinsättning 1,75 kr 
  Leverans:  
  Filöverföring 12,50 kr 
  Redovisning:  
  Online via District 0kr 
  FilöverföringarPris 
  Filöverföringar via XML12,50 kr
 • In- och Utbetalningar Utland

   InbetalningPris 
   EU-betalning*1,75 kr 
   SEPA Instant*1,75 kr
   Normalbetalning50 kr 
   Koncernbetalning125 kr 
   UtbetalningPris 
  Normalbetalning EU-betalning                              1,75 kr 
  Normalbetalning övriga
  50 kr
  Expressbetalning 350 kr 
  Koncernbetalning 350 kr  
  Checkbetalning 500 kr 
  Check för inkasso, på checkbeloppet0,25%
  (min 500 - max 3600 kr)
  SEPA Direct Debit:*   
  Transaktionsavgift betalningstransaktion2 kr 
  Stoppavgift (vid täckningskontroll) 200 kr 
  Begäran av återbetalning vid obehörig eller felaktig betalningstransaktion 0 kr 
  *En autogirolösning i valutan Euro som kan användas inom euroområdet.  
  Collection Service Modul:  
  Collection Service enligt avtal 
  Collection Service SEPA Direct Debit enligt avtal 
  Övrigt:  
  Kontoutdrag 50 kr 
  Tilläggsavgifter utlandsbetalningar Pris 
  Tilläggsavgifterna adderas till ankommande och avgående utlandsbetalningar  
  Betalning via bankkontor 200 kr 
  Manuell behandling hos avsändarbank 100 kr 
  Manuell behandling hos mottagarbanken 100 kr 
  Betalning i tredjelandsvaluta (Betalning i annan valuta än mottagande och avsändande länders valuta)  50 kr 
  Avsändaren betalar samtliga kostnader 250 kr 
  Reklamation:  
  Retur av betalning 100 kr 
  Retur av betalning mindre än 100 SEK 0 kr 
  Retur av SEPA betalning 200 kr 
  Betalning äldre än 6 månader 800 kr 
  Övriga reklamationer 400 kr 
  Redovisning på papper, per försändelse 35 kr 
  *Gäller från 20191215
  Priset för EU betalningar har anpassats i Polen, UK, Danmark och Tyskland. Se respektive lands prislista för mer information.
 • District

  DistrictPris 
  District - Manuella betalningar Sverige:                        
  Girering BankGiro SEK, per betalning
  1,75 kr
  Girering PlusGiro, per betalning 3 kr 
  Kontoöverföring utan avisering, per betalning 0 kr  
  Kontoöverföring med avisering, per betalning 35 kr 
  Kontoöverföring - svensk express 350 kr  
  Lön, per betalning1,75 kr 
  District - e-faktura Mottagare:   
  Mottagning av e-fakturor i District, per företag
  (kräver modul Betalningar SE) 
  50 kr/mån 
  District - Notifieringsservice:  
  Meddelande i District 
  0 kr 
  Meddelande via SMS 2, 00 kr 
  Meddelande via e-post 2, 00 kr 
  Meddelande via push i Mobile Business 1 kr 
  Meddelande via push i Tablet Business 1 kr 
  District - Ändringar:  
  Ändring av användarbehörighet via administrationsmodulen0 kr
  Ändring av användarbehörighet; uppdrag lämnat till banken 750 kr 
  Övriga ändringar 250 kr 
 • Swish

  Swish FöretagPris 
  Transaktionsavgift 2 kr/transaktion                                               
  Återbetalning 2 kr/transaktion
  Anslutningsavgift per Swish-nummer  475 kr (fr.o.m. 1 januari 2021)
  Månadsavgift per Swish-nummer 40 kr 
  Notifiering via SMS0,50 kr/transaktion
  Swish Handel Pris 
  Transaktionsavgifter: 2 kr för belopp upp till 100 kr
  2,50 kr för belopp mellan 100,01 - 1 000 kr
  3 kr för belopp över 1 000 kr
  Återbetalning2,50 kr/transaktion
  Anslutningsavgift 475 kr 
  Månadsavgift per Swish-nummer 50 kr 
  Notifiering via SMS0,50 kr/transaktion 
 • SWIFT

  Kontoinformation till/från utlandet via SWIFT (MT940 och 942) Pris 
  Konto i Danske Bank:  
  Uppläggningsavgift för ett konto 1000 kr 
  För ytterligare konto, per styck 1000 kr 
  Pris per kontoutdrag (SWIFT MT940/MT942) 12,50 kr 
  Konto i annan utländsk bank:  
  Uppläggningsavgift för ett konto och bank* 1000 kr 
  *Den utländska bankens avgifter tillkommer 
 • Fastränteplacering

  Fastränteplacering 
  Avgift vid förtidslösen av fastränteplacering tas ut på följande vis:                              
  Kvar av löptid
  Avgift
  Mindre än 1 år1% av uttaget kapital 
  1 år eller mer under 2 år2% av uttaget kapital  
  2 år eller mer under 3 år 3% av uttaget kapital 
  3 år eller mer under 4 år 4% av uttaget kapital  
  4 år eller mer under 5 år 5% av uttaget 

  Exempel 1:
  Förtidslösen sker när det är 1 år 11 månader och 2 dagar kvar till förfall ; avgift = 2% av kapitalet (över 1 år kvar men under 2 år kvar till förfall = 2%)

  Exempel 2:

  Förtidslösen sker när det är 3 år och 1 dag kvar till förfall ; avgift = 4% av kapitalet.
  (över 3 år kvar men under 4 år kvar till förfall = 4%)
  Minsta avgift = 1000 kr

Relaterat innehåll