Prislista Företag

För övriga produkter och tjänster, kontakta något av våra kontor eller ring Kundservice Företag.

 • Företagspaket

   Anslutningsavgift 
   Anslutningsavgift för nya bolag och enskilda firmor 2500 kr**
   Anslutningsavgift för nya föreningar 5 000 kr**
  Danske Business PLUS

   165 kr/mån*  

  Detta ingår: 
  Transaktionskonto 
  Sparkonto Företag
   
  District
   
  Bankgiroanslutning
   
  Bankgiro Inbetalningar 
  Leverantörsbetalningar LB 
  Bankgirolön 
  Mastercard Classic Small 
  Årlig engagemangsrapport
  (Engagemangsbesked utöver ett per år)
   
  (700 kr/styck)
  Tillkommer: 
  Uppläggningsavgift modul Filöverföring i District (SE, DK, NO, FI)
  1500 kr 
  Abonnemangsavgift för filmodul
  50 kr/mån* 
  Ordinarie transaktionsavgifter för Bankgirots tjänster tillkommer, se respektive  tjänst.
  Extra transaktionskonto 69 kr/mån*
  Danske Business ONE99 kr/mån*
  Detta ingår: 
  Transaktionskonto 
  Sparkonto Företag
   
  Hembanken
   
  Bankgiroanslutning
   
  Årlig engagemangsrapport
  (Engagemangsbesked utöver ett per år)
   
  (700 kr/styck)
  Tillkommer: 
  Ordinarie transaktionsavgifter för Bankgirots tjänster tillkommer, se respektive tjänst 
  Extra transaktionskonto69 kr/mån*
  Företagskonto  
  300 kr/mån*
  Detta ingår:
  Transaktionskonto
   
   Sparkonto Företag 
  District basutbud Sverige (kontoinformation, betalningar och filer) 
  Bankgiroanslutning
   
  Bankgiro Inbetalningar
   
  Leverantörsbetalningar LB
   
  Bankgirolön
   
  Mastercard Classic 
  Årlig engagemangsrapport
  (Engagemangsbesked utöver ett per år)
   
  (700 kr/styck)
  Abonnemangsavgift filmodul 
  Tillkommer:  
  Uppläggningsavgift modul Filöverföring i District (SE, DK, NO, FI)
  1500 kr
  Uppläggningsavgift för ytterligare bankgironummer
  250 kr 
  Extra konto800 kr/år *
  Ordinarie transaktionsavgifter för Bankgirots tjänster tillkommer, se respektive tjänst. 
  Gårdsägarpaket1200 kr/år
  Detta ingår:
  Gårdskonto 
  Gårdskort med Gårdsnamnet präglat på kortet 
  Hembanken 
  Bankgiroanslutning 
  Årlig engagemangsrapport
  (Engagemangsbesked utöver ett per år)
   
  (700 kr/styck)
  Tillkommer: 
  Ordinarie transaktionsavgifter för Bankgirots tjänster tillkommer,
  se respektive  tjänst.
   
  Extra kort150 kr/år
  Valutakonto1000 kr/år 
    
  Klientmedelskonto1000 kr/år 

   

  * Debiteras kvartalsvis i efterskott

  ** Avgiften är ett engångsbelopp och individuella avgifter vid komplexa behov kan förekomma

 • Företagskort

  Bankkort FöretagPris 
  Årskostnad                                                300 kr 
  Ersättningskort 225 kr 
  Mastercard Classic SmallPris 
  Årskostnad: Företagsbetalningsansvar200 kr 
  Årskostnad: Privatbetalningsansvar400 kr 
  Ersättningskort150 kr 
  Mastercard ClassicPris
  Årskostnad: Företagsbetalningsansvar500 kr
  Årskostnad: Privatbetalningsansvar700 kr
  Ersättningskort150 kr
  Loungeavgift230 kr
  Mastercard GoldPris
  Årskostnad: Företagsbetalningsansvar1200 kr 
  Årskostnad: Privatbetalningsansvar1495 kr 
  Ersättningskort0 kr 
  Loungeavgift för gäst230 kr
  Mastercard Platinum Pris 
  Årskostnad: Företagsbetalningsansvar 1800 kr 
  Årskostnad: Privatbetalningsansvar  1995 kr 
  Ersättningskort 0 kr
  Loungeavgift för en gäst 0 kr
  Loungeavgift för gäst om fler än en gäst 230 kr 
  Särskilda avgifter Pris 
  Expressbeställning 400 kr 
  Automatuttag 2% (minst 50 kr) 
  Kontantuttag 2% (minst 50 kr)* 
  Växlingspåslag 2% 
  Emergency Card 1000 kr 
  Emergency Cash 1000 kr 
  Kopia på köpnota 120 kr 
  Påminnelseavgift 60 kr 
  Inkassokrav 180 kr 

  *gäller ej Bankkort Företag
 • Inbetalningar

   Inbetalningar via BankgirotPris 
  Transaktionsavgifter:  
  Redovisning på papper per inbetalning*                  5 kr 
  Redovisning via internet, per inbetalning 1,85 kr 
  Autogiro2 kr
  Redovisning:  
  Insättningsuppgift på papper per försändelse*50 kr 
  Elektronisk insättningsuppgift (via internet) 0 kr 
   *Tjänsten är stängd för nyöppning 
  Bankgiro Inbetalningar Pris 
  Mottagaravgift per inbetalning1,85 kr 
  Filöverföring 12,50 kr 
  Danske Bank Direktbetalningar Sverige Pris 
  Uppläggningsavgift 1500 kr 
  Månadsavgift modul Direktbetalningar 
  District
  195 kr/ månad 
  Transaktionsavgifter:  
  Mottagaravgift per inbetalning 2,50 kr 
  Avgift per återbetalning 2,50 kr 
 • Utbetalningar

   Leverantörsbetalningar LBPris 
  Transaktionsavgifter:                               
  Per avgående betalning 1,85 kr
  Per avgående betalning, Plusgiro 3 kr 
  Kontoinsättning utan avisering 1,85 kr 
  Avisering av kontoinsättning per styck 40 kr 
  Kontantutbetalning 35 kr 
  Försenad leverans lön 13 kr
  Leverans:  
  Filöverföring15 kr 
  Redovisning:  
  Filöverföring 15 kr 
  På papper, per försändelse 20 kr 
  Bankgirolön Pris 
  Transaktionsavgifter:  
  Löneinsättning 1,85 kr 
  Stoppavgift (vid täckningskontroll) 200 kr 
  Försenad leverans lön 13 kr 
  Leverans:  
  Filöverföring 12,50 kr 
  Redovisning:  
  På papper, per försändelse 25 kr 
   Danske Bank LeverantörsbetalningarPris 
  Transaktionsavgifter:                               
  Per avgående betalning 1,85 kr
  Per avgående betalning, Plusgiro 3 kr 
  Kontoinsättning utan avisering 40 kr 
  Avisering av kontoinsättning per styck 40 kr 
  Kontantutbetalning 35 kr 
  Leverans:  
  Filöverföring15 kr 
  Redovisning:  
  Filöverföring 15 kr 
  Online via District 0 kr 
  Danske Bank LönerPris 
  Transaktionsavgifter:  
  Löneinsättning 1,85 kr 
  Leverans:  
  Filöverföring 12,50 kr 
  Redovisning:  
  Online via District 0kr 
  FilöverföringarPris 
  Filöverföringar via XML, per debetkonto i filen (max 1 avgift per organisationsnummer per fil)12,50 kr
 • In- och Utbetalningar Utland

   InbetalningPris 
   EU-betalning*1,85 kr 
   SEPA Instant*1,85 kr
   Normalbetalning60 kr 
   Koncernbetalning125 kr 
   UtbetalningPris 
  Normalbetalning EU-betalning                              1,85 kr 
  Normalbetalning övriga
  60 kr
  Expressbetalning 350 kr 
  Koncernbetalning 350 kr  
  Checkbetalning 500 kr 
  Check för inkasso, på checkbeloppet0,25%
  (min 500 - max 3600 kr)
  SEPA Direct Debit:*   
  Transaktionsavgift betalningstransaktion2 kr 
  Stoppavgift (vid täckningskontroll) 200 kr 
  Begäran av återbetalning vid obehörig eller felaktig betalningstransaktion 0 kr 
  *En autogirolösning i valutan Euro som kan användas inom euroområdet.  
  Collection Service Modul:  
  Collection Service enligt avtal 
  Collection Service SEPA Direct Debit enligt avtal 
  Övrigt:  
  Kontoutdrag 50 kr 
  Tilläggsavgifterna adderas till ankommande och avgående utlandsbetalningar Pris 
  Betalning via bankkontor 200 kr 
  Manuell behandling hos avsändarbank 100 kr 
  Manuell behandling hos mottagarbanken 100 kr 
  Betalning i tredjelandsvaluta (Betalning i annan valuta än mottagande och avsändande länders valuta)  60 kr 
  Avsändaren betalar samtliga kostnader 300 kr 
  Reklamation/makulering/ändring:  
  Retur/makulering/ändring av betalning 650 kr 
  Retur/makulering/ändring av SEPA betalning 650 kr 
  Retur av betalning <100 kr0 kr 
  Ärenden gällande betalning äldre än 6 månader 1 000 kr 
  Övriga reklamationer 650 kr 
  Redovisning på papper, per försändelse 35 kr 
  *Gäller från 20191215
  Priset för EU betalningar har anpassats i Polen, UK, Danmark och Tyskland. Se respektive lands prislista för mer information.
 • District

  DistrictPris 
  District - Manuella betalningar Sverige:                        
  Girering BankGiro SEK, per betalning
  1,85 kr
  Girering PlusGiro, per betalning 3 kr 
  Kontoöverföring utan avisering, per betalning 0 kr  
  Kontoöverföring med avisering, per betalning 35 kr 
  Kontoöverföring - svensk express 350 kr  
  Lön, per betalning1,85 kr 
  District - e-faktura Mottagare:   
  Mottagning av e-fakturor i District, per företag
  (kräver modul Betalningar SE) 
  50 kr/mån 
  District - Notifieringsservice:  
  Meddelande i District 
  0 kr 
  Meddelande via SMS 0,50 kr 
  Meddelande via e-post2 kr
  Meddelande via push i Mobile Business 1 kr 
  Meddelande via push i Tablet Business 1 kr 
  District - Ändringar:  
  Ändring av användarbehörighet via
  administrationsmodulen
  0 kr
  Ändring av användarbehörighet; uppdrag
  lämnat till banken 
  750 kr 
  Övriga ändringar 250 kr 
 • Swish

  Swish FöretagPris 
  Anslutningsavgift per Swishnummer500 kr
  Månadsavgift per Swishnummer50 kr
  Transaktionsavgift, per betalning 2 kr 
  Transaktionsavgift, per återbetalning2 kr
  Notifiering via SMS0,50
  Swish Handel Pris 
  Anslutningsavgift per Swishnummer500 kr
  Månadsavgift per Swishnummer60 kr
  Transaktionsavgift, per betalning 

  2,50 kr

  Transaktionsavgift, per återbetalning2,50 kr
  Notifiering via SMS0,50 kr       
   Swish Utbetalningar 
   Anslutningsavgift per Swishnummer500 kr
   Månadsavgift per Swishnummer60 kr
   Transaktionsavgift, per transaktion                     2,50 kr          
 • SWIFT

  Kontoinformation till/från utlandet via SWIFT (MT940 och 942) Pris 
  Konto i Danske Bank:  
  Uppläggningsavgift för ett konto 1000 kr 
  För ytterligare konto, per styck    350 kr 
  Pris per kontoutdrag (SWIFT MT940/MT942) 12,50 kr 
  Konto i annan utländsk bank:  
  Uppläggningsavgift för ett konto och bank* 1000 kr 
  *Den utländska bankens avgifter tillkommer 
 • Fastränteplacering

  Fastränteplacering 
  Avgift vid förtidslösen av fastränteplacering tas ut på följande vis:                              
  Kvar av löptid
  Avgift
  Mindre än 1 år1% av uttaget kapital 
  1 år eller mer under 2 år2% av uttaget kapital  
  2 år eller mer under 3 år 3% av uttaget kapital 
  3 år eller mer under 4 år 4% av uttaget kapital  
  4 år eller mer under 5 år 5% av uttaget 


  Exempel 1:
  Förtidslösen sker när det är 1 år 11 månader och 2 dagar kvar till förfall ; avgift = 2% av kapitalet (över 1 år kvar men under 2 år kvar till förfall = 2%)

  Exempel 2:

  Förtidslösen sker när det är 3 år och 1 dag kvar till förfall ; avgift = 4% av kapitalet.
  (över 3 år kvar men under 4 år kvar till förfall = 4%)
  Minsta avgift = 1000 kr

  Aktuella priser på Fastränteplacering


Relaterat innehåll


Få alla fördelar i dag.
Bli kund i Danske Bank.

Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.