Kreditobligationer
Vi erbjuder företag i alla storlekar att emittera företagsobligationer som ett alternativ till traditionell bankfinansiering.
Kunden erbjuds rådgivning genom hela processen från den första grundläggande behovsanalysen till marknadsföring och utförande.
Kunder som vill investera i kreditobligationer erbjuds investeringar i allt från obligationer med högre kreditbetyg så kallade Investment grade till obligationer med lägre kreditbetyg så kallade High yield.

Räntor
Vi erbjuder placeringar och investeringar inom stats- och bostadsobligationer med flera risknivåer men även kreditobligationer med högre risk. Räntederivat erbjuds för att hantera ett företags ränterisker och räntekänslighet. Vi erbjuder rådgivning kring handel med relevanta derivatprodukter som ränteswappar och ränteoptioner.

Client Advisory
Client Advisory teamet erbjuder skräddarsydd rådgivning inom finansiella risker på en strategisk och lätt implementerbar nivå med fokus på valuta- ränte- och råvarurisker. Vi kartlägger er verksamhets finansiella risker och illustrerar på ett enkelt och holistiskt sätt hur de kan påverka er affär samt långsiktiga finansiella mål.

Genom att kombinera analys och matematiska modeller med djup kompetens av finansiella marknader kan vi erbjuda flexibla och kostnadseffektiva lösningar för att hantera finansiell risk. Våra analyser är enkla att förstå och efterföljande lösningar är enkla att implementera i er dagliga verksamhet, med målet att ni kan göra de rätta finansiella besluten för att understöda era långsiktiga strategiska och finansiella mål.

Vårt team består av 30 erfarna analytiker i Norden som inkluderar både matematiker och ekonomer samt experter med djup förståelse kring riskhantering, kartläggning av risk och användningen av finansiella instrument för strategiska affärsändamål.