Svenskarna har det mest riskfyllda beteendet på internet och intresset för säkerhet är lågt i jämförelse med andra nordiska länder. Det visar en undersökning*1 om vanor och beteenden på internet, som Danske Bank nyligen genomfört i Norden. Resultatet visade också att svenskarna är de som i högsta grad använder samma lösenord på olika webbplatser och att endast 27 procent läser villkorsbilagor innan de genomför köp på nätet eller gör uppdateringar av programvaror.

Ur en hackares synvinkel
Med tanke på denna information är det tankeväckande att ta del av en undersökning*2 som gjordes på den stora amerikanska säkerhetskonferensen ”Black Hat 2017”. Där fick hackers svara på frågor om säkerhetsprodukter och vad de tyckte om dessa. Till exempel framkom att:

  • 32 % valde privilegierade konton (konton som har åtkomst till ytterligare data) som första alternativ när det gäller att komma åt IT-system
  • 27 % ansåg att e-postkonton är den enklaste vägen för att få tag i kritisk datainformation
  • 73 % tyckte att traditionella brandväggar och antivirusprogram ofta är irrelevanta eller föråldrade
  • 68 % bedömde att fler faktors autentisering eller kryptering som de svåraste hindren att ta sig förbi
Enligt enkäten, som gjordes av säkerhetsföretaget Thycoptec, uppgav 53 procent av de 250 deltagare att de var goda hackers (white hats), 33 procent onda (black hats) och övriga placerade sig mittemellan.

Hackarna berättade också att de främst fokuserar på att få tillgång till konton och lösenord genom att manipulera människor. Ett sätt att skydda sig mot detta är via ökade kunskaper om IT-säkerhet och en utarbetad säkerhetspolicy. När alla medarbetare känner till och följer företagets rutiner och regler kan detta göra stor skillnad i kampen mot bedrägerier.

Med kunskap som sköld
Keep it safe” är vårt erbjudande till företag som vill hålla sig uppdaterade om IT-säkerhet och hur man bäst skapar ett säkert beteende på internet. På sajten kan du och dina medarbetare göra tester, ta del av checklistor för bland annat säkra lösenord samt få tips om vad en IT-policy bör innehålla. Där finner du också säkerhetsordboken som beskriver de vanligaste orden och begreppen inom IT-bedrägeri – allt i syfte att skapa en ökad medvetenhet och ett bättre skydd för din verksamhet.

Keep it safe sajterna finns anpassade för både ditt företag och dig som privatperson.

* Danske Banks undersökning har gjorts av Userneeds i form av en webbpanel där totalt 8 000 personer i Norden, varav 2 000 personer i Sverige har svarat på enkäten.
* Undersökningen på Black Hat 2017 gjordes av säkerhetsföretaget Thycoptec