Likviditetsstyrning

Likviditet handlar om att ha pengar till hands på rätt konto, vid rätt tidpunkt och i rätt valuta. Vi kan göra det smidigt och enkelt för dig, oavsett om du har ett mindre företag med ett par konton, eller om du ansvarar för ekonomin i en koncern med konton i olika länder och valutor.

Effektiv likviditetsstyrning kan göra ditt företag starkare

Likviditetsstyrning handlar om att styra och hantera dagliga kassaflöden så att det finns pengar när fakturorna ska betalas  och när investeringar ska göras. Det räcker inte att säkerställa att det blir ett överskott i verksamheten om det inte samtidigt finns tillgänglig likviditet. Vi kan erbjuda dig strategisk rådgivning när det gäller likviditetsstyrning och du kan själv välja att flytta pengar mellan företagens konton eller låta oss göra det automatiskt. Vi kan även ge dig en komplett översikt i realtid och analysmöjligheter genom District, vår internetbank för företag.

District - vår internetbank

Enkel styrning av likviditeten
Oavsett om ditt företag är verksamt på hemmamarknaden eller i utlandet med konton i olika valutor är det viktigt att ha kontroll över företagets samlade likviditet. Med modulen Likviditetsstyrning får du enkelt en överblick över likviditeten i olika länder, enheter och valutor.

Läs mer om District

a9dbf6e4-00090251-7b5b7eb0

Automatiserad bolagsrapportering

Ge ditt bolag möjlighet till tillväxt genom ett professionellt styrelsearbete och automatiserad ekonomirapportering. För att stötta ditt företag med styrelsearbetet och automatiserad ekonomirapportering har vi etablerat ett samarbete med Boardeaser. Boardeaser är ett företag som erbjuder en molnbaserad tjänst som kan automatisera tidskrävande processer. Boardeaser erbjuder en helhetslösning för styrelsearbete, finansiell rapportering och governance – allt i samma plattform.

Läs mer om Boardeaser

Utöver våra befintliga lösningar kan vi skräddarsy en lösning som passar just ditt företag.

Olika sätt att styra likviditet

 • Saldotömning

  För mindre företag är detta den mest använda lösningen. Saldotömning innebär helt enkelt att vi automatiskt överför pengar från utvalda konton till ett särskilt konto. På så sätt kan du samla din likviditet på ett ställe.
 • Översikt i realtid

  Om du använder vår professionella internetbank för företag, District, får du enkelt en översikt över din likviditet i realtid. Det kan hjälpa dig att styra likviditeten.
 • Multi Option Facility

  Om du behöver en lösning som är mer flexibel än en kontokredit kan en Multi Option Facility vara en bra lösning. En Multi Option Facility kan omfatta flera konton samtidigt, t.ex. transaktionskontot och ett valutakonto, om du handlar med andra länder. I likviditetssyrningsmodulen i District kan du få en grafisk bild av hur du har utnyttjat din Multi Option Facility över tid.
 • Kontoreglering – mellan konton i Danske Bank

  Det här är en lösning som används av större företag med mer komplex ekonomi. Med kontoreglering ser vi till att skräddarsy automatiska kontoöverföringar mellan ditt företags konton i Danske Bank. På så sätt kan du hela tiden samla företagets likviditet på ett konto, så att det blir enkelt att hålla koll på likviditeten.
 • Kontoreglering – mellan konton i Danske Bank och konton i andra banker

  Om du arbetar i ett större företag som även använder sig av andra banker är det en utmaning att överblicka och styra på likviditeten i hela koncernen. Vi kan göra det enkelt för dig att samla koncernens likviditet på ett konto genom automatiska kontoöverföringar mellan koncernens konton i olika länder, banker och valutor.
 • Cash Pool

  En lösning för de större företagen, som ger en bra översikt över koncernens likviditet och gör det möjligt att styra kreditlimiter och räntesatser för företagen i koncernen. Det ger tillgång till nettolikviditet och ränteoptimering med möjlighet till utökad riskstyrning med interna kreditlimiter. Vi kan erbjuda en rad olika cash pool-lösningar. Kontakta oss för mer information.

Relaterat innehåll


Få alla fördelar i dag.
Bli kund i Danske Bank.

Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.