För företag är överblick och tillgång till likviditet ett grundläggande behov.


Det handlar om att styra och hantera dagliga kassaflöden så det finns pengar i kassan för att betala fakturorna och för att göra investeringar så att företaget kan växa. Det räcker inte att säkerställa att det blir ett överskott i verksamheten om det inte samtidigt finns tillgänglig likviditet. Det kan vi hjälpa till med.

Likviditet handlar om att ha pengar till hands på rätt konto, vid rätt tidpunkt och i rätt valuta. Vi kan göra det smidigt och enkelt för dig, oavsett om du har ett mindre företag med ett par konton, eller om du ansvarar för ekonomin i en koncern med konton i olika länder och valutor.

Vi kan erbjuda dig strategisk rådgivning när det gäller likviditetsstyrning och du kan själv välja att flytta pengar mellan företagens konton eller låta oss göra det automatiskt. Vi kan även ge dig en komplett översikt i realtid och analysmöjligheter genom District, vår internetbank för företag.