Så påverkas kronan av presidentvaletJoe Biden eller Donald Trump?

Utfallet kan i högsta grad påverka dollarn – men också vår egen ekonomiska vardag.

En Trump-seger har sannolikt en negativ effekt på kronan, säger Anders Gullesjö, chef Företagsmarknad Danske Bank.

När Coronakrisen under senvintern fick börserna på fall sjönk kronan som en sten – euron kostade under en kort period över elva kronor och dollarn nästan 10,50 kronor. Men sedan vände det med besked i takt med att omfattande stimulanser blev bränsle till världens börser men också till mer riskfyllda investeringar.

Det i sin tur gynnade den konjunkturkänsliga kronan. Efter sommaren har kronan försvagats något, parallellt med att börser och risksentiment vacklat, säger Anders Gullesjö, chef Företagsmarknad Danske Bank.

Inför det stundande presidentvalet i USA är det många svenskar som undrar hur kronan kan komma att påverkas av utfallet. Enligt Anders Gullesjö kan vi tvingas leva i ovisshet inte bara dagarna utan även veckorna efter valet.

Ett oklart valresultat kan få en omedelbar negativ effekt på riskaptiten, vilket paradoxalt nog skulle kunna stärka dollarn i sin egenskap av ”trygg hamn” vilket i sin tur försvagar kronan. Men man måste vara ödmjuk: ingen vet. Det var en läxa vi lärde oss efter valet 2016, då Donald Trump vann mot alla odds och sedan gick marknaderna åt precis motsatt håll som de flesta experter hade förutspått.


Prognosen: Biden går mot seger

Mätningarna tyder dock på en sak – att Joe Biden vinner. Om så blir fallet och om Demokraterna samtidigt tar hem både Senaten och Representanthuset är risken att marknaden fokuserar på Bidens skattehöjningar.

Det skulle vara negativt för börsen och därmed positivt för dollarn – och negativt för kronan. Alternativt kan man tänka sig att investerare ser skattehöjningen som negativt specifikt för den amerikanska börsen och att man därför viktar om till Europa, vilket i så skulle sänka dollarns värde och stärka euron och kronan, säger Anders Gullesjö.

Om Biden vinner men kongressen är splittrad minskar presidentens möjlighet att få igenom sin ekonomiska politik.

I det scenariot kan man tänka sig att marknaden riktar in sig mer på handelsfrågor. En Bidenseger skulle förmodligen tolkas som mindre konfrontativ, som en chans att det lättas på Kinatarifferna och att risken minskar för tariffer mot Europa. Det borde gynna börsen, riskaptiten och därmed stärka kronan.

Anders Gullesjö drar slutsatsen att en Trumpseger skulle vara det utfall som är mest positivt för dollarn, och mest negativ för kronan:

Dels för att risken för en dollarnegativ skattehöjning försvinner, dels för att dollarn kan gynnas i sin egenskap av trygg hamn om handelskrigen eskalerar.


Pensionssparandet påverkas av valutakursrörelserna

En svagare krona skulle leda till att exportföretagen gynnas medan importörerna missgynnas – och vise versa om kronan stärks. Ofta brukar man se kronan som procyklisk – det vill säga att den stärks när konjunkturen går bra och tvärtom.

Men så har det inte varit de senaste åren, innan corona. Då hade exportföretagen dubbel medvind i och med att efterfrågan i omvärlden var ganska god samtidigt som kronan försvagades. För importörerna däremot blev inköpen i utländsk valuta allt dyrare, säger Anders Gullesjö.

Han påpekar att svenskarnas pensionssparande också påverkas av stora valutakursrörelser, eftersom detta i hög grad är placerat i utländska tillgångar.

Sparandet i utländska aktier har alltså en naturlig valutaexponering, som i många fall kan bidra till att reducera risken i portföljen men som också kan valutasäkras.


Dela dina utmaningar - Kontakta oss

Kontakta kundservice företag
Kundservice Företag: 0752-48 49 30

Få alla fördelar i dag.
Bli kund i Danske Bank.