För närvarande uppdaterar vi systemet, vänligen försök igen imorgon


Uppdatera information om er verksamhet

Enligt lag måste vi ha uppdaterade uppgifter om våra kunder och förstå hur de använder våra produkter och tjänster. Därför kontaktar vi just nu många av våra kunder för att samla in och uppdatera vår kundinformation. Om du har blivit ombedd att uppdatera information om din verksamhet, vänligen gör det. Det tar 10-15 min.

Observera att den första som loggar in skall vara verklig huvudman och/eller firmatecknare i bolaget. Denna person/personer kan vid inlogg säkerställa att samtliga uppgifter är inhämtade.

Starta

Vid frågor, vänligen ring 0752-48 47 46.

Update your information in english

Innan du börjar

Vi kommer att ställa frågor om er verksamhet och föreslår att ni har följande information tillgänglig:
  • Upplysningar om verksamhetens ägare
  • Upplysningar om verksamhetens ekonomi och transaktioner
  • Beskrivning av verksamhetens affärsmodell

Varför behöver vi informationen?

Precis som alla banker som är verksamma i Sverige behöver vi på Danske Bank ha god kännedom om våra kunder för att uppfylla kraven som följer av penningtvättslagen. Som bank samarbetar vi med myndigheterna för att bekämpa finansiering av terrorism och penningtvätt. Vi är därför skyldiga  att ha god kännedom om våra kunder och veta hur våra kunder använder bankens produkter. Att ha en god kundkännedom är samtidigt viktigt för att vi ska kunna erbjuda er och er verksamhet bästa möjliga rådgivning.

Hos Svenska bankföreningen kan du läsa mer om varför bankerna måste ställa frågor till sina kunder

frågor och svar

För företagare

Frågor och svar

För dig med enskild firma

Frågor och svar

För bostadsrättsföreningar, aktiebolag och andra juridiska personer

Har du frågor?

Ring oss på
0752-48 47 46

Öppet mån - tor: 08.00 - 17.30, fre: 08.00 - 17.00

Har du blivit kontaktad av Danske Bank med uppmaning om att svara på frågor?
För att inte riskera att tillgången till era banktjänster begränsas, så måste du som huvudman och/eller firmatecknare i bolaget svara på frågorna så snart som möjligt.