För närvarande uppdaterar vi systemet, vänligen försök igen imorgon


Uppdatera information om er verksamhet

Vi på Danske Bank arbetar löpande för att ha god kännedom om dig som kund och uppfylla kraven som följer av den svenska penningtvättslagen. Genom det kan vi bättre skydda både dig och oss från att utnyttjas för brottslig verksamhet som till exempel penningtvätt eller finansiering av terrorism. Just nu kontaktar vi många av våra kunder för att samla in och uppdatera vår kundinformation. Om du har blivit ombedd att uppdatera information om din verksamhet, vänligen gör det så snart som möjligt. Det tar 10-15 min.

Observera att den första som loggar in skall vara verklig huvudman och/eller firmatecknare i bolaget. Denna person/personer kan vid inlogg säkerställa att samtliga uppgifter är inhämtade.

Starta

Vid frågor, vänligen ring 0752-48 47 46.

Update your information in english

Innan du börjar

Vi kommer att ställa frågor om er verksamhet och föreslår att ni har följande information tillgänglig:
  • Upplysningar om verksamhetens ägare
  • Upplysningar om verksamhetens ekonomi och transaktioner
  • Beskrivning av verksamhetens affärsmodell

Varför behöver vi informationen?

Precis som alla banker som är verksamma i Sverige, behöver vi på Danske Bank ha god kännedom om våra kunder för att uppfylla kraven som följer av lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Att ha en god kundkännedom är samtidigt viktigt för att vi ska kunna erbjuda dig bästa möjliga rådgivning.

Hos Svenska bankföreningen kan du läsa mer om varför bankerna måste ställa frågor till sina kunder

Läs mer om Penningtvättslagen
Läs mer om KYC - Kundkännedom
frågor och svar

För företagare

Frågor och svar

För dig med enskild firma

Frågor och svar

För bostadsrättsföreningar, aktiebolag och andra juridiska personer

Har du frågor?

Ring oss på
0752-48 47 46

Öppet mån - tor: 08.00 - 17.30, fre: 08.00 - 17.00

Har du blivit kontaktad av Danske Bank med uppmaning om att svara på frågor?
För att inte riskera att tillgången till era banktjänster begränsas, så måste du som huvudman och/eller firmatecknare i bolaget svara på frågorna så snart som möjligt.

Starta