Förändringen innebär att betalningen kommer nå mottagaren samma bankdag och det gäller alla eurobetalningar inom SEPA.

Vårt mål med den här förändringen är att stödja företag i likviditetshanteringen och göra det lättare för dem att hantera sina betalningar. Samtidigt är det ett viktigt inslag i vår ambition att leverera snabbare betalningar och påskynda betalningshanteringen.

Förändringen innebär
  • Alla betalningar inom SEPA kommer att nå mottagaren samma dag om det är en bankdag.
  • Betalningar som görs på helger eller på helgdagar kommer att nå mottagaren nästa bankdag.
Så får du tillgång till snabbare betalningar
Som kund behöver du inte göra någonting. Förändringen sker automatiskt och dina betalningar i Europa kommer automatiskt att nå mottagaren på samma bankdag. Du behöver bara komma ihåg att vi måste få betalningen senast 14:00 på en bankdag för att betalningen ska nå mottagaren samma dag.

Betalningar mellan kunder i Danske Bank överförs i realtid som vanligt.