Bilfinansiering

Tack vare svenska momsregler är leasing den mest förmånliga finansieringen av företagsbilar. Halva momsen och hela leasinghyran är avdragsgill. Du slipper binda kapital och behöver normalt inga andra säkerheter än bilen. Vi erbjuder hjälp med administrationen kring inköp, underhåll och försäljning. För företag med fler än fem bilar erbjuder vi vagnparksfinansiering. Vi hjälper er med billeasing för företaget med vår företagsleasing.

Finansiell billeasing

Finansiell billeasing är en mycket flexibel finansieringsform. Du väljer själv bil, leverantör och efter överenskommelse även restvärde. Leasing är den mest fördelaktiga finansieringsformen när det gäller företagsbilar. Den största anledningen är de förmånliga momsregler som gäller för leasing till skillnad från att köpa bil.

Finansiell Billeasing innebär att Danske Finans, som är leasegivare, köper de bilar som ditt företag behöver och upplåter dem till er med nyttjanderätt. Vagnparksfinansiering bygger på att ni tecknar ett ramavtal med oss.

Fördelaktiga regler

  • Halva momsen och hela hyran är avdragsgill.
  • Inget bundet kapital
  • Du slipper binda kapital. Rörelsekapitalet kan istället användas till annat.
  • Bilen fungerar som säkerhet. Du slipper ta andra säkerheter i anspråk för krediten. 

Vagnpark Flex

Marknadens mest flexibla lösning som ger dig allt i ett avtal.

  • Skräddarsydda billösningar från en timme till fem år
  • Vagnparksoptimering - minimering av kostnader och kapitalbindning
  • Enkelt att anpassa bilflottan till ditt aktuella behov
  • Kostnaden för företagets vagnpark är lätt att budgetera
  • Miljösmart

 

 


Relaterat innehåll


Få alla fördelar i dag.
Bli kund i Danske Bank.