– En tjänstepension är den viktigaste förmånen du som företagare kan erbjuda dina anställda, säger Anders Gullesjö, ansvarig för Danske Banks företagsenhet.

Många företag som saknar kollektivavtal gör inte avsättningar för tjänstepension. Det handlar ofta om små företag som anser att de inte har råd att betala pension till sina anställda, men det förekommer också i branscher med gott om pengar, till exempel på advokatbyråer och inom media och PR.

– Om man vill vara en attraktiv arbetsgivare måste pensionsfrågan hamna mycket högre upp på agendan för många företagare. Runt var femte småföretagare saknar kollektivavtal och har därmed ingen avsättning till tjänstepension, säger Anders Gullesjö. 

Kan gå miste om stora summor

Som medarbetare utan tjänstepension kan man själv kompensera för sin pension och uteblivna försäkringar. Men då är det viktigt att sätta av motsvarande belopp för att inte riskera att få en allt för låg pension senare i livet.

– Ska man kunna bygga upp ett kapital för sin framtida pension måste man sätta igång i tid, men många anställda som saknar tjänstepension tänker kanske inte på att man måste ta ansvar själv, säger Anders.

De flesta som har kollektivavtal brukar ge sina anställda avsättningar som motsvarar 4,5 procent av lönen, upp till cirka 40 000 kronor, i tjänstepension. Tjänar du mer än så får du tjänstepension som motsvarar 30 procent av lönen över det beloppet. Så om du har en hög lön kan det handla om stora summor som du går miste om – ibland så mycket som 10 000 kronor varje månad.

– Som företagare är det viktigt att ge sina anställda schyssta villkor, inklusive pension och försäkring. Pensionen är en stor del av arbetsgivarens attraktionskraft, medarbetarna stannar längre om de får bra villkor, säger Anders. 

Danske Bank hjälper företag med pensionen

Behöver ditt företag hjälp med att ta ett helhetsgrepp om pensionerna? Danske Banks samarbetspartner Futur Pension erbjuder pensions- och försäkringslösningar som passar alla företag, oavsett om man har kollektivavtal eller inte.

– Våra pensionsspecialister hjälper dig att hitta rätt upplägg för dig och dina medarbetare. Som arbetsgivare är det av största vikt att ta ansvar för att både medarbetarna och du själv som företagare har rätt pensionslösning och försäkringsskydd vid sjukdom, olycksfall eller vid dödsfall, avslutar Anders Gullesjö.

Futur Pension har lösningar för att växla lön eller bonus mot en tjänstepension, samt koncept för tiotaggare, alltså de som tjänar över tio inkomstbasbelopp per år.

Läs mer om pension & försäkring för företag