Många företag som saknar kollektivavtal gör heller inte avsättningar för tjänstepension. Det handlar ofta om små företag som anser att de inte har råd att betala pension till sina anställda, men det förekommer även i branscher med gott om pengar, till exempel på advokatbyråer och inom media och PR.

För att ses som en attraktiv arbetsgivare bör pensionsfrågan hamna mycket högre upp på agendan för många företagare. Runt var femte småföretagare saknar kollektivavtal och har därmed ingen avsättning motsvarande tjänstepension, säger Anders Gullesjö, affärsområdeschef på Danske Bank. 

Kan gå miste om stora summor
Som medarbetare kan man själv kompensera för sin pension och uteblivna försäkringar. Det är dock viktigt att sätta över motsvarande belopp för att inte riskera att få en allt för låg pension senare i livet.
Ska man kunna bygga upp ett kapital kring sin framtida pension måste man sätta igång, men är man anställd utan tjänstepension kanske man inte tänker på att man måste ta ansvar själv, säger Anders Gullesjö.
De flesta som har kollektivavtal brukar ge sina anställda avsättningar som motsvarar 4,5 procent av lönen, upp till cirka 40 000 kronor, i tjänstepension. Om du däremot tjänar mer än så får du tjänstepension som motsvarar 30 procent av lönen över det beloppet. Om du har en hög lön kan det handla om stora summor som du går miste om, det kan röra sig om avsättningar på uppåt 10 000 kronor varje månad. 
Som företagare är det viktigt att ge sina anställda schyssta villkor, såsom pension och försäkring. Pensionen är en stor del i employer branding, medarbetarna stannar längre vid bra villkor, säger Anders Gullesjö. 

Danske Bank hjälper företag med pensionen
Behöver ditt företag hjälp att ta ett helhetsgrepp på pensionen? Danske Banks samarbetspartner Futur Pension erbjuder pensions- och försäkringslösningar som passar alla företag, både med och utan kollektivavtal.

Våra pensionsspecialister hjälper dig att hitta rätt upplägg för dig och dina medarbetare. Som arbetsgivare är det av största vikt att ta ansvar för att både medarbetarna, och du själv som företagare, har rätt pensionslösning och försäkringsskydd vid sjukdom, olycksfall eller vid dödsfall. 
Futur Pension har lösningar för att växla lön eller bonus mot en tjänstepension, samt koncept för tiotaggare, alltså de som tjänar över tio inkomstbasbelopp per år.