District

Som företagskund hos oss kan du optimera verksamheten och få kontroll över företagets ekonomi i realtid med District. District är den finansiella plattformen som du själv kan anpassa efter just ditt företags behov och dina dagliga rutiner. En skräddarsydd lösning där du får en komplett översikt och ett system som anpassas när ditt företag växer eller byter riktning. Det har aldrig varit enklare att styra företagets ekonomi och ta bättre finansiella beslut, få finansiell överblick, optimera ditt arbete och ha möjlighet att ta bättre finansiella beslut.

Bli företagskund

Mycket mer än bara en internetbank
District erbjuder, på ett och samma ställe, en översikt över företagets konton, konton från andra banker, transaktioner, likviditet och där du dessutom snabbt kan hantera dina dagliga betalningar och övriga bankärenden. District gör det även lättare att överblicka ditt företags finanser även i andra länder vilket hjälper dig att enklare se möjligheter och risker.

Skapa din egen version av District

District ger dig allt du behöver för att hantera ditt företags dagliga ekonomi. Du kan enkelt välja vilka funktioner, i form av moduler, som ger dig en lösning anpassad för just ditt företag. Exempel på moduler är Cash Flow Forecast som hjälper dig förutse ditt behov av likviditet på lång och kort sikt, Valutahandel för att minimera valutarisker eller Kortmodulen som underlättar företagets korthantering. Du kan se konton från andra banker i en samlad vy och ha access till lösningar från våra partners, vilket kan ge en full finansiell överblick, optimera ditt arbete och underlätta finansiella beslut.

Du bestämmer själv hur din version av District ska se ut - och du kan lägga till nya moduler när det behövs. På så sätt kan District alltid anpassas när företaget växer och utvecklas, oberoende om ni är fem eller 5.000 anställda och hur komplext ert behov är.

Klicka nedan för att se ett urval av Districts alla moduler

Moduler i District

Läs mer

Moduler i District

Du kan själv anpassa District efter dina behov.
Klicka för att se ett urval av Districts alla moduler.

Läs mer

Redo för framtiden

District är byggt för att växa med ditt företag och möta förändrade behov. Med District har vi tagit de första stegen mot en ny finansiell plattform som är byggd för att sammanföra företagets finansiella data på ett och samma ställe. Plattformen är utformad för att även kunna hantera lösningar från andra finansiella leverantörer, lösningar som kommer att läggas till eftersom. Detta ger dig sammantaget en komplett översikt över företagets finansiella data på ett och samma ställe, oavsett leverantör.


Öka säkerheten med District

District erbjuder dig olika alternativ för hög säkerhet av din data och kan därmed skydda ditt företag mot bedrägerier. Du kan i realtid hantera användaråtkomst, till exempel vem som ska godkänna betalningar.

Utnytta Districts alla möjligheter

 • Användaradministration och begränsad användaråtkomst
  Du får en bra översikt över användarnas tillgång och behörigheter i District, och du kan själv ändra behörigheterna i realtid. På så sätt kan du till exempel ta bort användare som inte längre ska ha tillgång till de olika funktionerna i District. Ett annat exempel är att du kan begränsa vilka användare som får godkänna betalningar eller vem som ska kunna se företagets dokument.
 • Godkännande av betalningar - Två i förening
  Du kan använda denna funktion för att möjliggöra så att betalningar måste godkännas av två personer. Det innebär att alla betalningar måste godkännas av två personer oberoende av varandra, vilket gör det svårare för bedrägerier.
 • Beloppsbegränsning
  Du kan ange ett maxbelopp för de summor som kan överföras från ett visst konto eller av en specifik användare. På så sätt kan du begränsa betalningsalternativen för enskilda konton och användare. Du kan också kombinera gränser för konton och användare.
 • Notifieringar
  Du kan välja att få en notifiering, exempelvis via sms, när något viktigt händer på företagets konton. Det kan till exempel vara en bra idé att få en notifiering när en betalning överstiger ett visst belopp eller kontosaldot är under en viss gräns.