I dagsläget är de flesta vana att signera sina bankärenden online med BankID på kort, mobil eller via sin lokala dator. Nu kan du även signera dina dokument i banken på samma sätt. Digital signering på dokument kan användas av företag, föreningar och stiftelser som är kunder i Danske Bank. Det kan till exempel vara användbart när du: 
  • behöver skriva under ett avtal
  • gör beställningar av företagskort
  • vill komplettera med nya moduler i District
  • önskar avsluta ett konto i en annan bank
En stor fördel är att du vinner tid och får ett mer effektivt arbetsflöde när handlingar inte behöver skickas och inväntas via den vanliga postgången. Nu kan du agera direkt och signera dina bankdokument på både dator, surfplatta och mobil.

Vilka är behöriga att signera digitalt?

Ditt företag behöver vara kund i banken och det krävs att de som ska signera är registrerade firmatecknare med ett giltigt svenskt BankID. Om ni är flera som ska signera samma dokument kan varje person enkelt logga in på bankens hemsida och skriva under – oavsett var ni befinner er.

Martina, som arbetar med affärsutveckling på Business Banking på Danske Bank, berättar att det är många kunder som uppskattar hur smidigt det är att använda den här tjänsten.

– Jag tror att det beror på att fördelarna är så tydliga. I och med det direkta godkännandet kan vi på banken hjälpa kunden mycket snabbare med att lägga upp nya produkter och tjänster. Men några kunder har trott att alla som signerar företagets handlingar måste vara kund i banken eller ha District. Så är det inte. Det är bara företaget som behöver vara kund i banken. Firmatecknare kan signera med sitt vanliga BankID – oavsett i vilken bank de är kunder privat, säger hon.

Kontroll via Bolagsverket

Bankens system uppdateras kontinuerligt med firmateckningsregler från Bolagsverket och stäms av inför varje digital signering av dokument. Ditt företag och dess firmatecknare behöver därför vara registrerade på Bolagsverket för att digital signering på just dina dokument ska fungera. På så sätt kan du vara säker på att rätt person godkänner dokumentet med sin signatur. Signerade dokument arkiveras digitalt och finns sedan tillgängliga för dig så länge som du är registrerad firmatecknare för det specifika företaget.

Digital signatur utanför Sverige

Arbetar ditt företag med hela Norden som arbetsfält? Då har Martina ett tips för dig.

– Det kan vara bra att veta att digital signering fungerar i alla de nordiska länder där Danske Bank har verksamhet, med den lokala lösningen för e-legitimation, avslutar Martina.

Vill du veta mer om digital signering?

Läs vanliga frågor & svar på vår webbplats eller ring Kundservice Företag på 0752-48 49 30.