Företagsleasing

Vi hjälper ert företag med leasing och avbetalning på företagets utrustning.
Läs mer om vår företagsleasing nedan.

Leasing på utrustning

Nästan all lös egendom kan leasas. Vi köper den utrustning som du valt och upplåter den till dig med nyttjanderätt. Vi erbjuder många flexibla lösningar för leasing av bland annat maskiner, IT-utrustning och produktionsutrustning. 

 

  • Inget bundet kapital
    Du kan använda rörelsekapitalet för löpande utgifter istället för att låsa upp det i en investering.
  • Hyran är helt avdragsgill
    Dina leasingavgifter kostnadsför du löpande i din verksamhet. Det innebär att du för vissa objekt, till exempel IT-utrustning, kan ta kostnaden på ned till 24 månader.
  • Enklare budgetering
    Periodkostnaden är given vid oförändrat ränteläge och du kan lättare planera dina utgifter.

 

Kontakta oss

Relaterat innehåll


Få alla fördelar i dag.
Bli kund i Danske Bank.