BankID i dina tjänster

Om du vill att dina kunder ska kunna identifiera sig och skriva under avtal eller andra handlingar på din webbplats med BankID så hjälper vi dig med Bankernas ID-tjänst. BankID är både en elektronisk identitetshandling och ett elektroniskt signeringsverktyg. Eftersom du slipper hantera en massa papper blir dina rutiner snabbare och enklare. Med hjälp av Bankernas ID-tjänst kan du snabba upp beslutsprocesser och utveckla nya tjänster.

BankID

Mer information

 • Många användare

  BankID är den största e-legitimationen i Sverige och utfärdas av de flesta stora svenska bankerna. Totalt har ca 7 miljoner svenska privatpersoner tillgång till BankID.

  Läs mer om BankID

 • Förutsättningar

  För att använda Bankernas ID-Tjänst behöver du:

  • Ett avtal om anslutning för Bankernas ID-Tjänst med Danske Bank
  • Ett Förlitande Part Certifikat
 • Pris

  Pris för tjänsten levereras på offert – kontakta Danske Bank eller ring Kundservice Företag på 0752-48 49 30.

 • Digitalt ID-kort kommer snart

  Snart kommer möjligheten att aktivera ett digitalt ID-kort i BankID-appen. Innan sommaren kommer privatpersoner att kunna aktivera det digitala ID-kortet med hjälp av giltig ID-handling som är digitalt läsbar med chip, som svenskt pass eller nationellt ID-kort. När en person vill visa sitt digitala ID-kort identifierar hen sig först i BankID-appen. På så sätt verifieras personens identitet varje gång. Ett digitalt ID-kort som inte längre är giltigt kan inte visas, vilket minskar riskerna att företag och butiker av misstag godtar utgångna ID-handlingar.

  En identifiering med digitalt ID-kort är lika säker och tillförlitlig som en vanlig identifiering med BankID förutsatt att verifieringen av digitalt ID-kort görs med BankID tjänstegränssnitt och ett identifieringsintyg mottags. Då klassas identifieringen som en vanlig BankID-identifiering och det uppfyller då tillitsnivå 3 enligt tillitsramverket Svensk e-legitimation (DIGG) och tillitsnivå väsentlig enligt eIDAS-förordningen.

  För att kunna skanna QR-koden i kundens app som styrker identifieringen, måste de företag som idag har avtal om BankID göra en teknisk anpassning i sina system.

  Företaget läser av ID-kortet antingen via BankID tjänstegränssnitt och exempelvis ansluten scanner, eller en BankID-app. Om ditt företag har avtal om BankID kan ni börja acceptera digitalt ID-kort så snart era system anpassats för att kunna skanna QR-koder och hämta hem identifieringsintyget. Kontakta Finansiell ID-Teknik för att få tekniska integrationsguider. Om ni inte har ett avtal om BankID idag kan ni kontakta er rådgivare, Cash Manager eller Kundservice Företag på Danske Bank.

  För mer information, läs mer på BankIDs hemsida: Digitalt ID-kort

Relaterat innehåll


Få alla fördelar i dag.
Bli kund i Danske Bank.

Content is loading